Resultaten

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2015

Zie hier de resultaten van de ouder- leerling- en personeelstevredenheidspeiling van schooljaar 2014-2015.

Voor de samenvattingen klikt u op de links onderaan deze pagina. Ook kunt u het plan van aanpak naar aanleiding van de aandachtspunten uit de oudertevredenheidspeiling bekijken.

7,4

Schoolgebouw

6,5

Omgeving van de school

7,7

Begeleiding

8,1

Sfeer

7,6

Kennisontwikkeling

7,8

Persoonlijke Ontwikkeling

7,3

Schooltijden

7,3

Schoolregels, rust en orde

8,8

De leerkracht

7,4

Contact met de school

Pluspunten

Omgang leerkracht met de leerlingen
Sfeer en inrichting schoolgebouw
Vakbekwaamheid leerkracht/individueel
inzet en motivatie leerkracht
sfeer in de klas
Omgang van de kinderen onderling
aandacht voor normen en waarden
uiterlijk van het gebouw
mate waarin leraar naar ouders luistert
aandacht voor gymnastiek
huidige schooltijden
veiligheid op het plein
rust en orde in de klas
aandacht voor uitstapjes/excursies
Speelmogelijkheden op het plein

Aandachtspunten

Veiligheid op weg naar school
Hygiëne en netheid binnen de school
Overblijven tussen de middag
opvang na schooltijd
aandacht voor pestgedrag
aandacht voor werken met computer
aandacht voor godsdienst/levensbeschouwing
aandacht voor goede prestaties
opvang bij afwezigheid van de leraar
informatie voorziening over het kind
speelmogelijkheden op het plein

Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2015

7,8

moeilijkheidsgraad

7,4

harde vakken

7,1

zaak vakken

8,7

expressievakken & gym

7,7

de groep

7,7

de klas

7,7

omgang leerlingen onderling

9,0

contact docent met leerlingen

7,6

feedback & ondersteuning door docent

7,3

schoolgebouw en omgeving

7,3

welbevinden op school

8,5

algemene tevredenheid

7,0

ouderbetrokkenheid

cijfers van 2015

Resultaten Personeelstevredenheidspeiling 2015

7,2

schoolgebouw

7,5

schoolklimaat

7,7

pedagogisch klimaat

6,5

leerstofaanbod en leermiddelen

7,5

werkklimaat

6,5

primaire arbeidsvoorwaarden

7,6

secundaire arbeidsvoorwaarden

7,7

loopbaanmanagement

7,7

interne communicatie

8,0

externe communicatie

8,5

management

8,0

organisatie

cijfers van 2015

Andere resultaten

Inspectie

Iedere 4 jaar komt de inspectie langs om een rapport te schrijven over de school.

Bekijk hier het inspectierapport van 2014.

Nederlandse Montessori Vereniging

Bekijk hier het visitatierapport 2012 van de NMV.
Bekijk hier het hervisitatierapport 2015 van de NMV.

Kwaliteitswijzer

De kwaliteitswijzer Amsterdam bevat informatie over o.a.  de Pinksterbloem en is te raadplegen op: http://www.amsterdam.nl/kwaliteitswijzer