nr. 11

19 juli 2012

 

 

Beste ouders en verzorgers,

Nog één dag en dan sluiten wij dit schooljaar tevreden en voldaan af. Er is veel gebeurd. Drie collega’s hebben dit jaar hun 40 jarig ambtsjubileum gevierd en wij hebben een geslaagde verbouwing achter de rug! De achtste groepers hebben traditioneel afscheid genomen met een fantastische musical.

Op onderwijsgebied zijn wij met het team continu aan het ontwikkelen. De nascholing en studiedagen hebben al hun vruchten afgeworpen. Hier kunnen wij volgend schooljaar verder op aansluiten.

Met  de school willen wij met sociale media niet achterblijven. Ik heb daarom een twitteraccount aangemaakt. U kunt ons volgen op @depinksterbloem.

 

Achter de schermen ben ik, naast mijn werk op de Pinksterbloem,  al een jaar bezig met het oprichten van een nieuwe school in het Amstelkwartier.  Het wordt een Montessorischool waarin een andere organisatievorm wordt gehanteerd dan het traditionele klassensysteem. De eerste paal voor het gebouw is vorige week de grond ingegaan. De school heeft nog geen naam. Daarvoor wordt nog een prijsvraag uitgezet, maar als Pinksterbloem ouder mag u hieraan best meedoen.

U kunt informatie over deze nog op te richten school vinden op www.bredeschooloveramstel.nl

Overigens blijf ik ook gewoon directeur op de Pinksterbloem.

 

Morgen wordt het schooljaar  om 12 uur op het schoolplein feestelijk uitgeleid door de schoolband!

 

Namens het team wil ik u en alle kinderen een heel fijne vakantie toewensen en nogmaals hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en alle hulp die wij van u als ouder hebben mogen ontvangen.

Tot in september!  Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

maandag 3 september

kinderen weer naar school, behalve groep 3

dinsdag 4 september

groep 3 naar school

maandag 10 september

schone hoofden dag

woensdag 19 september

sportdag

donderdag 20 september

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

maandag 24 september

inloopuurtje directie

maandag 24 september

klassenavond 20.00-21.30 uur

woensdag 26 september

onderbouw naar Artis

vrijdag 28 september

studiedag alle kinderen vrij

 

Personele mededelingen

Op 22 juni jl. hebben wij het 40 jarig jubileum van  Cora Venema  gevierd!. Zij heeft dit afgelopen woensdag in de klas en  ’s middags met genodigden en het team gevierd.

 

Sportdag

Op woensdag 19 september vindt de jaarlijkse sportdag plaats. Voor de kleuters worden er activiteiten georganiseerd rond en in de school. De groepen 3 t/m 8 gaan weer naar de atletiekbaan om daar hun sportieve prestaties neer te zetten.

Zoals elk jaar is er erg veel ouderhulp nodig bij deze dag. Wij hopen dat u deze dag vast in uw agenda vrij wilt houden.

 

Verkiezingen medezeggenschapsraad (MR)

Op 5 juli vonden verkiezingen plaats voor de oudergeleding van de MR. Er zijn 127 stemmen uitgebracht en verkozen zijn Bouke Kapteijn en Tigran Spaan. Zij zullen het komende jaar naast de blijvende oudergeleding, bestaande uit Gimene Spaans, Jaap Roorda en Jean Takken, in de MR zitting nemen namens de ouders.                         Dianne Zuidema, secretaris MR

 

 

Weerperzijde Festival

De voorbereidingen voor het Weesperzijde Festival op zaterdag 22 september zijn in volle gang.  De activiteiten voor de kinderen vinden plaats van 12:30 - 15:00 uur.  Er is nu ook een Facebook site "Weesperzijde Festival". De organisatie is nog op zoek naar ouders om te komen helpen, vrijwilligers en donateurs. Binnenkort kunnen kinderen en ouderen zich aanmelden voor het open podium. Je kunt ook een e-mail sturen naar maaikeboots@gmail.com of mauro@gridline.nl

https://www.facebook.com/pages/Weesperzijdefestival/325538637533179

 

Verschijningsdata nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven worden op de volgende data (allen donderdagen) op de website gepubliceerd:

13 september, 11 oktober, 15 november, 13 december, 24 januari, 28 februari, 21 maart, 25 april,

 6 juni en 4 juli.

 

Leesinformatie voor in de vakantie voor kinderen die naar groep 2 t/m 4 gaan.

Hieronder vindt u leuke leesinformatie voor in de vakantie in de vorm van diverse apps.

U gaat naar www.zwijssen.nl en klikt op “zwijssen voor thuis”.

Daar ziet u aan de linkerkant een venster met mogelijkheden. Als u de cursor op spelletjes plaatst klapt er een nieuw venster open en kunt u kiezen uit een aantal apps.

 

Via deze weg kunt u de app naar keuze downloaden.

Rompompon is voor kleuters en  Maan roos vis voor groep 3. Deze  sluiten aan bij de tijdschriften.

Maar natuurlijk kan elk kind op eigen niveau ermee werken. Letterlegger app sluit aan bij Veilig leren lezen.

Ik leer letters app is op kleuterniveau.

Er zijn ook apps om tafels te leren en voor spelling.

Sam Schoffel app is een avonturenspel.

Bovenstaand materiaal sluit aan bij de methodes die wij op school gebruiken.

Veel vakantieleesplezier gewenst.

Meike Kwee, intern begeleider

 

Veiligheid

Vorige week hebben wij een onverwachte ontruiming gedaan. De oefening is heel goed verlopen. Alle kinderen , leerkrachten en bezoekers stonden binnen een paar minuten op straat. Alles verliep geordend , rustig en niemand raakte in paniek.

 

Schoolband en oproep nieuwe begeleider

Rocco van Loenen, de ouder die onze schoolband een paar jaar bevlogen heeft begeleid, gaat helaas onze school verlaten. Morgen kunnen wij voor de laatste keer genieten van een optreden van de band met Rocco. Wij bedanken hem nogmaals voor zijn inzet.

Wij hopen wel dat de schoolband kan blijven bestaan. Wij zoeken daarom een ouder die het stokje wil overnemen. Als u dit leuk vindt, wilt u dan contact opnemen met Valeri of Sylvia, directie@depinksterbloem.nl?