Geachte ouders en verzorgers

De laatste schoolweken staan in het teken van organiseren en afscheid. De indeling van de nieuwe klassen is bijna rond en de formatie hebben wij gelukkig ook op tijd passend gekregen. In deze nieuwsbrief ziet u welke leerkrachten in welke klassen werken het komende schooljaar.

Wij nemen ook afscheid van enkele collega’s: Lieselotte van Nieuwenburg en Nandy Pulles verlaten onze school om elders te gaan werken.

Irma van der Sluis gaat na ruim 35 jaar onze school verlaten. Irma gaat genieten van haar FPU (vervroegd pensioen). Wij organiseren voor haar nog een feestelijk afscheid. Wanneer de datum bekend is , hoort u die nog.

Donderdag voor de zomervakantie kunt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar tegemoet zien, met de laatste nieuwtjes.

Sylvia Reinold.                                                                                                                                                                          

Belangrijke data en afspraken

maandag 4 juli verslagen mee, start gespreksweek
woensdag 6 juli vergadering medezeggenschapsraad 20.00-22.00 uur
donderdag 7 juli gespreksavond
vrijdag 8 juli studiedag alle kinderen zijn vrij
woensdag 13 juli afscheid groep 2 en 5
donderdag 14 juli diploma-uitreiking en musical groep 8
vrijdag 14 juli laatste schooldag groep 8
dinsdag 19 juli visiteochtend groep 2 en 5
vrijdag 22 juli speelgoedochtend onderbouw en om 12.00 uur begin van de zomervakantie

 

Personele bezetting van de klassen komend schooljaar

Bovenbouw

Klas A: maandag t/m donderdag Marjo Bos en vrijdag Tjalde Elema

Klas B: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Willemijn Propitius en woensdag Tjalde Elema

Klas C: maandag t/m woensdag Anne Niemeijer, donderdag en vrijdag Geerthe Schilder

Geerthe wordt gedurende haar verlof vervangen door Amber van het Hof

Klas S: maandag Beike van den Eeden, dinsdag t/m vrijdag Sharon Weers

Klas T: Maandag t/m woensdag Jan Lauppe, donderdag en vrijdag Cora Venema

Midddenbouw

Klas D: maandag t/m woensdag Mischa van Zon, donderdag en vrijdag Siet Werneke

Klas E: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Mariëlla Klooster, woensdag Marianne Engelsman

Klas G: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag Diane Bobeldijk en dinsdag Marianne Engelsman

Klas H: gedurende het verlof van Mira Bezuijen op maandag en dinsdag Siet Werneke en woensdag t/m vrijdag Ilse van Mechelen

klas M: maandag t/m vrijdag Jane Tillo

Klas N: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Fedor de Groot, woensdag Yvonne Oldenziel

Onderbouw

Klas F: maandag t/m woensdag Inge Noorbergen, donderdag en vrijdag Marscha Pals

Klas I: maandag t/m woensdag Liesbeth Bouma, donderdag en vrijdag Soraya van der Sande

Klas J: maandag en dinsdag Tjalde Elema , woensdag t/m vrijdag Eva Doove

Klas K: maandag t/m vrijdag Souad Saarig

klas L: maandag en dinsdag Yvonne Oldenziel, woensdag t/m vrijdag Yvonne de Graaf.

Indeling nieuwe klassen

Op maandag 11 juli horen de kinderen uit groep 2 en groep 5 naar welke klas zij volgend schooljaar gaan. Zij krijgen dan ook een namenlijst mee, zodat bekend is bij wie zij in de klas komen. Op dinsdagmorgen 19 juli gaan de kinderen op visite in hun nieuwe klas.

MR: TSO / SCHOOLTIJDEN

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief zijn vragen ontstaan over de besluitvorming rondom de vroegere begintijd. Op deze plaats licht de oudergeleding van de MR een en ander toe.

De oudergeleding van de MR heeft in 2010 een enquête gehouden onder de ouders omtrent twee onderwerpen: aanvangstijden en Tussen Schoolse Opvang (TSO). De bedoeling van deze enquête was om inzichtelijk te maken wat de wensen en voorkeuren waren rondom deze twee onderwerpen onder de ouders van de Pinksterbloem. De resultaten zijn besproken op een voorlichtingsavond.

De directie heeft, in overleg met het team, een goed onderbouwd voorstel gedaan waarin aanvangstijden en TSO aan elkaar gekoppeld worden. Na weging van de enquêteresultaten heeft de ouder geleding van de MR met dit  voorstel ingestemd.

Aanvangstijden

De MR heeft ingestemd met het voornemen om de school een kwartier eerder te laten beginnen en de pauze voor boven en middenbouw een kwartier langer te laten duren. De enquête gaf geen duidelijke voorkeur aan voor of tegen de aanvangstijd van 08:45. Wel kozen meer ouders voor vroeger beginnen (8.30 of 8.45 uur), dan voor het handhaven van de huidige begintijd. Ook het lerarenteam had een voorkeur voor de vroegere begintijd. In combinatie met de langere pauze tussen de middag, maar de gehandhaafde eindtijd van 15:15 uur heeft de MR geen bezwaren geuit tegen het voornemen dit per september 2011 te wijzigen.

 

Tussenschoolse opvang

De TSO wordt komend schooljaar in eigen beheer opgepakt. Er wordt een aparte stichting opgericht; Stichting Broodje Pinksterbloem. Een speciaal voor dit doel aangestelde coördinator heeft een team van ouders en vrijwilligers klaarstaan die vanaf september aan de slag gaan. Wij danken de klankbordgroep voor de inspanningen die zij heeft verricht om dit proces te begeleiden en tot een positief einde te helpen brengen.

 

Wat verandert er?

- De middenbouw en de bovenbouw krijgen een kwartier langer pauze, voor de onderbouw verandert niets.

- De aanvangstijd van de school wordt voor alle bouwen met een kwartier vervroegd. Inlooptijd is 08:30 - 08:45. Aanvangstijd 08:45.

-  De school blijft om 15.15 uur uitgaan,ondanks de vroegere start. De enige eindtijd die verandert is op woensdag, dan wordt het 12.15 uur.

 

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan staan leden van de oudergeleding in week 28 in de hal tussen 08:45 en 09:00 uur. Spreekt u ons gerust aan!

Jacqueline Grandjean, voorzitter MR

 

Uit de bouwen

Op 4 juli krijgen de kinderen hun verslag mee naar huis. In die week zijn er oudergesprekken. De lijsten om in te schrijven voor een 10 minuten gesprek hangen op de klassendeur van uw dochter of zoon.

Onderbouw: Op woensdag 12 juli nemen we afscheid van de kinderen uit groep 2. We gaan dan picknicken in het Oosterpark .

Middenbouw: Op woensdag 12 juli nemen wij afscheid van de kinderen in groep 5.

Bovenbouw: De toetsperiode is afgerond en de klassen bereiden zich voor op de laatste schoolweken van dit schooljaar. Groep 8 is druk bezig met het oefenen voor de musical. Donderdag 14 juli krijgen zij 's middags hun diploma en 's avonds wordt de musical opgevoerd voor de ouders. De betreffende ouders  ontvangen nog een uitnodiging voor dit feestelijke gebeuren.

 

Opbrengst Japan

Om de slachtoffers van de aardbeving en tsunami In Japan te steunen zijn er op en rond de school Badges verkocht. Dit heeft €300,00 opgebracht. Dit geld is naar het Rode Kruis gegaan voor de actie Nederland helpt Japan. Wat er met de opbrengst van deze inzameling is gebeurd kunt u lezen op

http://www.rodekruis.nl/campagnes/tsunami-japan/nederland-helpt-japan/

Daarnaast is nog geld ingezameld, ongeveer €250,00, met het vouwen van origami kraanvogels en kalligrafie. Dit geld wordt gebruikt om een project van ISEP te steunen. Zij bieden mensen die hun huizen kwijt zijn, geen water en elektra meer hebben en veelal in tijdelijke opvangcentra verblijven, een bad en douche aan in een mobiel (rondrijdend) badhuis.

In Yamada, zo’n 600 kilometer ten noorden van Tokio en bijna geheel verwoest, gaat de Nederlands-Japanse vereniging, waar ik in het bestuur zit, een gemeenschapshuis bouwen. Hier kunnen kinderen en ouders spelen, vermaakt en verzorgd worden. U kunt hieraan bijdragen door het sturen van tekeningen of andere persoonlijke giften.  Zodra bekend is wanneer het Friendship House gereed zal zijn, en waar behoefte aan is zal ik dat ook hier op school bekend maken. Kaarten en tekeningen zijn altijd welkom!

Maaike Ono-Boots

Schaaktoernooi

Op dinsdag 5 juli aanstaande organiseert de ouderraad alweer het 5e Pinksterbloem schaaktoernooi. Alle kinderen van de Pinksterbloem mogen mee doen! Het toernooi begint om 15:15 uur in de grote gymzaal en de prijsuitreiking vind om 18:00 uur plaats. Er zijn twee groepen, starters en gevorderden, waar om 6 bekers wordt gestreden. Ook door het beste meisje is een beker te winnen. Alle overige deelnemers gaan naar huis met een medaille. Opgeven kan bij Joke Amoraal, moeder van Sem (klas S) en Raf (klas D).

Nieuws vanuit de Ouderraad

In het bestuur hebben wat wisselingen plaatsgevonden. Jantje Scheper heeft om privé redenen besloten te stoppen als voorzitter van de OR. Op de vergadering van 16 juni heeft de Ouderraad uit haar leden Suzan Bagdadi (moeder van Ismail, 1J) gekozen als nieuwe voorzitter. Joke geeft het stokje over aan Karin van der Wal-Vollers (moeder van Milou, kas 1J), die met ingang van volgend jaar alleen voor de financiën verantwoordelijk is. Voor de functie van secretaris zoeken we nog een vervanger voor Olga, die wegens drukke bezigheden haar functie neerlegt. Jitske heeft aangegeven het notuleren op zich te willen nemen. We danken het scheidende bestuur voor hun inzet en wensen het nieuwe bestuur succes!

Overigens kan de OR nog wat actieve ouders gebruiken; vooral vaders zijn momenteel ondervertegenwoordigd.