nr. 11

21 juli  2011

Geachte ouders en verzorgers

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar is op de valreep veel nieuws te vermelden!

Maandag as. start de verbouwing in de school. Meer informatie hierover vindt u in de bijgaande bouwbrief. Wij zullen u eind augustus via de website op de hoogte stellen van vorderingen en bijzonderheden daaromtrent. Vorige week ontvingen wij van het Stadsdeel de aankondiging dat in de zomervakantie een start wordt gemaakt met de herinrichting van de Oetgenstraat . 

Tenslotte kan ik u  met gepaste trots vermelden dat in nauwe samenwerking met de klankbordgroep de oprichting van de Stichting ‘Broodje Pinksterbloem’ realiteit is geworden! Meer over al deze onderwerpen leest u onder de kopjes.

Moe, maar voldaan sluiten wij dit schooljaar af. Ouders, nogmaals hartelijk dank voor al het ondersteunende werk  dat jullie hebben verzet om het schooljaar tot een succes te maken.

Namens alle medewerkers wens ik u en de kinderen een fijne vakantie toe! Wij hopen iedereen uitgerust terug te zien in september.

 

Sylvia Reinold.

 

Broodje Pinksterbloem

De bestuursleden van de stichting zijn: Leanne Bogers: voorzitter, Marie Baarspul: secretaris, Karin van der Wal- Vollers: penningmeester en Liana Delsink: lid en verantwoordelijke voor de extra activiteiten.

De coördinator van Broodje Pinksterbloem is Vera Terbrack. Vera heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met alle vrijwilligers die namens Ala Pikin de TSO verzorgen. Een groot aantal wordt opnieuw aangesteld, nu bij BP. Vera heeft ook een aantal nieuwe medewerkers geworven.

 

Er is hard gewerkt aan het vinden van een nieuwe organisatievorm voor Broodje Pinksterbloem , zodat de overblijf beter aansluit op de visie vanuit de Pinksterbloem. Pedagogisch worden de medewerkers geschoold en zij krijgen goede begeleiding.

Een klankbordgroep blijft bestaan. Hierin hebben nieuwe leden plaatsgenomen omdat een aantal klankbordgroepsleden lid van het bestuur is geworden. Fifine Kist heeft afscheid genomen als voorzitter. Wij danken Fifine voor haar inzet. De nieuwe voorzitter is Hans Bakker.

In de week van 5 september krijgen alle kinderen een informatiebrief en een inschrijfformulier mee naar huis.

In deze nieuwsbrief noem ik alvast de belangrijkste veranderingen:

-          De prijs wordt verlaagd, overblijf gaat per keer € 2.00 kosten

-          U ontvangt een rekening met een ( uiterste betalingsdatum). Wij gaan niet werken met een automatische incasso zodat de coördinator zelf goed zicht kan houden op de administratie en een kortere lijn kan onderhouden met de ouders.  Hiermee voorkomen wij veel ongemakken en irritaties zoals die zich het afgelopen jaar voordeden.

-          Er worden extra creatieve en sportieve activiteiten georganiseerd. Daarmee  kan de pauze iets worden om zich op te verheugen voor de kinderen.

 

 

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 22 juli                                   12.00 uur alle kinderen vrij, begin van de zomervakantie

maandag 5 september                 eerste schooldag , de kinderen van groep 3 hebben nog een dag vrij

dinsdag 6 september                    eerste dag voor groep 3

maandag 12 september                              schone hoofden dag

woensdag 14 september            onderbouw naar Artis tot 13.00 uur

dinsdag 20 september                 vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

woensdag 21 september            sportdag

maandag 26 september               klassenavond voor alle ouders in de klas van hun kind

 

Studiedagen volgend jaar

In de nieuwsbrief van 1 juni jl. staat een studiedag gepland op maandag 18 juni. Deze dag is er gewoon school, de studiedag wordt verplaatst naar vrijdag 6 juli.

 

Digitale nieuwsbrief

Op www.depinksterbloem.nl kunt u alle nieuwsbrieven vinden. Wij roepen u op om u aan te melden, zodat u al het nieuws via uw mail kunt ontvangen. In de loop van het jaar willen wij de nieuwsbrief  en andere berichten voornamelijk digitaal gaan verstrekken.  

 

Overgang naar nieuwe bouw

In de briefjes die de kinderen die overgaan naar een nieuwe bouw hebben gekregen staat een fout.

Er staat dat de kinderen na de vakantie om 9.00 uur verwacht worden. Dit moet uiteraard

8.45 uur zijn. Onze excuses hiervoor.

 

Werkzaamheden Oetgenstraat

Met ingang van 29 augustus worden er werkzaamheden verricht in de Oetgenstraat. Hierbij wordt ook aan het schoolplein gewerkt. Er komt een sportveldje met een voetbalkooi.

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om gedurende de periode 5 tot en met 17 september de ingang Oetgenstraat te gebruiken. Wij verzoeken u en uw kind(eren) dan van de ingang Weesperzijde gebruik te maken.

 

Schoolzwemmen

Mariëlla Klooster, onze coördinator schoolzwemmen, is onlangs uitgeroepen tot DE groepsleerkracht schoolzwemmen 2011. Zij heeft hiervoor in het zwembad een beker ontvangen. Wij vinden dat zij deze van harte verdiend heeft en wij zijn daar trots op!

 

Schaaktoernooi

Afgelopen 5 juli heeft alweer het 5e Pinksterbloem schaaktoernooi plaatsgevonden in de grote gymzaal, met een record aantal van 36 deelnemers!

Het was erg gezellig en dankzij de schaakleraar Allaert Troost weer goed verlopen.

De uitslag is:

Beste Meisje: Hannah Roorda (5N)

Starters groep:

1e prijs Khoi Pham (2L)

2e prijs Sisco van Munster (5N)

3e prijs Hein Sombroek (5N)

Gevorderden groep:

1e prijs Raf Amoraal (5D)

2e prijs Sem Amoraal (7S)

3e prijs Max Offreins (8B)

 

Bouwbrief nr 2

 

Amsterdam, 21 juli 2011

 

Geachte ouders en verzorgers,

 

Afgelopen vrijdag hebben wij het goede nieuws vernomen dat de verbouwing deze zomervakantie gaat plaatsvinden. De werkzaamheden starten vanaf 1 augustus 2011. In de zomervakantie zal de ruwbouw worden uitgevoerd welke bestaat uit het plaatsen van de draagconstructie van stalen profielen, waartussen de houten vloeren worden gemonteerd, en het plaatsen van de borstweringen. De afbouw zal gedurende de eerste weken van het nieuwe schooljaar plaatsvinden.

 

De lift zal gezien de levertijd worden geplaatst in de herfstvakantie, waarmee de verbouwing wordt afgerond. Na de zomervakantie zullen tijdens de werkzaamheden voorzieningen worden getroffen om de veiligheid van de leerlingen, leerkrachten en overige gebruikers te waarborgen.

 

De kelder is gedurende de aflopen twee weken volledig ontruimd en wordt in de zomervakantie aangepast tot praktijkruimte. Een deel van de schoolmaterialen is tijdelijk opgeslagen in de speelzaal, waardoor deze tot en met de eerste schoolweek van het volgend schooljaar niet gebruikt kan worden.

 

In de centrale hal zullen de bestaande vloerniveaus aan weerszijden van de vide onderling met elkaar worden verbonden door een nieuwe tussenvloer. In de laatste schoolweek worden de centrale hal en de gangen leeggehaald om plaats te maken voor deze werkzaamheden.

 

Veel ouders hebben enthousiast gereageerd op de maquette en bouwtekeningen. Wij kijken uit naar een voorspoedig verloop van de werkzaamheden. In de laatste week van de zomervakantie houden wij u op de hoogte van de voortgang via www.depinksterbloem.nl . Als u zich hier heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief ontvangt u ook de bouwbrieven automatisch.

 

Met vriendelijke groet,

 

Valeri Ligterink