Beste ouders,

 

Vanavond is de feestelijke afsluiting van de avondvierdaagse, we zien ernaar uit om alle deelnemende kinderen een medaille uit te reiken. Deze week was de school al vrolijk gekleurd door kinderen met paarse shirts en bandana’s. Morgen kunnen de kinderen uitrusten en heeft het team in de ochtend gelegenheid tot het schrijven van verslagen en het voeren van portfoliogesprekken.  In de loop van de middag is het tijd voor ons jaarlijkse teamuitje. Het team weet nog niet wat we gaan doen, maar ik kan vast verklappen dat het weer een sportief en gezellig uitje gaat worden.

 

Volgende week volgen de laatste twee studiedagen van dit schooljaar. Op dinsdag krijgt het hele team nascholing op het gebied van executieve functies en woensdag blikken we alvast vooruit naar aankomend schooljaar.

 

Op managementniveau zijn we bezig met de laatste eindjes van de formatie voor volgend jaar. Zodra de formatie rond is, informeren wij u hierover middels een extra nieuwsbrief. We zijn ook bezig met de indeling van de groepen. Op 30 juni ontvangt u een brief over de plaatsing van uw kind indien deze overgaat naar een nieuwe bouw. U ontvangt dan tevens het groepsoverzicht van volgend jaar.

 

De zon schijnt al volop, maar er is nog veel te doen in de laatste periode voor de zomervakantie. Zo gaan de midden- en onderbouwklassen op schoolreis, starten half juni de toetsweken, worden er verslagen voor in de portfolio’s geschreven, volgen er portfoliogesprekken en repeteert groep 8 voor de eindmusical.

 

Genoeg te doen dus, gelukkig valt de zomervakantie laat dit jaar ;-)

 

Met vriendelijke groet,

 

Valeri Ligterink

 

 

 

Belangrijke data en afspraken

Vrijdag 2 juni

Studiedag
Alle kinderen vrij

Maandag 5 juni

2e Pinksterdag

Alle kinderen vrij

Dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni

Studiedag
Alle kinderen vrij

Donderdag 8 juni

OR vergadering

Woensdag 14 juni

Bijeenkomst klassenouders

Donderdag 22 juni

MR vergadering

 

 

 

Vakanties en studiedagen 2017-2018

 

Vakanties

Start nieuwe schooljaar: maandag 4 september

Herfstvakantie

21 oktober t/m 29 oktober

Kerstvakantie

22 december 12.00 uur t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 4 maart

Goede Vrijdag

30 maart

2e Paasdag

2 april

Meivakantie

27 april t/m 13 mei

2e Pinksterdag

21 mei

Zomervakantie

21 juli t/m 2 september

 

Studiedagen*

Vrijdag 20 oktober

Maandag 13 en dinsdag 14 november

Maandag 22 januari 2018

Vrijdag 23 februari

Vrijdag 1 juni

Maandag 4 juni

Vrijdag 20 juli

 

*Dit zijn de voorlopige studiedagen. Deze kunnen nog gewijzigd worden.

 

Veiligheidsmonitor.

Inmiddels is de veiligheidsmonitor afgenomen bij de leerlingen van groep 7 en 8, ouders en leerkrachten. We danken iedereen voor het invullen. Met de uitkomsten kunnen we ons beleid aanscherpen en aanpassen waar nodig om de sociale veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. 

 

Dit is het eerste jaar dat we een dergelijk onderzoek afnemen. Vanaf augustus 2016 handhaaft de Inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Zij controleren of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren (gevoel van veiligheid, ervaren onveiligheid en welbevinden) en of de school maatregelen neemt tot verbetering.

 

In ons huidige kwaliteitssysteem hanteren we een cyclus van 3 jaar, waarin leerlingen, ouders en personeel d.m.v. een tevredenheidspeiling worden ondervraagd. Daarnaast is ons door de PO-Raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs)  aangeraden om deze monitor jaarlijks af te nemen. De Pinksterbloem heeft de vragenlijst niet zelf samengesteld. Wij merkten dat enkele vragen niet relevant waren voor onze school. Volgend schooljaar hopen we een monitor beschikbaar te hebben die zich alleen op primair onderwijs richt.

 

Wisseling van bouw

We zijn druk bezig met de plaatsing van de kinderen die volgend jaar naar een andere groep gaan. Op 30 juni ontvangt u een brief, inclusief het groepsoverzicht voor volgend jaar. We besteden extra zorg en aandacht aan deze taak, omdat we evenwichtige groepen willen creëren. Wij houden hierbij rekening met de verhouding jongens en meisjes én de ondersteuning en aandacht die individuele kinderen nodig hebben. Daarbij verschilt de samenstelling van de verschillende ontvangende groepen; in de ene klas kunnen meer kinderen geplaatst worden dan in een andere klas. Vanwege bovengenoemde redenen worden kinderen soms in een drietal en soms in een even aantal in een groep geplaatst.

Soms besluiten we weloverwogen om kinderen alleen in een nieuwe klas te plaatsen. Hierbij kijken we uiteraard naar aansluitingsmogelijkheden met andere kinderen.

 

Leerlingenraad

Naar aanleiding van de verkiezingen in de bovenbouw hebben we weer een leerlingenraad aangesteld op school. Eén keer per maand komt de leerlingenraad onder leiding van de voorzitter bij elkaar om de ideeën van de kinderen te bespreken en een agenda op te stellen voor het maandelijkse overleg met de directie.

 

In de leerlingenraad zitten 12 leden. Van iedere bovenbouwklas en middenbouwklas één lid. Het 12e lid is de bedenker van de huidige leerlingenraad en tevens voorzitter, Peppin uit klas C.

 

Bij deze vergaderingen dragen zowel leerlingen als directie agendapunten aan. De afgelopen vergaderingen gingen over pesten, de overblijf, een knuffelmeeneemdag en Pokémon. De leerlingen hebben voor of tegen Pokémonkaarten op school gestemd. 11 van de 12 leerlingen stemden voor het thuislaten van de Pokémonkaarten. De leerlingen zijn actief bezig met presentaties voor alle klassen, waarin zij zichzelf voorstellen en vertellen wat je kunt ondernemen als je te maken krijgt met pesten.

 

Beneden in de hal hangt een bord met informatie over de leerlingenraad en de notulen van de vergaderingen.

 

 

 

Boeken voor de bibliotheek

Onze schoolbieb heeft met de jaren een mooie collectie boeken opgebouwd waar met veel plezier gebruik van gemaakt wordt. Wij merken dat er intensief gelezen wordt op De Pinksterbloem: er wordt letterlijk een flink aantal boeken stuk gelezen! Vooral van de populaire titels zoals De Grijze Jager, Geronimo Stilton of Harry Potter. Veel boeken moeten wij na meerdere reparaties toch nog afschrijven. Mocht u thuis nog wat leuke kinderboeken hebben, houden wij ons aanbevolen. Wij zijn blij met alle boeken, voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elisabeth Eijkman ejeijkman@gmail.com

 

Pinksterbloem kampioen van Amsterdam

Het schaakteam van de Pinksterbloem is kampioen van Groot Amsterdam geworden. Gefeliciteerd! Vijf teams met 20 kinderen deden mee aan de voorrondes met daarin honderden teams van alle scholen uit Amsterdam en Almere. In het winnende team zitten vier clubschakers: de broers Matteo en Daniel van Cleef, Ingo Bello en Senya Krasikov. Veel succes in de finale op 3 juni in Nijmegen.

 

 

 

Antipestcoördinator
Soraya van der Sande

Er is een kans dat jullie me kennen; ik ben al sinds 1986 werkzaam als leerkracht op de Pinksterbloem. Sinds een aantal jaar ben ik mij verder aan het bekwamen in zaken die niet direct met de les te maken hebben; zo ben ik sinds enige tijd volleerd Kindercoach. Waar de meeste kinderen hun schooltijd - gelukkig - als onbezorgd ervaren, kan het voorkomen dat het anders voelt. Recent heb ik mijn taak als aandachtsfunctionaris verruild voor die van antipestcoördinator (APC): vanaf nu ben ik degene binnen de school die je in het geval van pesten aan kunt spreken.

Hoe werkt het in de praktijk? Wanneer een kind aanhoudend gepest wordt of er aanwijzingen zijn dat dit het geval is, kunnen ouders een afspraak maken met mij (op vaste tijden). Ik analyseer en overleg de situatie met de leerkracht; samen met hem/haar ontwerpt ik dan een plan van aanpak. Op afstand blijf  ik betrokken. De leerkracht kent namelijk de ouders, de kinderen en de situatie het beste.

Ieder kind wil zich gezien en veilig voelen in de school: dat is ons uitgangspunt. Samen gaan we voor een PestVrijePinksterbloem. Ik heb er zin in!