Geachte ouders en verzorgers

In deze nieuwsbrief wil ik graag een paar onderwerpen noemen die in  2011 op de agenda stonden en verwezenlijkt  zijn. Er blijkt weer veel te zijn gebeurd op de Pinksterbloem! 

Er zijn veel inhoudelijke plannen gemaakt, zoals onder andere een schoolplan, een rekenplan en een beleidsplan voor het omgaan met hoogbegaafdheid bij kinderen. Wetenschap en techniek begint steeds meer een onderdeel van ons onderwijs te worden: een groep kinderen is hier ambitieus mee aan de slag. Al onze plannen zijn gestoeld op onze nieuwe visie. Deze kunt u lezen in de nieuwe schoolgids die afgelopen maand aan u is uitgereikt. De verbouwing is voorwaardenscheppend voor de werkwijze die wij voor ogen hebben: wij hebben nieuwe werkplekken waar kinderen met elkaar kunnen samenwerken en een sciencelab voor wetenschap en techniek.

Na de vakantie op maandag 16 januari luiden wij de nieuwe ruimtes met de kinderen feestelijk in! In de nieuwe ruimtes worden dan onder begeleiding computer- en wetenschapsopdrachten gedaan.

Met de hulp van veel ouders was het Sinterklaasfeest weer een succes en wij verheugen ons op het kerstdiner volgende week!

Namens alle collega’s wil ik u bedanken voor alle hulp het afgelopen jaar en wens ik alle ouders en kinderen gezellige feestdagen, een goede jaarwisseling en een fijne vakantie toe.

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

dinsdag 20 december                                   vergadering medezeggenschapsraad 20.00-22.00 uur

donderdag 22  december                           kinderen om 12.00 uur vrij

donderdag 22 december                            kerstdiner 17.00-19.00 uur

vrijdag 23 december                                     speelgoedochtend onderbouw

vrijdag 23 december                                     alle kinderen om 12.00 vrij, begin kerstvakantie

maandag 9 januari                                         school begint weer

woensdag 11 januari                                     informatieochtend voor onderbouwouders: 8.45  – 10.30 uur

maandag 16 januari                                       schone hoofden dag

donderdag 19 januari                                   adviesgesprekken groep 8

maandag 30 januari                                       studiedag alle kinderen vrij

woensdag 1 februari                                     bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

donderdag 2 februari                                   vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

 

Personele mededelingen

Afgelopen maandag heeft Mira Bezuijen, na haar verlof, haar werkzaamheden in klas H hervat.

Eva Doove is t/m april 2012 werkzaam als coach bij bureau Inzet.

 

Nationale Wetenschapsquiz Junior

Woensdag 30 november zaten de 7e en 8e groepers van het Science Lab en klas S in een studio die was opgebouwd in het oude Energetica Museum. We hadden de grote eer mee te mogen doen aan de VPRO Nationale Wetenschapsquiz Junior (http://weblogs.vpro.nl/nwqj/). Uit meer dan 100 scholen werd de Pinksterbloem gekozen om deel te nemen aan deze quiz die op 28 december om 17:00 uur bij Z@pp wordt uitgezonden. Onze aanvoerder Iris moest het opnemen tegen drie andere klassen tegen een spectaculair decor met veel wetenschappelijk geweld.

De voorbereidingen en de deelname waren een fantastische ervaring voor alle kinderen. Al met al een groot succes (op een haperende windmolen na). Zeker kijken dus!

Elmer Roze, Science coördinator

 

Adviezen groep 8

Op donderdag 19 januari krijgen de kinderen uit groep 8 hun definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. Na de kerstvakantie hangt er bij de deur van de klas van uw kind een lijst waarop u kunt intekenen.

 

Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam

Onlangs is de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam verschenen. Hierover hebben  o.a. in het Parool enkele artikelen gestaan. Wij herkennen ons niet in de cijfers en gegevens in dit rapport, die over de Pinksterbloem vermeld staan. Het blijkt dat niet alle gegevens die aangeleverd zijn door onze school in deze wijzer zijn verwerkt. De resultaten die in de wijzer opgenomen zijn geven een vertekend beeld van de werkelijke opbrengst van onze school. Er is ook geen rekening gehouden met het al dan niet deelnemen van alle kinderen aan de CITO toets.

Aangezien het bovenstaande geldt voor nog twee ander scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, heeft de directeur van de stichting Samen Tussen Amstel en IJ de opstellers van het rapport verzocht  alle (door ons op tijd )aangeleverde gegevens alsnog te verwerken en toe te voegen en te publiceren.

Wij zullen wachten met het publiceren van de Kwaliteitswijzer op de website totdat dit gebeurd is.

 

Opening Oetgenstraat

Wij willen via deze weg alle kinderen bedanken die de bakken op het schoolplein hebben gevuld bij de opening van het plein.  Jan  Bregman van de schooltuinen willen wij speciaal bedanken voor zijn gratis levering van aarde, tijmplantjes en tulpenbollen.  We hopen dat we met z’n allen lang kunnen genieten van het nieuwe plein en het groen in de buurt.

 

Naschoolse activiteiten

In de week van 9 t/m 13 januari 2012 start het 2e blok met Naschoolse Activiteiten.

In overleg met school is er weer een leuk aanbod samengesteld. Zo kunnen de kinderen van de onderbouw zich inschrijven voor Musical en Creatieve lessen.

Voor de middenbouw staat Striptekenen en Streetdance op het programma. En voor de bovenbouw staat Breakdance en Striptekenen op de planning. In de hoop de lessen wat voller te krijgen zijn de kosten met €2,- verlaagd. Voor extra informatie en inschrijvingen kunt u kijken op www.schoolactiviteiten.com.

 

Graag willen wij u er op wijzen dat de kinderen door de docenten van Kunstgras naar buiten gebracht worden, zodat u zelf de school niet in hoeft. De kinderen die meedoen aan de activiteiten in de gymzaal en het speellokaal gaan uit bij de uitgang Oetgenstraat en de kinderen die in het Bevolokaal actief zijn gaan aan de Weesperzijde kant naar buiten.

In verband met veiligheid in de school  is de afspraak dat de schooldeuren gesloten blijven totdat de kinderen naar buiten worden gebracht.

 

Informatieochtend voor ouders van kinderen uit de onderbouw

Woensdag 11 januari organiseren wij een informatieochtend voor  onderbouwouders. Op deze ochtend vertellen wij over het onderwijs in de klas. Er worden wat voorbeelden gegeven van lesjes met het Montessorimateriaal  en er wordt uitgelegd wat er zoal op een dag in de klas gebeurt en wat wij van ouders verwachten. Er is veel gelegenheid om vragen te stellen over ons onderwijs  in het algemeen.

Aan de klassendeuren komen intekenlijsten te hangen. Wij hopen veel ouders te verwelkomen. De ochtend gaat door als er minimaal acht ouders hebben ingetekend.