Resultaten

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2018

Zie hier de resultaten van de ouder- leerling- en personeelstevredenheidspeiling van het schooljaar 2018-2019.

Een uitgebreide rapportage van de oudertevredenheidspeiling vindt u hier en van de leerlingtevredenheidspeiling vindt u hier. Voor onze speerpunten kunt u onze kwaliteitsmonitor 2018-2019 bekijken.

7,8

Schoolgebouw

6,4

Omgeving van de school

7,7

Begeleiding

8,1

Sfeer

7,4

Kennisontwikkeling

8,1

Persoonlijke ontwikkeling

7,3

Schooltijden

7,4

Schoolregels, rust en orde

8,4

De leerkracht

7,2

Contact met de school

Pluspunten

Sfeer en inrichting schoolgebouw
Inzet en enthousiasme leerkracht
Aandacht voor gymnastiek
Omgang leerkracht met de leerlingen
Uiterlijk van het gebouw
Speelmogelijkheden op het plein
Huidige schooltijden
Sfeer in de klas
Aandacht voor uitstapjes en excursies
Omgang van de kinderen onderling

Aandachtspunten

Veiligheid op weg naar school
Overblijven tussen de middag
Hygiëne en netheid binnen de school
Begeleiding leerlingen met extra leerbehoeften
Informatievoorziening over het kind
Veiligheid op het plein
Aandacht voor rekenen
Informatievoorziening over de school
Aandacht voor goede prestaties
Aandacht voor taal

Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2018

9,0

sociale veiligheid leerlingen

7,7

de lessen en de vakken

8,3

de juf of meester

7,0

welbevinden op school

8,6

de groep

7,8

de klas

6,5

rekenen en taal

9,0

contact docent met leerlingen

8,0

21ste eeuwse vaardigheden

7,6

schoolgebouw en omgeving

cijfers van 2018

Resultaten Personeelstevredenheidspeiling 2018

7,5

schoolgebouw

8,0

schoolklimaat

8,4

pedagogisch klimaat

7,8

leerstofaanbod en leermiddelen

7,5

werkklimaat

6,1

primaire arbeidsvoorwaarden

7,4

secundaire arbeidsvoorwaarden

7,9

loopbaanmanagement

7,8

interne communicatie

8,2

externe communicatie

8,5

management

7,9

organisatie

cijfers van 2018