nr. 9

25 mei 2012

Beste ouders en verzorgers,

 

We naderen het laatste deel van dit schooljaar in zomerse temperaturen. Er staan heugelijke  nieuwtjes in deze nieuwsbrief over geboortes van baby’s, de komst van de nieuwe conciërge,  en zonnepanelen op het dak. Ik ben blij de belofte te kunnen nakomen om u alvast de planning van roostervrije dagen voor komend schooljaar te kunnen melden.  De vakanties zijn vastgesteld door het bestuur en de GMR, met de studiedagen heeft de MR gisteravond unaniem ingestemd.

U kunt deze vast in uw agenda vastleggen. Wij streven ernaar de gehele jaarplanner al voor de zomervakantie op de website te kunnen plaatsen.

Na de pinkstervakantie gaan wij uitgerust en wel de formatie vastleggen en de groepen voor volgend schooljaar indelen.

Namens alle collega’s wens ik u een heel fijne pinkstervakantievakantie met mooi weer .

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

28 mei t/m 1 juni

Pinkstervakantie

maandag 4 juni

schone hoofdendag

4 t/m 7 juni

avond vierdaagse

dinsdag 5 juni

schoolfotograaf

dinsdag 12 juni

vergadering ouderraad 9.30-21.00 uur

vrijdag 15 juni

informatie voor ouders van 2 en 3 jarigen 9.30-11.00 uur

woensdag 20 juni

bijeenkomst klassenouders 8.45-9.15 uur

vrijdag 22 juni

inloopuurtje directie 8.45-9.45 uur

vrijdag 29 juni

bedanken hulpouders 15.30-17.00 uur

 

 

 

Personele mededelingen

Begin mei is Marscha Pals bevallen van dochter Yulan en Sharon Weers van dochter Noa.

De moeders en dochters maken het goed.

Sinds 14 mei hebben wij een nieuwe conciërge! Zijn naam is Eric Hibbel. Eric werkt elke dag behalve dinsdag. Wij zijn erg blij  dat Eric ons team komt versterken.

 

Overgang naar andere bouw

Gisteren hebben de kinderen die volgend jaar naar de bovenbouw gaan een briefje ingevuld waarin zij aan konden geven met welke kinderen zij graag naar de bovenbouw willen.

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met hun wensen, maar het is niet vanzelfsprekend dat de keuze van de kinderen gehonoreerd kan worden.

Mocht dit onduidelijk zijn bij uw kind, dan kunt u dit uitleggen. We hebben dit ook al aan de kinderen uitgelegd, maar soms komt het thuis anders over.

In de week van 2 juli wordt aan de ouders en kinderen die naar een andere bouw gaan de groepsindeling bekend gemaakt. Op dinsdagochtend 17 juli gaan zij kennismaken in hun nieuwe klas.

 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2012-2013

Vakanties

Herfstvakantie

22 oktober 2012 t/m 26 oktober 2012

Kerstvakantie

24 december 2012 t/m 4 januari 2013

Voorjaarsvakantie

18 februari 2013 t/m 22 februari 2013

Pasen

29 maart 2013 t/m 1 april 2013

Meivakantie

29 april 2013 t/m 10 mei 2013. Hierin valt Hemelvaart

Pinksteren

20 mei 2013

Zomervakantie

8 juli 2013 t/m 16 augustus 2013

 

Studiedagen

vrijdag

28 september

vrijdag

23 november

maandag

28 januari

maandag t/m donderdag

25 maart t/m 28 maart

dinsdag

21 mei, aansluitend aan Pinksteren

vrijdag

21 juni

 

Zonnepanelen op het dak van de Pinksterbloem

Het is gelukt: Onze school beschikt over zonnepanelen! In opdracht van de directie zijn voor wetenschap en techniek twee panelen aangeschaft. Met de hulp van Tim Mulder, een vrijwillige (ex) ouder en Eric Hibbel, kunnen we spreken van een geslaagde operatie.

Om verschillende redenen hebben we gekozen voor het dak van de kleine gymzaal. Vanuit de teamkamer zijn de panelen goed te zien. Kom vooral een kijkje nemen!

Een veel lagere energierekening zullen we niet realiseren, daarvoor leveren twee panelen te weinig op, maar we willen wel bewustzijn creëren bij onze leerlingen. Waar komt de elektriciteit vandaan? En op welke manier kunnen we energie besparen? Ook in het Science Lab gaat hier de komende weken veel aandacht aan besteed worden.

Elmer Roze

 

 

 

Naschoolse activiteiten

Hellaas zijn deze activiteiten van Kunstgras, die na de meivakantie zouden starten, niet door gegaan. Er was onvoldoende belangstelling. Binnenkort zullen wij evalueren en kijken hoe we verder gaan met de naschoolse activiteiten. Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen denken over de vraag hoe de naschoolse activiteiten beter georganiseerd zouden  kunnen worden op De Pinksterbloem. Wij  denken wel dat er behoefte is aan naschoolse activiteiten, maar willen meer input van onze ouders zelf.  Meldt je aan bij Souad of Siet via hun e-mailadressen: Souads@depinksterbloem.nl of Sietw@depinksterbloem.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is op zoek naar nieuwe ouders die na de vakantie zitting willen nemen in de

MR.  Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten en vergadert eens in de zes weken. De MR denkt en beslist mee over het beleid van de school. Meer informatie over de taken van de MR vindt u op de site van de Pinksterbloem. Als u vragen heeft kunt u een mail sturen naar mr@depinksterbloem.nl .

Aanmelden graag voor 15 juni via hetzelfde emailadres.

 

    

  Gevonden voorwerpen

  Na de Pinkstervakantie worden de gevonden voorwerpen weer uitgestald in het Bevo lokaal.

  U heeft van maandagmiddag 4 juni 15.15 uur tot woensdag 6 juni 13.00 uur de gelegenheid om te kijken     

  of er iets van uw kind(eren) bij zit. Daarna schenken we de overgebleven spullen aan een goed doel.