nr. 7

4 april 2013

Beste ouders en verzorgers,

In deze nieuwsbrief kunt u weer lezen wat er op school allemaal gaande is op het gebied van sport, spel, kunst en cultuur en wat de leerresultaten dit jaar zijn van groep acht.

 

Wij hopen dat de kinderen genoten hebben van hun lange paasvakantie. De leerkrachten hadden een studieweek waarin hard is gewerkt. De eerste dag hebben wij ons extra verdiept in hoogbegaafdheid onder leiding van de specialisten van de Denkers. De tweede dag hebben wij onder externe begeleiding gewerkt aan het verbeteren van onze professionele cultuur. Er is onder andere gewerkt aan het geven en ontvangen van professionele feedback aan elkaar.

De twee laatste dagen boden ruimte voor onderwerpen die per bouw verschilden en aan overleggen per bouw. Alle dagen hadden tot doel ons onderwijs en de leerkrachtvaardigheden te verbeteren.

 

Na het koude paasweekeind zijn wij weer fris aan de slag gegaan. Voor de open laatjesmiddag ontvangt u nog een persoonlijke uitnodiging van de kinderen.

 

Vriendelijke groeten,

Sylvia Reinold

 

Belangrijke data en afspraken

maandag 15 april

schoolfotograaf

woensdag 17 april

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

donderdag 18 april

Info- ochtend voor ouders van 2 en 3 jarigen 9.30-11.00 uur

dinsdag 23 april

open laatjes middag 15.30-16.30 uur

donderdag 25 april

nieuwsbrief nummer 8

vrijdag 26 april

Koningsspelen

vrijdag 26 april

continurooster kinderen om 14.00 uur vrij

29 april t/m 12 mei

meivakantie

woensdag 15 mei

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

 

Uitslag CITO toets

De uitslag van de CITO-eindtoets kwam net na de vorige nieuwsbrief binnen. Bijna alle kinderen hebben gescoord conform het advies van de school. Dit jaar hebben 38 kinderen de toets gemaakt en waren er 8 kinderen met de hoogste score van 550! Het gemiddelde op onze school is dit jaar 543,2 (HAVO/VWO). Een prestatie waar wij heel trots op zijn. Het landelijk gemiddelde ligt op 534,7.
Van de 38 kinderen gaan er 23 naar het VWO, 5 naar HAVO/ VWO, 3 naar HAVO en 1 naar het VMBO-t/ HAVO, 5 naar het VMBO en 1 kind naar het VMBO- K met leerwegondersteuning.

 

Koningsspelen

Op vrijdag 26 april doen wij als school mee aan de Koningsspelen. Dit doen wij in alle bouwen op een eigen manier. De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen, het liefst in rood, wit, blauw en oranje.

Hieronder kunt u lezen wat de verschillende bouwen organiseren.

 

 

Onderbouw

De onderbouw is van plan die dag binnen en buiten te "konings" spelen en er staat een koningsmaal in de planning , waarschijnlijk in de vorm van een lunch.

Deze plannen worden nog nader uitgewerkt en de ouders van de kinderen uit de onderbouw krijgen hier nog informatie over.

Middenbouw

In de MB zullen we tot 10.30 uur allerlei spelactiviteiten doen en daarna gaan we allerlei leuke knutselwerkjes maken. Er worden ook wat optredens verzorgd.

Bovenbouw

Op de dag van het Koningsfeest, vrijdag 26 april, willen wij met alle bovenbouwers een koningslunch gebruiken. We trekken een lootje en elk kind maakt dan voor het kind dat het getrokken heeft een Koningslunch.

Het zou leuk zijn als alle kinderen deze dag gekleed komen in de kleuren rood,wit, blauw en oranje.

Tijdens de ochtend zullen de kinderen in de verschillende klassen een programma aangeboden krijgen waaronder tangoles, spel 'Ik hou van Holland' enz.

Wij zoeken hiervoor nog ouders doe tangoles kunnen geven en die oude kleren willen afstaan die niet meer retor hoeven.

Na onze koningslunch hebben wij een sportmiddag. De kinderen zullen in de gymzaal de Koning en de Koningin naar de overkant van de zaal brengen zonder in de hete lava te stappen (of te wel je mag de grond niet raken), buiten zijn er verschillende Oud Hollandse spelletjes uitgezet waar de kinderen een parcoursje gaan afleggen.

Wij hopen op een zonnige, vrolijke, gezellige dag, een goed begin van de meivakantie.

Denk er aan dat er deze dag een continuerooster wordt gehanteerd. . Alle kinderen blijven over op school en zijn  om 14 uur vrij.

 

‘Hollandse Meesters’ aan de Amstel!!!

Leerlingen uit onze bovenbouw en kunstenaars van de ateliers van Abrona lieten zich inspireren door de collectie van het Rijksmuseum. Al een tijdje zijn de kinderen tijdens speciale bevo-lessen onder leiding van Liesbeth Vos enthousiast aan het tekenen en schilderen. Zij leren veel over de oude technieken zoals: onderschildering, mengen, schaduw-en lichtwerking. Het resultaat is bijzonder, het zijn geheel eigen interpretaties van de kunstwerken van de Hollandse meesters geworden. We nodigen u van harte uit om de expositie ‘Hollandse Meesters’ te bezoeken. De expositie wordt geopend door Sam Drukker.

U krijgt sprekende werken vanuit het oogpunt van een kunstenaar met een verstandelijke beperking te zien en door de ogen van een kind. Deze bijzondere vertalingen bieden een nieuwe kijk op - bij een breed publiek - bekende schilderijen.

De expositie is te zien van 13 tot en met 21 april 2013, woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 19.00 uur. Galerie Weesperzijde, Weesperzijde 94.

Zorgorganisatie Abrona, 4e Montessorischool De Pinksterbloem, project- ontwikkelaar en bouwbedrijf VolkerWessels, Soeters Van Eldonk architecten en Galerie Weesperzijde presenteren samen deze bijzondere tentoonstelling.

Oproep vanuit de KOO-groep

Bij veel tijdperken hebben we een themakist met aanschouwelijk materiaal.

Voor de Naoorlogse tijd de jaren ’40 t/m de jaren ’60 zijn wij nu op zoek naar apparaten en gebruiksvoorwerpen. Wie zou ons kunnen helpen aan bijvoorbeeld een telefoon, strijkbout, radio, camera, stofzuiger, koffiemolen of een typemachine? Verder denken wij aan bijvoorbeeld een aap/noot/mies leesplankje, een glazen melkfles of een tol. Om de spullen te bewaren zouden twee nostalgische koffers heel toepasselijk zijn. Deze apparaten en voorwerpen zullen in alle bouwen gebruikt gaan worden. Wat heeft u nog in de box of op zolder?

Namens de KOO-groep verzamel ik de spullen bij klas I, onderbouwklas rechts naast de ingang. Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik op school.

Alvast veel dank, Liesbeth Bouma

 

Schoolfotograaf             

Op maandag 15 april komt de schoolfotograaf.               Er worden groepsfoto’s               , pasfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes gemaakt. Zodra de foto’s binnen zijn op school worden deze door de klassenouders aan u uitgereikt. U dient hiervoor een machtiging te tekenen.

 

Schoolteam Pinksterbloem naar Nederlands Kampioenschap schaken

Op zaterdag 23 maart heeft het 1e team van De Pinksterbloem een plek veroverd voor het NK schaken in Leiderdorp.

Een week eerder lukte het helaas het 2e team van De Pinksterbloem (Mats, Hannah, Lucien en Houwe) niet de finale van Amsterdam en omstreken te bereiken. Toch leverde dit team al een hele knappe prestatie door zo ver te komen!

Mats heeft ook nog zijn steentje bijgedragen aan het succes van het eerste team. De gemiddelde leeftijd van Raf, Khoi, Matteo en Loran, is nog geen acht jaar. Ze maakten er een spannende middag van. Matteo was ziek en de eerste ronde verloor iedereen zijn partijtje. In allerlaatste ronde schaakten ze zich naar de tweede plaats.

Vanuit de regio Amsterdam doen op 18 mei drie teams mee met de landelijke kwartfinale: 2e Dalton (Oud-Zuid), De Grote Beer (Duivendrecht) en ons Pinksterbloem-team. Drie jaar geleden heeft ook een Pinksterbloem team meegedaan aan het NK, die uiteindelijk 4e werd in de finale.

Wil je ook leren schaken? Elke dinsdagmiddag geeft Allaert Troost les in de gymzaal. Neem voor meer informatie contact met hem op via e-mail allaerttroost@gmail.com.  

Joke Amoraal

 

Avond vierdaagse

Al meer dan 60 ouders en kinderen hebben zich ingeschreven voor de avondvierdaagse. En dat kunnen er nog veel meer worden! De deadline, 15 april, is al snel, dus schrijf je in op http://www.4pinksterbloem.wordpress.com.

Indien je hulp nodig hebt bij de inschrijving, dan helpt de avondvierdaagsecommissie je graag. In de laatste inschrijfweek zullen we 's ochtends op school aanwezig zijn om de inschrijving te voltooien. 

Uiteraard zoeken wij ook nog enthousiaste ouders die mee willen helpen. Wil je iets lekkers maken, fotograferen, bij een standje staan (1 uur is al genoeg), of als vaandeldrager meelopen? We stellen dat zeer op prijs!

Remmelt, Jantje en Hilweh