Online versie - Print versie

Nummer 11

 20 juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,

 

Het schooljaar is weer omgevlogen. De kinderen van groep 8 hebben vorige week een fantastische  innovatieve musical neergezet geheel passend bij onze ontwikkelingen.

 

Ik ben trots dat de school zich een heel schooljaar samen met de ouders, kinderen en andere partijen heeft ingezet voor Stichting Nubra. Uiteindelijk stond de teller op ruim

5000 euro. Stichting Nubra heeft op de laatste ouderavond een film laten zien aan alle ouders, waarin werd getoond hoe het geld wordt besteed. Een aanrader om nog eens te kijken naar de  film 'Helping hands': https://vimeo.com/217873051

 

Door De Nederlandse Bank (DNB) is een pilot opgestart waarbij een bovenbouwklas van onze school meedeed als adviesraad. 29 leerlingen kregen lessen bij DNB over verschillende financiële diensten. Zo werden zij uitgedaagd mee te denken hoe het thema ‘pensioen’ beter onder de aandacht van jonge mensen kan worden gebracht. Bent u al bezig met uw pensioen? Op onze website vindt u een link naar het onderzoeksverslag.

 

De innovatieweken waren dit jaar gekoppeld aan een cultureel thema: Marokko. Hiermee spraken we sociale en culturele vaardigheden aan en verdiepten wij ons op innovatieve wijze in de Marokkaanse cultuur. De opening van ons leerLAB tijdens de innovatieweken was een groot succes. Elke dag werken er kinderen in witte labjassen enthousiast in het dit lab. Het opruimen en compleet houden van al die technische snufjes is nog een aandachtspuntje voor volgend schooljaar.

 

In juni konden we genieten van de eindpresentaties van alle muzieklessen in de midden- en  bovenbouw. Uit de klassen klonken liedjes van Annie M.G Schmidt tot de Beatles.

 

Het was een jaar waarin inhoudelijk het borgen van onze onderwijsontwikkelingen centraal stond. Zo is er een Montessori studiedag georganiseerd voor uitwisseling over eigentijds Montessori onderwijs, hebben wij ons verdiept in de executieve functies, onze ontwikkelingen geëvalueerd en vooral weer bijgesteld.

 

Hiernaast is gewerkt aan het verbeteren van ons rekenonderwijs en hebben we tijdens de studie-tweedaagse onszelf beoordeeld aan de hand van de door de inspectie geschetste kaders. We keken met het team naar de kernwaarden voor goed onderwijs en hoe we deze in de praktijk brengen. Volgend jaar geven we een vervolg aan deze studiedagen en komt het accent te liggen op de didactiek.

 

Kortom, een mooi jaar om op terug te kijken! Nu uitrusten en dan weer met volle kracht vooruit ;-)

Namens het team wens ik u en alle kinderen een mooie, zonnige vakantie toe en bedank ik u voor de fijne samenwerking en alle hulp in het afgelopen jaar.

 

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink

 

 

 

 

 

Belangrijke data en afspraken

Vrijdag 21 juli; 12.00 uur

Begin zomervakantie;

alle kinderen vrij

Maandag 4 september

1e schooldag

Vrijdag 15 september

Informatieochtend 2- en 3 jarigen

Maandag 25 september

Klassenavond

19.30 uur tot 20.30 uur:

middenbouw

20.30 uur tot 21.30 uur:

onderbouw en bovenbouw

 

 

Website/Jaarplanner

Vanaf het nieuwe schooljaar hebben we een nieuwe website in dezelfde huisstijl die u van ons gewend bent. De website is moderner en anders ingedeeld. Omdat de kalender nu niet meer per maand wordt weergegeven, hebben wij de jaarplanner apart gemaakt zodat u deze nog kunt uitprinten. Houdt u wel altijd de kalender van de website in de gaten i.v.m. eventuele wijzigingen.

De datum voor het schoolreisje van de bovenbouw staat nog niet vast.

 

Infomail wordt opgeheven

Het mailadres info@depinksterbloem.nl wordt opgeheven. U kunt vanaf nu voor uw algemene vragen en vragen met betrekking tot administratie terecht bij administratie@depinksterbloem.nl. Voor vragen met betrekking tot leerlingen administratie kunt u mailen naar sasjaj@depinksterbloem.nl. U kunt voor vragen aan de directie terecht bij directie@depinksterbloem.nl

 

OuderRaad zoekt nieuwe leden

De OuderRaad (OR) van De Pinksterbloem beheert de ouderbijdragen en organiseert van deze gelden diverse activiteiten die anders niet volledig mogelijk zijn. U kunt hierbij denken aan de decembervieringen, de sportdagen, de musical groep 8, de avondvierdaagse, de themaouderavond en nog veel meer. In de Ouderraad zitten ouders en leerkrachten, zij vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. Daarnaast zijn zij actief in het coördineren van diverse activiteiten en het werven van ouderhulp hiervoor. In het komende schooljaar 2017-2018 gaan twee ouders afscheid nemen. Zowel de voorzitter Ramses van Hooft als de penningmeester Suzan Bagdadi gaan het stokje overdragen. Wij zoeken hiervoor twee nieuwe ouders die willen toetreden tot de OR en gaandeweg het jaar ingewerkt willen worden in één van deze twee functies.

Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u zich aanmelden via:

or-pinksterbloem@googlegroups.com

 

Vakantietip voor de thuisblijvers

Ben of blijf je in Amsterdam deze zomer? Kijk eens op Kidsproof.nl (of Kidsproof Amsterdam). Hier vind je een overzicht van alle uitjes in de stad.