nr. 3

17 november 2011

Geachte ouders en verzorgers

In deze nieuwsbrief staan weer veel nieuwtjes over ontwikkelingen binnen en buiten school zoals de voorleeswedstrijd en de wetenschapsquiz. Vandaag worden de tafels geplaatst op de nieuwe verdieping. De rest van het meubilair is in bestelling. Wanneer alles compleet is kunnen de werkplekken in gebruik worden genomen. De regels rondom de nieuwe werkplekken worden in de klassen besproken. Ouders en de Sinterklaasgroep hebben gisteravond de hal weer prachtig versierd in de winterfeestensfeer. Het huisje met de Sint trok vanmorgen veel aandacht van de kinderen.

 

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

dinsdag 22 november                                   vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

dinsdag 29 november                                   inloopuurtje directie 9.00-10.00 uur

maandag 5 december                                  Sinterklaasfeest , alle kinderen om 12.30 uur vrij

dinsdag 6 december                                     studiedag, alle kinderen vrij

woensdag 7 december                                knutselochtend onderbouw

vrijdag 9 december                                       versieren hal kerst vanaf 15.15 uur

maandag 12 december                                informatieochtend ouders van 2 en 3 jarigen 9.30-11.00 uur

maandag 12 december                                schone hoofdendag

dinsdag 13 december                                   voorlichting VO voor groep 7 en 8, 20.00-21.30 uur

woensdag 14 december                              bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

dinsdag 20 december                                   vergadering medezeggenschapsraad 20.00-22.00 uur

donderdag 22  december                           kinderen om 12.00 uur vrij

donderdag 22 december                            kerstdiner 17.00-19.00 uur

vrijdag 23 december                                     speelgoedochtend onderbouw

vrijdag 23 december                                     alle kinderen om 12.00 vrij, begin kerstvakantie

 

Rust in school

Wij vinden het belangrijk dat er rust heerst op school. Helaas merken we dat er veel kinderen rennend  de school binnen komen zodra de deur open gaat. Wij spreken hen hier op aan en willen u verzoeken dit eveneens bij uw kind(eren) ter sprake te brengen.

 

Ouderavond

Op dinsdag 8 november vond de algemene ouderavond plaats. Er zijn veel ouders gekomen. Samen met deze ouders is op de nieuwbouw  geproost! Naast de presentaties van de OR en de MR, kon u deze avond kennis maken met de nieuwe pedagogische aanpak in de gymlessen, de kanjertraining en het OKC (Ouder Kind Centrum). Alle workshops werden goed bezocht. Ook bestond de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het nieuwe W&T (wetenschap en techniek) lokaal. Het was een zeer geslaagde avond.

 

Opening herinrichting Oetgenstraat

Op 30 november om half 1 wordt door het Stadsdeel de Oetgenstraat feestelijk heropend. De plantenbakken op het schoolplein worden gevuld met planten door twaalf kinderen van de school.

Daarna is ons schoolplein weer gezelliger aangekleed. Daar zijn wij blij mee.

 

Te laat komen, verlof, verzuim en  leerplicht

Wij merken dat er geregeld kinderen te laat komen. Om dit voortaan te voorkomen kunt u bij de deur worden aangesproken op dit feit. Wij willen in alle rust met de lessen beginnen. Ook voor uw kind is het niet prettig om binnen te komen als de les begonnen is.

Als uw kind meerdere malen te laat is gekomen, krijgt u een brief, die u ondertekend moet retourneren aan de leerkracht van uw kind.

De eerst volgende keer dat uw kind te laat is melden wij dit aan de leerplichtambtenaar.

Deze procedure is conform de regels in de leerplichtwet.

 In deze wet zijn eveneens regels opgenomen omtrent verlof.

Als u verlof aan wilt vragen voor uw kind dient u hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is bij mij te verkrijgen.

Bedraagt het verlof tien schooldagen of minder dan mag de directeur van de school hierover een beslissing nemen, conform de voor de leerplicht geldende richtlijnen  Beslaat de aanvraag echter tien dagen of meer dan wordt deze direct naar de leerplichtambtenaar gestuurd. Dit moet minstens acht weken voor de ingangsdatum van het verlof.

Op de achterzijde van het aanvraagformulier vindt u de richtlijnen die gelden voor het al dan niet verlenen van verlof. Mocht de aanvraag afgewezen worden en uw kind desondanks toch niet op school zijn, dan wordt dit onmiddellijk gemeld. Dit valt onder ongeoorloofd verzuim.

 

Als een leerling zonder toestemming wegblijft van school, is er eveneens sprake is van ongeoorloofd verzuim, zoals bijvoorbeeld:

  • regelmatig te laat komen;
  • spijbelen;
  • in schooltijd op vakantie gaan.

Als een leerling ongeoorloofd verzuimt, meldt de school dat aan Bureau Leerplicht Plus.
De leerplichtambtenaar controleert de verzuimmelding bij de school. Vervolgens gaat de leerplichtambtenaar op zoek naar de oorzaken en redenen van het ongewenste schoolverzuim.

Hij /zij neemt contact op met ouders/verzorgers van de verzuimende leerling om een afspraak te maken. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken, kan de leerplichtambtenaar verdere actie ondernemen.

Als school moeten wij ons strikt aan bovenstaande regels houden. Wij worden hier regelmatig op gecontroleerd. Indien de school nalatig is in het navolgen van de Leerplichtwet, kan dit ook tot sancties voor de school leiden, zoals een geldboete.

Jenneke Rombouts

 

Noodoproep tuinouders
Helaas hebben nog niet alle klassen een tuinouder.
Deze klassen kunnen dan niet profiteren van de leuke lessen en onderzoekjes die de kinderen door middel van de tuin  kunnen doen. Dat is erg jammer want er is veel te beleven  en te leren in onze tuin.  Het is helaas onmogelijk voor een leerkracht om met de hele klas de tuin in te gaan.
Wat wordt er van een tuinouder  verwacht?
Tuinouders kunnen ieder seizoen met kleine groepjes (ongeveer vijf kinderen) de tuin bezoeken.
Daar kunnen, in overleg met de leerkracht,  opdrachten worden gedaan in de lijn van de Kosmisch Onderwijs lessen.
We zijn ook al heel blij als u zich opgeeft voor één seizoen. Als u interesse heeft kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

 

 

 

Ouderraad

Enkele ouders hebben om verschillende persoonlijke redenen de ouderraad verlaten.

De ouderraad is hard op zoek naar versterking. Wilt u zich ook inzetten voor het organiseren en meehelpen bij allerlei activiteiten, zoals de decemberfeesten, het lentefeest, avond 4 daagse etc., dan bent u van harte welkom.

Mocht u overdag weinig tijd hebben, maar toch iets willen betekenen in de OR dan kunt u zich aanmelden als secretaris. Deze stelt de agenda samen en notuleert de vergaderingen.

U kunt zich aanmelden bij de voorzitter Suzan Bagdadi (moeder van Ismael) email: suzanbagdadi@yahoo.com

 

Voorleeswedstrijd

De voorleeswedstrijd die 9 november inde bovenbouw werd gehouden is gewonnen door Madelief Schwirtz. Zij zal onze school nu vertegenwoordigen bij de volgende ronde in de bibliotheek in de Oosterparkstraat.

 

Nationale Wetenschapsquiz Junior

Met ontzettend veel plezier kan ik u mededelen dat de 7e en 8e groepers van het Science Lab mee mogen doen met de verkiezing van de Knapste Klas van Nederland! We zijn uit meer dan 100 kandidaten geselecteerd als één van de vier deelnemende klassen om in de studio een gooi te doen naar eeuwige roem.

Op 30 november vinden de opnames plaats van het jaarlijks terugkerende  VPRO-programma 

 De Nationale Wetenschapsquiz Junior en hier mogen we acte de présence geven.

Iris Vermeulen wordt onze aanvoerder die zo nu en dan geflankeerd zal worden door Berend Sombroek en Hanabi Ono. Wij wensen hen veel succes!

Elmer Roze, coördinator W&T

 

Decemberfeesten

De voorbereidingen voor de feestmaand zijn in volle gang. U heeft inmiddels  een brief ontvangen over het Sinterklaasfeest.

Voor het kerstfeest is de feestcommissie nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om voorafgaand aan het kerstdiner enkele liedjes ten gehore te brengen. U hoeft hiervoor niet vocaal geschoold zijn. Het gaat om de gezelligheid. U kunt zich aanmelden bij Liane Delsink:

lianadelsink@hotmail.com

 

MR

Op maandag 14 november heeft de MR voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. De oudergeleding bestaat uit Jean Takken, Jaap Roorda, Gimene Spaans, Jacqueline Grandjean en Dianne Zuidema (secretaris). Wouter ten Brinke, Dorien Konst en Arjan van der Meijden zijn teruggetreden en wij bedanken hen hartelijk voor het vele werk dat ze verzet hebben. Fedor de Groot is de nieuwe voorzitter vanuit de personeelsgeleding. Als er vragen zijn die de MR aangaat kunt u mailen met mr@depinksterbloem.nl.

Dianne Zuidema