nr. 5

24 januari 2013

Beste ouders en verzorgers,

In 2013 zijn wij winters gestart met sneeuw en ijs. Voor de kinderen geeft dit een extra dimensie aan het buitenspelen en veel kinderen worden op een sleetje naar school gebracht. Een vrolijk begin van het nieuwe jaar! Hiervan kunt u al wat foto’s  zien op de website. In deze nieuwsbrief zijn de activiteiten van de afgelopen periode en voor de komende periode te lezen. Wij hebben genoten van de vogeltelling in de tuin en het enthousiasme van de kinderen hierbij! In de hal is hierover een kleine tentoonstelling ingericht.

Dit schooljaar gaan wij verder met ons kwaliteitsbeleid. Wij gaan de ouderenquête analyseren en aan de hand daarvan ons beleid verbeteren. Tegelijkertijd vragen wij aan onze leerlingen, via de leerlingenraad, wat volgens hen kan verbeteren. Op 14 februari hebben wij de oud leerlingen die vorig schooljaar naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan uitgenodigd om van hen te horen hoe de kinderen terugkijken op hun schooltijd op de Pinksterbloem en hoe de overgang is verlopen naar het VO.  Wij hopen van hen te horen of er hierin nog iets te verbeteren valt.

Op stichtingniveau (STAIJ) is ook een nieuwe start gemaakt. De nieuwe algemeen directeur, René Rigter, is per januari gestart evenals het gehele nieuwe bestuur. Onze eerste indruk is heel positief. Op de website van STAIJ, www.staij.nl, kunt u de ontwikkelingen volgen.

 

Vriendelijke groeten,

Sylvia Reinold

 

Belangrijke data en afspraken

maandag 28 januari

studiedag alle kinderen vrij

woensdag 30 januari

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

5 t/m 7 februari

CITO toets groep 8

vrijdag 8 februari

verslagen mee

maandag 11 februari

gespreksavond

11 t/m 14 februari

gespreksweek

woensdag 13 februari

informatieochtend voor belangstellende ouders van 2 en 3 jarigen 9.30-11.00 uur

vrijdag 15 februari

presentatie MB voor ouders 13.30-14.00 uur

vrijdag 15 februari

speelgoedochtend onderbouw

vrijdag 15 februari

continurooster kinderen om 14.00 uur vrij

18 t/m 22 februari

voorjaarsvakantie

 

Ouderenquête

De uitslag van de oudertevredenheid peiling hebben wij gisteren binnen gekregen.

Wij gaan de uitkomsten verwerken. In de volgende nieuwsbrief geven wij de uitkomst weer en ons plan van aanpak op grond van de verbeterpunten.

 Science Lab goes international

In het kader van internationale uitwisseling op het gebied van Science onderwijs hebben we op de Pinksterbloem een delegatie van Science didactici op bezoek gehad uit alle hoeken van Europa.

Zij woonden een les over elektriciteit bij in het Science Lab en de reacties waren zeer enthousiast.
Binnenkort mogen Sascha van Zuidam en ikzelf lessen komen geven op basisscholen in België. Leerkrachten van de door ons bezochte scholen komen daarna naar Amsterdam om les te geven aan onze leerlingen. We hopen op een inspirerende samenwerking!             Elmer Roze

 Door de Ouderraad:

Het aantal actieve ouders in de ouderraad is de laatste tijd door verschillende persoonlijke omstandigheden terug gelopen. De raad bestaat op dit moment uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele leden die zich inzetten voor activiteiten. Uiteraard is het voor hen onmogelijk om alles te organiseren. Het ziet er vanwege de onderbezetting  naar uit dat dit jaar o.a. de avondvierdaagse geen doorgang kan vinden.

We zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe leden. Meldt u aan bij de voorzitter Suzan Bagdadi.

Zij is te bereiken via or@depinksterbloem.nl  U bent van harte welkom!

 Leerlingenraad

Vorige week is de leerlingenraad weer van start gegaan.  

Een leerlingenraad sluit aan bij onze visie, waarin de Montessori kenmerken zelfstandigheid en samenwerken worden gestimuleerd en kinderen worden ingezet op hun kwaliteiten.  Door een leerlingenraad worden de leden, maar ook hun klasgenoten, aangezet om mee te denken over ontwikkelingen binnen hun school.

De school hoort graag wat er leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een directielid van de school over verschillende onderwerpen die voor de leerlingen en de school van belang zijn.

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten en overleggen over wat er op school en in de klas gebeurt. Zij gaat ook zelf actief aan de slag om onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden te inventariseren. De school (directie, leerkrachten) bepaalt met de leerlingen  de agenda van de leerlingenraad en regelt een ruimte waar onder schooltijd kan worden vergaderd.  Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het buitenspelen, verschillen tussen de klassen, de sfeer op school en de schoolregels.

De huidige  leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste vertegenwoordigers uit de midden- en bovenbouw. In elke midden- en bovenbouwklas is een verkiezing gehouden waar één afgevaardigde voor leerlingenraad democratisch is gekozen.  De eerste vergadering was erg inspirerend. De  kinderen willen zich allen graag inzetten voor een goede en fijne  gang van zaken op school!

Valeri Ligterink

 

De Leerlingenraad
Geschreven door:  Suzanne, Quint en Oskar.

De kinderen in de leerlingenraad zijn: Ami Vlasman, Sam Leijen, Quint ten Brinke, Oskar Ledeboer Gill, Isabel Hepp, Senna van Munster, Suomi Widdershoven, Maya Mackintosh en Suzanne van Spijker. In de eerste  leerlingenraadvergadering bespraken we dingen die we anders of beter zouden willen zoals een groener schoolplein en op tijd naar buiten. Ook hebben we het gehad over lekkere maar gezonde traktaties om uit te delen. Valeri Ligterink was de voorzitter.

Studiedag maandag 28 maart

Tijdens de studiedag van aanstaande maandag gaat het team ’s ochtends verder met de cursus over kinderen met ‘moeilijk’ gedrag onder leiding van de Bascule.

In de middag bespreken wij al onze schoolontwikkelingen in het kader van onze Montessori- en schoolvisie. Elke schoolontwikkeling en vernieuwing (rekenen, taal, kosmisch onderwijs, science, enz.) bespreken wij in het kader van Vindplaats Montessori,volgens onze nieuwste inzichten. Alle inhoudelijke werkgroepen presenteren aan elkaar hoe de ideeën daaromtrent kunnen integreren in ons onderwijs. U heeft kennis kunnen maken met de vindplaats uitgangspunten gedurende de laatste ouderavond.

 Gespreksweek

In de week van 11 t/m 14 februari vinden de oudergesprekken plaats. Vanaf 4 februari hangen lijsten aan de deur van de klas waarop u in kunt tekenen. Dit kan ook voor de maandagavond.

 Protocol laatkomers
U hebt waarschijnlijk allemaal gemerkt dat we na de kerstvakantie extra stappen hebben gezet om ervoor te zorgen dat er geen kostbare lestijd verloren gaat aan het begin van de morgen. Zo gaan om 8.40 uur de schuifdeuren van de klassen dicht en staat er vanaf 8.45 uur iemand bij de voordeur om laatkomers erop te attenderen dat zij te laat zijn. Ook schrijven we sinds kort de namen op van de kinderen die te laat binnen komen. Zo kunnen we in kaart brengen welke kinderen frequent te laat komen en hen (en de ouders of verzorgers) hierop aanspreken. In de korte tijd dat we ermee bezig zijn zien we nu al een positief effect. De klassen en de hal zijn eerder rustig en de juf of meester kan samen met de kinderen op tijd en ongestoord aan de schooldag beginnen. Binnenkort kunt u het protocol waaraan we momenteel nog werken vinden op de website.

 Nieuws  uit de Binnentuin

Een dik pakket sneeuw ligt op onze stad, voor  MB klas N een mooie gelegenheid om  bij het vogels voeren eens te speuren naar wie er allemaal in onze binnentuin lopen.   Katten , hele kleine vogeltjes, grotere vogels met een sleepstaart en  dikke duiven poten.  En hele grote mensen  en …. kleutertjes. Echt overal staan kleutervoetjes.  Een paar kleuterklassen hebben sneeuw verzameld en onder de microscoop bekeken.   Gelukkig heeft klas M al een pindasnoer gemaakt. Want het voer gaat snel op in deze kou. Een oproepje aan alle klassen en hun ouders!!  De vogels hebben echt moeite met het vinden van voedsel bij sneeuw en ijs. Met zelfgemaakte vetbollen en pinda en fruitsnoeren help je ze echt de winter door en het is leuk om ze in de binnentuin op te hangen!!

Tuinvogeltelling:

 Mooje voogols, mooi om te zien,                          

je telt er wel tien,          

het is leuk om te zien,

de voogol telling kan bine

je hort de voogols al zinge           Dit gedicht is geschreven door : Isolt, Djuna en Wolfje

 Op 17 en 18 januari deden de MB en de BB van  de Pinksterbloem weer mee aan de  tuinvogel telling van de vogelbescherming. De bieb was omgetoverd tot een onderzoekscentrum.  Beide dagen hebben groepjes kinderen en hulpouders  gekeken welke vogels het leuk vonden in onze tuin en met hoeveel ze kwamen.  Voorafgaand kregen ze een kort lesje vogel herkenning. Daarna weten de kinderen vaak verbluffend goed  mussen, vinken, heggenmussen, spreeuwen, koolmeesjes en pimpelmeesjes uit elkaar te houden. De resultaten  en tekeningen liggen deze week in de vitrine in de hal. De vogelbescherming is elk jaar blij met ons onderzoekje en heeft dit jaar zelfs een landelijke tuinvogel telling voor scholen gelanceerd.  Met leuk materiaal. Wij kregen als voorbeeldschool zelfs TV Noord Holland op bezoek. U vindt het verslag op de onderstaande link http://www.rtvnh.nl/uitzendinggemist/tv/34/45199/Van+Zuks+Dus#UP.m2fqwpq6E.ema

 

De winnaars:

Op 1. de Koolmees met 10 tegelijk. Op 2: De houtduif met 8.  Op 3: De Roodborst, deze krijgt een pluim voor continue aanwezigheid en op 4:  familie Merel,  zij mistten maar 1 half uurtje.

Het spectaculairst: de vechtende houtduiven, de merel die over de vensterbankloop terwijl jij er achter zat. De Boomklever op de vetbollen van Sylvia.

 Toen de kat weg ging en alle vogels weer terugkwamen . Maar niet het minst het enthousiasme van de kinderen zelf. Het zieligst was de houtduif die tegen het  raam van  het speellokaal vloog  en pas na een half uur weer ging vliegen en mevrouw merel met maar 1 klauwtje. Er was een heuse territorium strijd tussen twee merelpaartjes. Maar het paar van mevrouw mankepoot  heeft de tuin gehouden.

 Nieuw voor de tuin: De mus die altijd  wel aan de overkant zat  en de boomklever.  Dit jaar ontbraken de staartmezen die altijd met een grote groep langskomen en de meute halsband parkieten die daags na de kerstvakantie nog alle vetbollen had opgegeten.

Elisabeth, Jacqueline en Nanda dank jullie wel voor je hulp bij de telling. Het liep als een zonnetje!

Wil u ook eens met een groepje uit de klas van uw kind op ontdekkingstocht door de binnen tuin? Meld u dan aan bij de leerkracht van uw kind, juf Marscha of bij Jitske. Vind u het leuk om de tuin klaar te maken voor de lente of om de hut onder de trap op te knappen meld u dan aan bij juf Marscha of Erik, de conciërge.         

Jitske Hallema