nr. 8

26 april 2012

 

 

Beste ouders en verzorgers

In deze nieuwsbrief staan veel berichten over activiteiten waarbij de talenten van de kinderen goed tot hun recht zijn gekomen.  Die talenten zijn op de Pinksterbloem volop aanwezig. De berichten gaan over schaken, wetenschap en techniek, kunst, muziek en debatteren. Twee onderwerpen licht ik extra toe.

Op het lentefeest hebben kinderen onder andere hun audiovisuele talenten laten zien in de vorm van tentoongesteld werk, optredens  en live interviews. Wij vonden de portretten die de kleuters van elkaar gemaakt hebben erg verrassend!  Op onze website kunt u binnenkort foto’s zien van het feest en links naar andere beelden. Hierbij geef ik u vast een link waarop  u de razende reporters aan het werk ziet:  http://youtu.be/UxREestRJAI?hd=1

 De afgelopen weken hebben de leerlingen van groepen 6, 7 en/of 8 van onze school samen met twee andere scholen uit Oost deelgenomen aan het project Gelijk=Gelijk?. De leerlingen volgden lessen over discriminatie, pesten en tolerantie. Ook hebben ze geleerd hoe ze over deze onderwerpen met elkaar kunnen discussiëren. De afsluiting van het project was gisteren in TrouwAmsterdam  in de vorm van een debattle.  Het hoofdonderwerp van discussie was: “ Wat doe jij om discriminatie te voorkomen? “ Tijdens deze battle hebben  de kinderen laten zien dat zij een mening hebben,  en daar heel goed over kunnen praten. Zij  hebben adviezen gegeven aan de stadsdeelwethouder van Jeugd en Onderwijs van Stadsdeel Oost, Lieke Thesingh. Ik was trots op ‘onze kinderen’! Beeldmateriaal is te zien op de websites van de organiserende partijen: www.deversion.nl, www.discussieren kunjeleren.nl en de site van Stadsdeel Oost.

Namens alle collega’s wens ik u (alweer) een heel fijne vakantie en een gezellige Koninginnedag met mooi weer!

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 27 april

continurooster, de kinderen zijn om 14.00 uur vrij

30 april t/m 4 mei

meivakantie

maandag 7 mei

schone hoofdendag

woensdag 16 mei

bijeenkomst klassenouders 8.45-9.15 uur

donderdag 17 mei

Hemelvaartsdag, vrij

vrijdag 18 mei

vrij

dinsdag 22 mei

schoolreis groep 2, groep 1 vrij

woensdag 23 mei

schoolreis groep 1, groep 2 vrij

donderdag 24 mei

vergadering medezeggenschapsraad 19.30-21.30 uur

vrijdag 25 mei

continurooster, de kinderen zijn om 14.00 uur vrij

28 mei t/m 1 juni

pinkstervakantie

4 t/m 7 juni

avond 4 daagse

dinsdag 5 juni

schoolfotograaf

 

 

 

 

 

Meer en hoogbegaafde kinderen

Op dit moment blijkt een aantal ouders uit de bovenbouw vragen te hebben over de aanpak op De Pinksterbloem ten aanzien van meer- en hoogbegaafde kinderen.  Op verzoek van deze  ouders hebben wij voor  donderdag 10 mei  van 17.00 -18.00 uur een informatieve bijeenkomst gepland waarin we deze vragen graag beantwoorden. In deze bijeenkomst gaat het om algemene beleidsmatige informatie, voor specifieke en persoonlijke vragen aangaande uw kind kunt u een afspraak maken met de leerkracht en intern begeleider.

Ouders die geïnteresseerd zijn in het onderwerp zijn uiteraard van harte welkom om donderdag  10 mei aan te schuiven.

 Als u wel geïnteresseerd bent maar niet aanwezig kunt zijn, vragen wij u dit kenbaar te maken aan de leerkracht van uw kind. Wij proberen dan om nog dit schooljaar een ouderavond aan dit onderwerp te wijden.

Cultuuronderwijs

De afgelopen weken hebben alle kinderen intensief gewerkt aan het thema “reizen met de tijdmachine”, dat werd afgesloten met een spetterend Lentefeest.

De kinderen hebben gewerkt met audiovisuele middelen en zij hebben nieuwe media verkend. Er zijn diverse vormen geweest waarin deze disciplines zijn verkend.

De kinderen uit de bovenbouw hebben bijzondere gedichten geschreven bij hun zelfgemaakte foto's waarbij zij o.a. les kregen in beeldtaal zoals: ritme,compositie,perspectief, emotie in de fotografie. Ook heeft iedere klas een eigen filmpje gemaakt onder begeleiding van Cinekid.

 

De middenbouw heeft zich verdiept in het thema: Ervoor en Erna, dit is tevens een sprong in de tijd. De kinderen mochten hierbij hun eigen plannen maken, opschrijven en vervolgens werd dit o.l.v. fotografe Marije van der Hoeven op de foto gezet.

 

De onderbouw is helemaal in het thema gedoken, de klassen zagen er prachtig uit! In de ene klas waande je je in de Oertijd en in de andere in de Riddertijd.

De kinderen hebben een muis laten reizen door de tijd en foto’s hiervan gemaakt onder leiding van fotografe Moniek van der Kaaden.

Ook hebben de kleuters en de middenbouwers elkaar met veel enthousiasme gefotografeerd.

 

Alle kinderen waren zeer  leergierig en hebben met heel veel plezier en inzet aan alle activiteiten mee gedaan. De resultaten vindt u op diverse plekken in school.

Iedere klas krijgt nu een eigen camera zodat de kinderen meer  ervaring kunnen opdoen op het gebied van fotografie en film.  Namens de Cultuurgroep, Liesbeth Vos.

 

Science Lab

Elke week op maandag hebben drie groepen kinderen die meer werk aankunnen,  een uur science van Elmer Roze. We doen proefjes en leren dingen zoals bijvoorbeeld wat een zuur en wat een base is en over atomen. Elmer laat vaak eerst een filmpje zien en dan leren we er iets over. Als huiswerk moeten we elke week een logboek bijhouden en vaak ook nog een werkstukje maken of een presentatie houden voor de klas. Het science lab is leuk, dat is geen mening maar een feit. We leren er ook heel veel van.

Tekst: Agnes en Luuk uit klas A

 

 

Uit de ouderraad

Wij willen u er nogmaals aan herinneren dat u tot 30 april aanstaande de tijd heeft om uw kind in te schrijven voor de avond 4 daagse die van 4 t/m 7 juni plaats vindt.

De ouderraadsvergadering van 15 mei is verplaatst naar dinsdag 12 juni aanstaande.

 

Concert

Dankzij Dorien de Bruijn (de moeder van Lasse en Bartel) kreeg de middenbouw afgelopen dinsdag de mogelijkheid naar de voorstelling de “Orkestkeuken” van Holland Symfonia te gaan. Voor alle kinderen was dit een fantastische ervaring. Ze genoten van een compleet symfonieorkest, gecombineerd met een spannende voorstelling en lekker eten.

 

Naschoolse activiteiten

Na de meivakantie start Kunstgras weer met een nieuw aanbod van naschoolse activiteiten.

Het is een zeer gevarieerd aanbod, dat alleen gerealiseerd kan worden als er voldoende aanmeldingen zijn.

Op maandag voor de onderbouw: musical (dansen, zingen ,acteren ) en op woensdag een cursus maskers maken. Voor de middenbouw: maandag graffiti en woensdag streetdance en

voor de bovenbouw op donderdagmiddag een cursus freerunning.

Voor meer informatie kijk op de website www.schoolactiviteiten.com of kijk op de posters die in de school hangen.

 

Gelijk is gelijk
De afsluitende battle van het project “Gelijk is gelijk” werd gevoerd tussen drie basisscholen: De Olympus, De Kraal en de Pinksterbloem.

Onze school was ruim vertegenwoordigd en de afgevaardigden werden luid aangemoedigd.

De stellingen liepen uiteen van " ik ben wel eens verliefd geweest" , "mijn ouders bepalen met wie ik omga" tot "discriminatie kan je niet voorkomen".

Hoewel het soms moeilijk was om de argumenten helder te formuleren, waren er zeker een paar hele mooie uitspraken, bijvoorbeeld:" als je ouders wel invloed uitoefenen om jouw vriend/vriendin keuze, hoeft dat niet erg te zijn. Je steekt dan meer energie in het leren kennen van een ander persoon, of een persoon die anders is. Wellicht heb je meer overeenkomsten dan je denkt.

De intermezzo's met dans en muziek waren ook erg leuk en de kinderen vonden het prachtig.

Een geslaagde middag dus!

Door Willemijn Propitius namens de bovenbouw.

 

Weer schaakkampioenen

Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse Amsterdams schaaktoernooi gehouden.

In de groep “geboren in 2005” leverden twee Pinksterbloemkinderen een geweldige prestatie. Khoi Pham eindigde als eerste en Matteo van Cleef werd tweede. Wij feliciteren hen van harte met dit resultaat.

 

Vakanties en vrije dagen volgend schooljaar

In de volgende nieuwsbrief van 24 mei as. kunnen wij het vakantieschema en de studiedagen vermelden. Wij wachten nog voor de juiste data op de instemming van de GMR. Mochten de data eerder bekend zijn, dan vermelden wij deze op onze website.

 

 

 

 

 

 

 

.