Beste ouders en verzorgers

We gaan na deze strenge winterperiode eindelijk de lente tegemoet. In deze nieuwsbrief alvast berichten over het komende seizoen, zoals de aankondigingen van het lentefeest en de avondvierdaagse.

In de studieweek, na de voorjaarsvakantie hebben wij een vol programma. Het hele team  krijgt een cursus kinder - EHBO en een opfriscursus Kanjertraining. Op de andere dagen gaan leraren zich verdiepen in onderdelen van het handelingsgericht werken zoals het maken van groepsplannen, het maken van toetsanalyses en het bepalen van doelen voor de groep of voor individuele kinderen, naar aanleiding van de toetsanalyses.

Omdat  de studieweek in deze periode van het schooljaar is gepland, kunnen de leraren de opgedane kennis nog toepassen in dit tweede deel van het schooljaar. Ons doel is natuurlijk dat de kinderen in de klas hier profijt van hebben.

Vooralsnog gaan wij eerst genieten van een weekje vakantie.

Mede namens het team wens ik u allen en de kinderen twee fijne weken toe met mooi weer en gezellige activiteiten!

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 24 februari

continurooster kinderen om 14.00 uur vrij

vrijdag 24 februari

vanaf 14.00 uur t/m 11 maart voorjaarsvakantie

maandag 12 maart

schone hoofdendag

dinsdag 13 maart

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

dinsdag 13 maart

vergadering medezeggenschapsraad 19.30-21.30 uur

woensdag 14 maart

Informatie: overgang onderbouw naar middenbouw

vrijdag 16 maart

Informatie: overgang middenbouw naar bovenbouw

woensdag 21 maart

knutselochtend onderbouw

donderdag 22 maart

knutselmiddag middenbouw

donderdag 29 maart

inloopuurtje directie, 8.45- 9.45

vrijdag 30 maart

kunstkijkdag groep 8

 

 

 

Leerling-administratie

Om de leerling-administratie actueel te houden zal Jenneke Rombouts na de vakantie beginnen om per klas te controleren of de gegevens die in het systeem voorkomen, nog correct zijn. Hiertoe zullen wij uw kind(eren) een brief meegeven, met de vraag of de gegevens die daar op vermeld staan nog juist zijn. Bij dit formulier krijgt u een toelichting. Tevens willen wij ouders er aan herinneren dat zij een broertje of zusje van een kind dat al op school zit in mogen schrijven als hij of zij 2 jaar is.

 

Schoolzwemmen

Sinds 13 februari gaan we met een grote groep van 53 leerlingen uit de middenbouw naar het zwembad. Wanneer alle ouders van de zwemkinderen één keer inschrijven op het zwembord bij klas G in de centrale hal, krijgen wij het begeleidingsschema voor het zwemmen tot de zomervakantie rond. Het is echt noodzakelijk dat er iedere week minimaal drie ouders op de maandagmiddag ter begeleiding meegaan i.v.m. het garanderen van de veiligheid van de kinderen.

Bij onvoldoende ouderbegeleiding gaat het schoolzwemmen niet door!

Mariëlla Klooster, zwemcoördinator

 

Voorlichting overgang naar andere bouw

Over enige tijd gaan wij weer kijken naar de kinderen die van de onderbouw naar de middenbouw en van de middenbouw naar de bovenbouw gaan. Dit gebeurt op  zorgvuldige wijze. Er wordt gekeken in welke klas uw kind het beste past en met wie uw kind graag naar de nieuwe klas gaat. Wij houden bij de indeling rekening met de verdeling van jongens en meisjes, broertjes en zusjes, kinderen die specifieke ondersteuning behoeven en met de samenstelling van de klas waarin de kinderen worden geplaatst. Op woensdag 14 (onderbouw naar middenbouw) en vrijdag 16 maart (middenbouw naar bovenbouw) ’s ochtends vinden informatiebijeenkomsten plaats. Op deze ochtenden wordt de procedure van de plaatsing in de volgende groep uitgebreid toegelicht. Daarbij wordt verteld wat er verandert voor de kinderen en de ouders , wanneer de kinderen in een nieuwe bouw zitten. Er is aansluitend gelegenheid om in verschillende klassen te kijken en om uw vragen te stellen. U ontvangt een aparte uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Lentefeest

Op vrijdag 13 april vindt het jaarlijkse lentefeest plaats. Binnenkort wordt u benaderd door de klassenouder met het verzoek of u iets aan deze dag wilt bijdragen.

Houdt u deze datum vast vrij in uw agenda?

 

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

De einddatum voor de 3e betalingstermijn van de TSO, broodje Pinksterbloem, loopt af op 1 maart aanstaande. In april wordt de volgende nieuwsbrief digitaal toegezonden en ontvangt u een enquête waarvoor wij alvast uw medewerking vragen.           Leanne Bogers

 

Twee Pinksterbloemteams naar kwartfinale op Scholenschaaktoernooi

De kinderen van meester Allaert deden het heel goed op het Scholenschaaktoernooi van Amsterdam-Oost. Er waren vier teams van de Pinksterbloem. Geen enkele andere school had zoveel teams.

Het eerste team met Sem, Raf, Khoi en Pepijn werd met overmacht eerste. Zij waren al eens vierde van Nederland. Het tweede team met Joris, Sisko, Anna en Leon deed het heel goed, maar door wat pech plaatsten ze zich net niet voor de kwartfinale. Het derde team was met het vierde team het jongste team van het hele toernooi met Hannah, Mats, Matteo en Jan. Zij werden heel knap vierde van de achttien en mogen naar de kwartfinale. Het vierde team was met zijn drieën. Ytse, Willem en Loran hielden zich toch heel knap staande.

Het was een geslaagd toernooi. Tussen de partijen was er gelukkig tijd om veel te rennen en te spelen, door de gangen en in de sneeuw buiten. Er staat een verslag op internet met foto's: http://www.vas1822.nl/index.php/evenementen/12-jeugd-evenementen/538-de-pinksterbloem-oppermachtig-bij-vas-voorronde.html               Tigran Spaan

 

Avondvierdaagse 2012

In juni gaat de Pinksterbloem weer meelopen met de avondvierdaagse. Half maart sturen wij u hierover een aparte brief. Daarin staat hoe u zich kunt inschrijven: via internet plus een overboeking.  We hopen natuurlijk weer op een hoge opkomst en doen bij deze alvast een oproep. Wij hebben vrijwilligers nodig voor tijdens de vierdaagse, bijvoorbeeld voor het bemensen van een kraam of om elke avond de startkaart voor de school op te halen. Als u wilt helpen, is het handig om u nu alvast te melden bij Remmelt van der Wal: remmelt@puravida-mo.nl. Bij voorbaat dank!

Weet ook dat u zelf de begeleiding van uw kind moet regelen. Dus reserveer alvast de avonden van maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni !            Remmelt van der Wal namens de ouderraad