Nieuwsbrief nr. 5 - 26 januari 2012

 

         

 nr. 5

26 januari 2012

Geachte ouders en verzorgers

In deze nieuwsbrief leest u niet alleen nieuws, maar ook een paar verslagen van gebeurtenissen. Deze willen wij u niet onthouden, zoals het bezoek aan de voetbalwedstrijd en de vogeltelling . De bevindingen van de telling kunt u bekijken in de vitrines in de hal. Deze zijn prachtig ingericht door Jitske Hallema!

De komende maand wordt hard gewerkt en zijn niet veel speciale activiteiten gepland. Daarop volgt dan ook een lange voorjaarsvakantie om uit te rusten voor de kinderen. De leraren hebben de tweede week van deze vakantie een studieweek. In de volgende nieuwsbrief zal ik daar meer over melden. Op de studiedag van maandag as. werken wij aan verdieping van de kennis van ons registratiesysteem, ParnasSys. Hierin worden alle vorderingen van de kinderen verwerkt en het programma heeft nog vele verborgen mogelijkheden die wij ons eigen gaan maken. 

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

maandag 30 januari

studiedag alle kinderen vrij

woensdag 1 februari

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

donderdag 2 februari

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

maandag 6 februari

schone hoofden dag

7 t/m 9 februari

CITO toets groep 8

dinsdag 14 februari

verslagen mee

woensdag 15 februari

informatieochtend voor ouders van 2 en 3 jarigen

donderdag 16 februari

vergadering medezeggenschapsraad 20.00-22.00 uur

maandag 20 februari

begin gespreksweek en gespreksavond

vrijdag 24 februari

continurooster alle kinderen om 14.00 uur vrij

vrijdag 24 februari

14.00 uur begin voorjaarsvakantie t/m 11 maart

 

Personele mededelingen

De conciërge, Ben Kempen gaat onze school per 1 februari as. verlaten. Zijn contract bij Dynamo wordt, in het kader van de bezuinigingen, niet  verlengd. Dit is spijtig zowel voor Ben als voor de school. Een school zonder conciërge is bijna niet meer denkbaar. Wij zullen voorlopig met elkaar allerlei huishoudelijke taken moeten verdelen. De directie is in gesprek met het bestuur over een oplossing op korte termijn voor het wegvallen van een conciërge.

Mochten er ouders zijn die handig zijn en af en toe voor de school voorkomende klusjes willen opknappen dan vragen wij u dit te melden bij Valeri Ligterink en Jenneke Rombouts.

 

Website

De website blijft in ontwikkeling. Onder het kopje activiteiten vindt u enkele fotomapjes.

Tevens is bij de pagina organisatie, onder het kopje opvang, ruimte ingebouwd voor nieuws van Broodje Pinksterbloem . U kunt daar binnenkort  ook de nieuwsbrieven van de TSO vinden.

Wilt u zich a.u.b.  aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, want ons streven is om uiteindelijk de papieren versie van deze brief af te schaffen.

 

Medezeggenschapsraad

De MR besteedt de komende vergaderingen aandacht aan het opstellen van een MR reglement. Daarin zal duidelijk worden voor welke zaken ouders bij de MR aan kunnen kloppen. Als het reglement klaar is zal daarover bericht worden in deze nieuwsbrief. Ouders die nu vragen hebben kunnen deze in ieder geval altijd sturen aan mr@depinksterbloem.nl.     Dianne Zuidema 

 

Ouderraad

De ouderavond die gepland staat voor 14 februari wordt tot nader order uitgesteld.

U hoort tijdig van ons wanneer de nieuwe datum bekend is. Wij zullen deze avond organiseren i.s.m. mijnkindonline.nl . Binnenkort ontvangt u een herinnering voor het betalen van de ouderbijdrage.

 

Sciencelab, omgetoverd in een ruimteschip

Onlangs ontvingen wij een missie van niemand minder dan André Kuipers. De opdracht was dat ons lokaal getransformeerd moest worden tot een ruimteschip. We hebben niet alleen ontzettend ons best gedaan om het ruimteschip zo mooi mogelijk te maken, maar ook hebben we goed na moeten denken over alles wat belangrijk is om in een ruimteschip te hebben. Hoe komen we in de ruimte bijvoorbeeld aan onze energie?

We hebben u hard nodig, want er moet zoveel mogelijk op ons filmpje over het ruimteschip gestemd worden! Als alles goed gaat zal het filmpje na het weekend terug te vinden zijn op www.ruimteschipaarde.nl (sowieso een website die een bezoek waard is). Als er genoeg stemmen verzameld zijn, dan maken we kans op direct radiocontact met André Kuipers in het ISS!    Elmer Roze

TSO, broodje Pinksterbloem

Voor de TSO activiteiten van 12.00 - 13.00 uur hebben wij nog veel ouderhulp nodig.

Al kunt u maar eenmalig, wij zijn er blij mee. U kunt kiezen uit diverse workshops om te assisteren:

Website bouwen BB, Styling BB en zingen MB, op maandag: 23 jan, 06 feb, 13 feb, 20 feb, 12 mrt (zingen ook nog op 19 mrt). Styling MB, op dinsdag: 24 jan, 31 jan, 07 feb, 14 feb.

U kunt zich aanmelden bij Liana Delsink: lianadelsink@hotmail.com

 

Ajax-AZ!

19 januari zijn we met een groot aantal leerlingen naar de Arena geweest om getuige te zijn van de wedstrijd Ajax-AZ. Het was een waar spektakel! Met een club enthousiaste ouders togen wij richting de Arena. Daar ging het dak er af en heeft iedereen enorm genoten. Dat de uitslag in het nadeel van Ajax uitviel mocht de pret niet drukken. ’s Avonds schitterden een aantal leerlingen zelfs nog op de buis bij De Wereld Draait Door. Door dit te organiseren heeft Ajax aan vele kinderen én volwassenen een lesje sportiviteit gegeven en ons een onvergetelijke dag bezorgd!         Yvonne Oldenziel.

 

Nieuws uit de binnentuin

Op 19 en 20 januari deden de MB en de BB weer mee aan de landelijke tuinvogeltelling.

Vanuit de bieb en het speellokaal keken groepjes kinderen naar de vogels in de tuin.

Klas N had vetbollen gemaakt en die bleken erg in trek, zelfs de houtduiven smulden ervan.

Donderdag was de merel het meest te zien, maar vrijdag stond de koolmees absoluut aan de top, met soms wel zeven tegelijk en een jonkie erbij.

 

Klachten omwonenden

We hebben weer klachten gekregen van bewoners van de Oetgenstraat over het feit dat zij niet met hun vervoermiddelen uit hun berging kunnen. Wilt u uw fiets of de fiets van uw kind(eren) niet meer voor deze ingangen parkeren?

 

Kinderen ophalen na naschoolse activiteiten

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat uw kinderen door de docenten van Kunstgras naar buiten gebracht worden, zodat u zelf de school niet in hoeft. In verband met veiligheid in de school  is de afspraak dat de schooldeuren gesloten blijven totdat de kinderen naar buiten worden gebracht. Wij houden ons hieraan omdat er overlast is van insluipers.