nr. 3

15 november 2012

Beste ouders en verzorgers,

Nog even en dan komt Sinterklaas weer aan. Wij verheugen ons vast op de gezellige aankleding van de hal en op de feestdagen die elkaar in december snel opvolgen! Wij zullen zorgen dat de foto’s van de versieringen en de activiteiten in de klassen op onze website te zien zijn en u kunt ons volgen via twitter: @depinksterbloem.

Sinds de herfstvakantie ben ik ook aan het werk op de 5e Montessorischool Watergraafsmeer als tijdelijk directeur. Het is even wennen om op twee scholen tegelijk te werken, maar wel interessant!

Op de Pinksterbloem ben ik nog drie dagen per week aanwezig. Valeri heeft een aantal taken van mij overgenomen en in uitvoerende zin (bellen en regeldingen) zorgt Doreen dat lopende zaken voortgaan. Daarmee is de continuïteit op de Pinksterbloem gewaarborgd. In de bouwen en in de klassen loopt alles volgens plan.

 

De nieuwe school in het Amstelkwartier gaat in een tijdelijke vestiging starten op 1 april 2013! De school gaat heten: Montessorischool de Amstel. Op de voorlopige website kunt u de voortgang al volgen: www.bredeschooloveramstel.nl.

Andere nieuwtjes en data leest u in deze nieuwsbrief. Er zijn wat afwijkende begin- en eindtijden vanwege de festiviteiten. Noteert u deze vast? Tot ziens in de hal!

Sylvia Reinold

 

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 16 november

versieren school voor Sint

woensdag 21 november

knutselochtend onderbouw

donderdag 22 november

knutselmiddag middenbouw

vrijdag 23 november

studiedag alle kinderen vrij

dinsdag 27 november

inloopuurtje directie 8.45-9.45 uur

dinsdag 27 november

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

woensdag 5 december

Sinterklaasfeest

woensdag 5 december

opruimen hal

donderdag 6 december

school open om 9.45 uur, start om 10.00 uur

vrijdag 7 december

versieren school voor kerst

maandag 10 december

Informatieavond over  voortgezet onderwijs  19.30-21.00 u.

dinsdag 11 december

informatieochtend voor ouders van 2 en 3 jarigen 9.30-11.00 uur

woensdag 12 december

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

donderdag 20 december

kinderen om 12.00 uur uit

donderdag 20 december

kerstdiner 17.00-19.00 uur

vrijdag 21 december

speelgoedochtend onderbouw

vrijdag 21 december

opruimen versieringen kerst 9.45-11.00 uur

vrijdag 21 december

begin van de kerstvakantie om 12.00 uur

 

Personele mededelingen

Fedor de Groot is tijdens de herfstvakantie voor de tweede keer vader geworden. Hij heeft dit keer een zoon gekregen en hij heet  Matisse.

 

 

Nieuwsbrief per bouw/klas

Vanaf heden ontvangt u naast deze nieuwsbrief met informatie voor alle ouders, ook een nieuwsbrief met informatie over de bouw en meer specifiek over de klas van uw kind. Hiermee willen wij u nog beter op de hoogte houden van de lesinhoud en de activiteiten die in de klas plaats vinden.

Deze brieven verschijnen vijf maal per jaar tussen twee vakanties.

 

Schoolband

De Pinksterbloem schoolband gaat weer beginnen! In de klassen wordt gevraagd welke kinderen in de band willen. U kunt uw kind thuis ook vast vragen of hij of zij er zin in heeft om samen muziek te maken en op te treden?

Alle midden- en bovenbouwers die ervaring hebben met het bespelen van een instrument en het maken van muziek zijn welkom. Als je geen instrument bespeelt maar wel goed kan zingen ben je natuurlijk ook welkom. 

We gaan eerst kijken hoeveel kinderen er mee willen doen, wat iedereen kan en wat iedereen leuk vind om te spelen. Met een vaste groep gaan we vervolgens repeteren op vrijdagen na schooltijd. 

Natuurlijk repeteren we zodat we een te gek optreden voor de hele school kunnen houden!

Als uw kind belangstelling heeft kan hij of zij (of u als ouder) een mailtje sturen naar: info@janjaaprypkema.nl

JanJaap Rypkema

 

 

Sintbandleden gezocht
Voor een nieuw te formeren Sintband zijn wij nog op zoek naar enthousiaste ouders die een muziekinstrument bespelen zoals een trompet, viool, dwarsfluit, accordeon, trommel etc, en die houden van een beetje improvisatie. Deze band gaat optreden in de gymzaal en de klassen langs op woensdag 5 december. De dag duurt van 08.00 - 12.30. Voorafgaand aan 5 december zal een aantal repetities plaatsvinden op maandag of dinsdag overdag in de school. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van deze leuke dag en de Sintband? Meld je dan spoedig aan bij Liana. lianadelsink@hotmail.com

Sterke vaders/moeders gezocht
Voor vrijdagochtend 16 november van 08.45 - 10.30 hebben wij een aantal sterke ouders nodig die kunnen helpen zware decorstukken, vitrines etc. van links naar rechts te sjouwen. Aanmelden via Liana Delsink lianadelsink@hotmail.com

 

Ouderraad

Alle activiteiten van de Ouderraad worden betaald door alle ouders/verzorgers van de leerlingen van De Pinksterbloem. Elk jaar betaalt u een bijdrage aan het zogenaamde OR –fonds.  Uw bijdrage is hoewel onmisbaar, geheel vrijwillig. Afgelopen jaar hebben bijna alle ouders een bijdrage betaald; we hopen dat ook dit jaar iedereen zijn steentje wil bijdragen.

De bijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen per gezin en is net zo hoog als vorig jaar:

€ 38,- voor 1 kind

€ 62,- voor 2 kinderen

€ 80,- voor 3 kinderen

€ 95,- voor 4 of meer kinderen

NB: Dit zijn richtbedragen; meer mag uiteraard ook en wordt absoluut op prijs gesteld. Mocht u aan de andere kant problemen hebben om het richtbedrag te betalen, neem dan contact op met de penningmeester. Er valt altijd te praten over de bijdrage die u wel kunt missen.

 

Wilt u de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer 488.13.88 t.n.v. OR de Pinksterbloem en duidelijk de klas en de naam van de leerling vermelden; het kan voorkomen dat de naam van de leerling anders is dan die van de ouder/verzorger, houdt u hier alstublieft rekening mee.

 

Sinterklaasfeest bij de Hoop

Op zondag 18 november komt Sinterklaas rond 11.00 uur per boot aan bij roeivereniging de Hoop. Alle kinderen uit de buurt zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Zij worden verwelkomd met warme chocolademelk en pepernoten.