nr. 10

28 juni 2012

 

 

Beste ouders en verzorgers,

De een na laatste nieuwsbrief dit jaar. Er staan nog een paar afscheidsfeestjes op het programma en de oudergesprekken heeft u nog tegoed.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen in welke klassen de leerkrachten die van klas veranderen komend jaar gaan werken. Wij hebben, zoals ik al eerder heb aangekondigd , het een en ander moeten veranderen. Dit is in sommige gevallen gebeurd op grond van verzoeken tot werktijdverkorting of – uitbreiding van leerkrachten en in sommige gevallen om organisatorische redenen.  Wij zijn tevreden met het resultaat.  Alle leerkrachten blijven op onze school werken. Beike van den Eeden stopt komend jaar als klassenleerkracht. Zij zoekt andere uitdagingen. Onze school wordt vanaf september 2012 vindplaatsschool Modern Montessorionderwijs. Beike gaat daarin een dagdeel per week een voortrekkersrol vervullen, naast haar werk voor opleiden in de school bij ons bestuur. Wij hoeven van haar als school nog geen afscheid te nemen.

De klassen voor volgend schooljaar zijn samengesteld en op de studiedag 6 juli wordt gewerkt aan een zorgvuldige overdracht van alle kinderen aan de nieuwe leerkracht.

 

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 29 juni

bedanken hulpouders 15.15-16.30 uur

maandag 2 juli

schone hoofdendag

maandag 2 juli

verslagen mee

donderdag 5 juli

gespreksavond

vrijdag 6 juli

studiedag alle kinderen vrij

maandag 9 juli

vergadering medezeggenschapsraad 19.30-21.30 uur

woensdag 11 juli

afscheidspicknick groep 2 en groep 5

donderdag 12 juli

diploma-uitreiking groep 8 aanvang 16.00 uur

donderdag 12 juli

musical groep 8 aanvang 19.30 uur

vrijdag 13 juli

laatste schooldag groep 8

dinsdag 17 juli

visite ochtend groep 2 en groep 5

vrijdag 20 juli

speelgoedochtend onderbouw

vrijdag 20 juli                                            begin van de zomervakantie om 12.00 uur

 

 

Bezetting van de klassen schooljaar 2012-2013

Bovenbouw

A

Marjo Bos

donderdag

Tjalde Elema

ma,di,wo,do

B

Willemijn Propitius

ma,di,wo,vr

Sharon Weers

donderdag

C

Anne Niemeijer

ma,di,wo,do

Sharon Weers

vrijdag

T

Jan Lauppe

ma,di,wo,

Geerthe Schilder

do,vr

S

Maartje van den Heuvel

ma,di

Cora Venema

wo,do,vr

Middenbouw

E

Maartje van den Heuvel

wo,do,vr

Sascha van Zuidam

ma,di

 

Mariëlla komt na haar spaarverlof terug (dec/jan)

H

Mira Bezuijen

ma,di,wo

Siet Werneke

do,vr

N

Fedor de Groot

ma,di,do-mi,vr

Sascha van Zuidam

wo, do-ocht

G

Diane Bobeldijk

ma, wo,do,vr

Marjo Bos

dinsdag

M

Jane Tillo

ma t/m vr

 

D

Mischa van der Zon

woe,do,vr

Siet werneke

ma, di

Onderbouw

F

Inge Noorbergen

ma,di,woe

Marscha Pals

do,vrij

I

Liesbeth Bouma

ma, di, woe

Soraya van der Sande

do en vrij

J

Yvonne Oldenziel

ma, di, woe

Ilse van Mechelen

do/vrij

K

Souad Saarig

ma t/m vrij

 

L

Yvonne de Graaf

wo,do,vr

Marianne Engelsman

ma,di

 

 

Laatste brieven op papier

Deze nieuwsbrief is de laatste die op papier aan u verstrekt wordt. In deze digitale tijd en in het kader van milieubesparing hebben wij besloten om de nieuwsbrief  voortaan via de website te publiceren.

U kunt zich via deze site www.depinksterbloem.nl abonneren  op de nieuwsbrief. Ga hiervoor naar

het kopje nieuws, dan naar nieuwsbrief en meldt u aan. U ontvangt de brief dan via uw email. Uiteraard kunt u de brief ook op de site lezen en zullen de klassenouders deze en ander brieven naar u mailen.

Mocht u niet in het bezit zijn van internet dan kunt u dit melden bij Jenneke Rombouts.

De activiteiten voor komend school jaar kunt u vanaf half juli vinden in de agenda, eveneens op de website.

 

Verkiezingen medezeggenschapsraad (MR)

Na de vakantie zijn er 2 plaatsen vacant in de oudergeleding van de MR. Er zijn 3 kandidaten om deze plekken op te vullen. Daarom worden er op donderdag 5 juli verkiezingen gehouden.

De profielen van de kandidaten vindt u in de hal. Op 5 juli ontvangt u in de hal een stembiljet (één per gezin) waarop u direct uw stem uit kunt brengen.

 

Verkeerd geparkeerde fietsen

Wij willen u nogmaals verzoeken om geen fietsen tegen en zeker niet binnen het hek te plaatsen.

Dit levert gevaar op voor de kinderen die buiten spelen. Wij onderzoeken momenteel of het mogelijk

is om meer fietsenrekken geplaatst te krijgen.

 

 

Weerperzijdefestival

Op zaterdag 22 september vindt het Weesperzijde Festival weer plaats. Noteert u de datum alvast in de agenda want het belooft weer een gezellige dag te worden met veel activiteiten voor/door de buurt. De hoofdactiviteiten vinden plaats op het parkeerterrein voor roeivereniging de Hoop, maar voor de grotere kinderen zullen er o.a. ook balspelen, graffiti- en circusworkshops zijn op het schoolplein. Er komt op het festivalterrein een poppenkast, schaken, media(boeken, DVD, CD-)ruilmarkt, en natuurlijk weer een open podium, dit keer zelfs een eigen podium voor de kinderen!  In 2012 voor het eerst ook een kinderbingo! Lekkere hapjes/ drankjes en oud-Hollandse spelletjes horen er ook bij. 

Er zijn vrijwilligers nodig om te helpen met het voorbereiden en op de dag zelf. Wij doen graag een beroep op tieners, studenten, en ouders uit de buurt om te helpen bij de jeugdactiviteiten van 12:30 - 15:00 uur, met ter afsluiting de bingo. Op het grote podium vinden er daarna nog optredens plaats. 

U kunt in natura of geld doneren door een onderdeel of een kraampje te sponsoren of een (anonieme) financiële  bijdrage leveren. Ook zijn we nog op zoek naar leuke prijzen voor de kinderbingo, dus ruim de speelgoedkast eens op! 

U kunt u aanmelden bij, of voor informatie contact opnemen met: Mauro Mastrogiacomo

(vader van Matteo klas N en Daniel klas K) of Maaike Ono-Boots (moeder van Hanabi  klas S en Yuki klas N)mauro@gridline.nlmaaikeboots@gmail.com

http://www.weesperzijdestrook.nl/festival/festival.htm                    Maaike Boots

 

Schaken

Nadat Khoi en Matteo – zoals eerder gemeld -  op het Amsterdams schaak kampioenschap eerste en tweede werden, hebben ze onlangs ook meegedaan aan het Nederlands kampioenschap en werden daar tweede en derde. Van harte gefeliciteerd. Twee kinderen van één school, heel bijzonder!

Afscheid groep 2

Op woensdagmiddag 11 juli nemen we afscheid van groep 2. We lopen om ongeveer 12.45 uur met ouders en kinderen naar het Oosterpark waar we zullen gaan picknicken. Als iedereen iets lekkers te eten en drinken en een kleedje om op te zitten meeneemt wordt het vast een gezellige middag.

Namens het onderbouwteam,

Inge Noorbergen

 

Afscheid groep 5

Op woensdagmiddag 11 juli nemen wij feestelijk afscheid van de kinderen uit groep vijf. Dit vieren we met een picknick in het Oosterpark met de ouders en kinderen. De kinderen krijgen een verrassing van de leerkracht.

De picknick duurt van één uur tot drie uur. We lopen gezamenlijk uit school naar het Oosterpark. Het is de gewoonte dat de ouders iets te eten en drinken meenemen. Ook zijn de ouders tijdens de picknick verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren).

Namens de middenbouw,

Mira Bezuijen.