nr. 4 13 december 2012

Beste ouders en verzorgers,

In deze nieuwsbrief staan verschillende leuke activiteiten aangekondigd zoals : het kerstdiner, presentaties van de kinderen en vogels voederen en tellen. Bij een aantal activiteiten wordt ook een beroep op u gedaan als ouder, om te assisteren of te komen kijken!

Ook  kunt u wat huishoudelijke mededelingen lezen en nieuws van de MR over ons nieuwe bestuur en het gepresenteerde herstelplan. Op de STAIJ website is het meest actuele nieuws binnenkort te lezen.

De nieuwsbrief eindigt met een vooraankondiging van de naschoolse activiteiten die in samenwerking met school worden aangeboden.

Verder hopen wij dat u nog even de tijd wilt nemen om de enquête in te vullen , als u dat nog niet heeft gedaan.

Namens alle medewerkers van de Pinksterbloem wens ik u een fijne vakantie, gezellige feestdagen, een goed uiteinde van 2012 en een sprankelend begin van het nieuwe jaar!

Sylvia Reinold.

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 14 december

presentatie bovenbouw 14.30-15.15 uur

donderdag 20 december

presentatie middenbouw 11.30-12.00 uur

donderdag 20 december

kinderen om 12.00 uur vrij

donderdag 20 december

kerstdiner van 17.00-19.00 uur

vrijdag 21 december

vrijdag 21 december

speelgoedochtend onderbouw

opruimen hal  8.45-12.00 uur

vrijdag 21 december

12.00 uur begin kerstvakantie

maandag 7 januari

weer naar school

maandag 14 januari

schone hoofden dag

maandag 14 januari

uitstalling gevonden voorwerpen

maandag 14 januari

adviesgesprekken groep 8

woensdag 23 januari

inloopuurtje directie 8.45-9.45

 Personele mededelingen

Mariëlla Klooster is terug van haar reis. De kinderen waren heel blij haar weer op school te zien! Vanaf januari gaat Mariëlla weer vier dagen in klas E werken en Sascha van Zuidam blijft op woensdag in deze klas. Maartje van den Heuvel gaat vanaf januari drie dagen op de 5e Montessorischool werken en zij blijft twee dagen op onze school in klas S.

 Oproep uit de onderbouw

In de onderbouw hebben we een nieuwe aanwinst:  “het winkeltje”.

Het winkeltje staat op de gang om het samenwerken tussen verschillende klassen te bevorderen. Kinderen  kunnen elkaar ontmoeten  en met elkaar spelen in de winkel. Zij leren hiermee wat je zegt als je verkoper bent en als klant, dat je netjes op je beurt moet wachten en dat spullen iets kosten.  Er wordt serieus en met veel plezier in onze winkel gespeeld !

Na de vakantie willen wij van de winkel een echte supermarkt maken en daarvoor sparen we lege , liefst wat stevige verpakkingen  die dienst kunnen doen in onze winkel, zoals lege rijst pakjes, shampoo flesjes, lege mandarijnen kistjes  e.d. Als u zelf leuke ideeën hierover heeft zijn deze ook welkom.

Spaart u mee ? U kunt uw spullen inleveren bij de onderbouwleerkrachten.

Presentatie bovenbouw

Op vrijdag 14 december om 14.30 uur geven de kinderen uit de bovenbouw in hun klas een presentatie over de Oude Grieken. Dit is het onderwerp waar zij, in het kader van het kosmisch onderwijs, de afgelopen periode aan gewerkt hebben.

U bent van harte welkom in de klas van uw kind!

 Presentatie middenbouw

Op donderdag 20 december om 11.30 uur vindt weer een afsluiting plaats voor ouders van de middenbouw. Deze keer verschilt de presentatie per klas. De ene klas draagt een kerststuk voor, de andere zingt een kerstlied en weer anderen nemen de afgelopen (werk)periode door met ouders. 

Aangezien deze presentaties voor de herfstvakantie een groot succes waren nodigen wij u graag weer uit om hierbij aanwezig te zijn.

 Oudertevredenheid- enquête
Als het goed is hebt u allemaal een oudertevredenheid-enquête ontvangen van de leerkracht van uw oudste kind op school. U kunt deze enquête uiterlijk inleveren op  maandag 17 december. Daarna sturen wij de enquêtes op ter verwerking van de gegevens.
Wij vinden het als school erg belangrijk dat zoveel mogelijk ouders deelnemen aan de peiling, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van onze pluspunten en de ontwikkelpunten. Middels deze enquête kunt u uw mening over het reilen en zeilen van de school anoniem kenbaar maken aan ons. Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten en wachten vol verwachting af! Lever daarom uiterlijk maandag aanstaande de gesloten envelop in bij de klas van uw (oudste) kind.

 Goedemorgen!
Vanaf maandag 7 januari, na de kerstvakantie, sluiten wij de schuifdeuren bij de klas om 08.40u, om op tijd te kunnen beginnen met de kinderen. De lessen kunnen dan om 08.45 in een rustige omgeving van start gaan. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de school te verlaten zodra u uw kind gedag gezegd heeft?

 E-mail
U krijgt binnenkort een testmail, omdat wij e-mails gaan verzenden via Parnassys (ons administratiesysteem) in plaats van via de klassenouders. Indien u na de kerstvakantie nog geen testmail ontvangen hebt, klopt uw adres niet in ons systeem. U kunt dan een mailtje sturen naar info@depinksterbloem.nl onder vermelding van de naam en achternaam van uw kind, uw naam en uw correcte e-mailadres.

 Nieuws vanuit de Nieuw Montessori werkgroep.

Fedor de Groot gaat vanuit zijn opleiding ‘Master Pedagogiek’ de komende acht maanden een afstudeer onderzoek doen naar onderwijs aan en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de behoeften en tevredenheid bij deze groep kinderen op onze school. Hiervoor zal Fedor gesprekken voeren met deze kinderen en het liefst ook met de ouders. Mocht uw kind hoogbegaafd zijn en u en/of uw kind wil meewerken aan het onderzoek, zou u dan contact op willen nemen met Fedor de Groot via fedorg@depinksterbloem.nl.

De andere onderdelen van de Nieuw Montessori Werkgroep komen in de volgende nieuwsbrief aan bod.

 Nieuws vanuit de MR

Op maandag 10 december heeft de gehele MR een bijeenkomst gehad met het nieuwe Bestuur van STAIJ en de nieuwe algemeen directeur. Wij hebben een presentatie gekregen over het concept van een herstelplan en de stappen die volgens het bestuur moeten worden genomen om spoedig tot financieel herstel te komen. Vanaf vrijdag is al deze informatie te lezen op de website van STAIJ ( http://www.samentussenamstelenij.nl ). Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de MR via mr@depinksterbloem.nl.

Vriendelijke groet,  namens de MR, voorzitter Fedor de Groot.

 Ouderavond 17 januari wordt verplaatst

De ouderavond die voor 17 januari op de kalender staat gaat niet door. Deze wordt verplaatst naar

19 maart aanstaande. Het onderwerp is “uw kind on line”. Wat zij de voordelen voor de kinderen en waarop moet je als ouder letten bij het gebruik van social media. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

 Laatste oproep ouderhulp voor kerst

Voor ons fantastische kerstkoor zoeken wij nog ouders. U hoeft geen geschoolde zanger te zijn, want het gaat voornamelijk om het plezier voor de kinderen, de andere ouders en uzelf.

Ook zoeken we nog ouders die bereid zijn om op 20 december mee helpen om van 19.00-19.30 uur het plein en op 21 december tussen 8.45 en 12.00 uur de hal op te ruimen.

Ook al kunt u maar kwartiertje, alle hulp is welkom. Vele handen maken licht werk. U kunt zich aanmelden bij lianadelsink@hotmail.com

De decembercommisssie.

 Uitstallen gevonden voorwerpen

Op maandag 14 januari stallen we weer de gevonden voorwerpen uit in het BEVO lokaal. Dit keer kunt u ook terecht voor sleutels die gevonden zijn. Hiervan hebben we een grote voorraad waar nooit naar gekeken of gevraagd wordt. De kleding die overblijft gaat naar een goed doel.

 Nieuws uit de binnentuin

De vorst zit in de grond. De vijver is al af en toe bevroren. De kikkers en wormen hebben zich diep onder de grond teruggetrokken. Een aantal middenbouw klassen hebben hun kennis over het ontstaan van het heelal van atomen tot planeten toegepast op de groeivormen van planten en dieren in de binnentuin. Wist u dat een slakkenhuis het verhaal van het ontstaan van een planeet kan vertellen… en ze ontdekten ook allerlei warme wiegjes waar de planten hun zaadjes voor de lente in bewaren. Maar… de rozenbottels die normaal de hele winter blijven hangen zijn al bijna op.

Een nog klein aantal klassen is begonnen om voor de vogels te zorgen. Hopelijk vinden de vogels de tuin deze winter er g lekker.  Alle klassen vinden het leuk om de vogels te voeren en te bekijken! Wilt u eens mee helpen om pindasnoeren te rijgen, vetbollen te helpen maken of een half uurtje met een groepje kinderen uit de klas van uw kind de voederhuisjes bij te vullen. Geeft u even op bij de leerkracht. Voor het gemak hangt er een door ouders te geven voerlesje op het bord in de glazen hal.

Op 17 en 18 januari doen we weer mee aan de landelijke tuinvogel-telling. Dan gaan we uitzoeken welke vogel s wat in onze binnentuin komen doen. Er wordt op beide dagen de hele dag in ploegjes geteld en na afloop wordt het verslag opgestuurd naar de vogelbescherming. Wilt u de tuinvogels ook net zo goed leren kennen als uw MB of BB kind? Kom dan helpen bij de tuinvogel telling! Aanmelden  via jitske.hallema@gmail.com.

Steekt u graag de handen uit de mouwen voor tuinonderhoud meld u dan bij erich@depinksterbloem.nl

 Naschoolse activiteiten

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief zouden wij u informeren over de naschoolse activiteiten in en rondom onze school De Pinksterbloem.  In onderstaand schema kunt u duidelijk zien wanneer en waar er welke activiteit gegeven (gaan) worden. Er zijn verschillende  naschoolse activiteiten die buiten de school aangeboden worden. De meeste aanbieders halen uw kind ook op school op, zoals het Kinderatelier en kindercircus Boost (bij voldoende aanmeldingen). Een nieuwe aanbieder is Junior Campus, een organisatie die science-cursussen verzorgt. Deze zullen gegeven worden in ons eigen science- lokaal. Als oude bekende activiteit vindt u ook de schaaklessen, die gegeven worden in de grote gymzaal door Allaert Troost.

Volgende week zullen de verschillende organisaties zich in een aparte bijlage aan u voorstellen. U kunt daar dan ook informatie vinden over de kosten, het tijdstip en de locatie van de activiteit.