Beste ouders en verzorgers,

Welkom terug op school, na een zonnige vakantie en een prachtige start van het schooljaar!

Na de eerste tien dagen zijn in de klassen de kinderen alweer aardig gewend aan de nieuwe klassensamenstelling en aan hun nieuwe leerkracht(en). Voor mij was het begin van het jaar anders dan anders omdat er onder mijn leiding twee scholen moesten opstarten. Op de Pinksterbloem zijn de nieuwe collega’s direct betrokken bij ons beleid en onze werkwijze. Zij hebben een goede start gemaakt. Dat geldt ook voor de zittende collega’s. Er zijn in de zomervakantie veel werklui in de school geweest die door de hele school de luchtventilatie hebben vernieuwd (in het kader van frisse scholen). Ook zijn alle klassen ontruimd en de vloeren in de was gezet. Deze acties hebben ervoor gezorgd dat in de laatste vakantieweek het team hard heeft moeten werken om de school weer netjes en ingericht te krijgen. Volgens mij is dat goed gelukt en hebben de kinderen hier niets van gemerkt.

Op Montessorischool De Amstel heb ik na de zomervakantie een nieuwe klas opgericht. Op deze school zitten inmiddels 25 kinderen van groep 1 t/m 7 , verdeeld over twee klassen. Ook daar zijn nieuwe leerkrachten gestart en hebben wij te maken met het op orde brengen van de lokalen , het bestellen van materialen, het regelen van de vergunningen en veelal het inschrijven van en kennismaken met kinderen en ouders.

U heeft mij daarom op de Pinksterbloem minder gezien. Het is even wennen om de tijd goed te vedelen tussen beide scholen. Wanneer alles ook op De Amstel goed loopt, zal ik consequent 3.5 dag op de Pinksterbloem aanwezig zijn. Valeri en Ik hebben dagelijks contact en wij dragen alles goed aan elkaar over. Wanneer u met mij een afspraak wilt kunt u mij dat per mail aangeven via directie@depinksterbloem.nl.

Ik hoop dat het een inspirerend en vooral fijn schooljaar gaat worden voor iedereen. De komende maand starten wij met veel groepsvorming en talige activiteiten zoals de Kinderboekenweek en de voorleeswedstrijd in de bovenbouw.

 

Tot ziens in de hal.

Vriendelijke groeten,

 

Sylvia Reinold

 

 

Belangrijke data en afspraken

dinsdag 3 september

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

maandag 16 september

klassenavond 20.00-21.30 uur

23 t/m 27 september

gespreksweek zonder verslag

woensdag 25 september

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

donderdag 26 september

knutselmiddag MB

maandag 30 september

informatieochtend 2 en 3 jarigen 9.30-11.00 uur

woensdag 2 oktober

begin Kinderboekenweek

woensdag 2 oktober

voorleeswedstrijd BB

 

Schoolplein

In de nieuwsbrief voor de zomervakantie  is de gefaseerde vergroening van het schoolplein  aangekondigd. Door bijdragen uit fondsen, het stadsdeel en de opbrengst van de sponsorloop zijn reeds een aantal fases van de vergroening gefinancierd.

Het stadsdeel is deze zomervakantie enthousiast begonnen met de eerste fase. De zandbak is verkleind en hier direct naast is met de ronde zetels een zitplek gecreëerd. De betonnen bakken zijn verwijderd aan de noordzijde voor schonere uitstraling en om ruimte te maken voor een nieuw speeltoestel of voor groen.  Het kleuterspeeltoestel is geschilderd en aan twee zijden van het schoolplein zijn stapstammetjes geplaatst.

In de herfstvakantie start de vergroenende fase.  Dan worden de bakken bij de hoofdingang gevuld met fruitstruiken en zal een aantal bomen worden geplant. Op dit moment oriënteren wij ons op een uitdagend klimtoestel voor de midden en bovenbouw. We hebben hiervoor een grote donatie gekregen van ‘broodje Pinksterbloem’ en hopen deze investering in de loop van het schooljaar te realiseren. In het voorjaar 2014 wordt een ligusterhaag om het plein geplant en is het schoolplein zichtbaar groener.

De ouder- en kindadviseur.

In dit nieuwe schooljaar is er op onze school een ouder- en kindadviseur aanwezig.
Dit is Christel Korstjens. De functie van schoolmaatschappelijk werk gaat hierin op.

De ouder- en kindadviseur ondersteunt de school en de ouders als zij vragen hebben over het opvoeden van kinderen of als zij zich zorgen maken over hun ontwikkeling.
De ouder- en kind adviseur is een nieuwe functie die volgend jaar in geheel Amsterdam ingevoerd wordt. Wij gaan het komend jaar ervaring opdoen met deze vorm van ondersteuning. Vanaf september kunt u kennismaken met Christel Korstjens en zullen wij u verder informeren over wat de ouder- en kindadviseur voor ons als school en voor u als ouders kan betekenen.

Op woensdag heeft Christel inloop van 8.30 tot 9.00 en van 12.00 tot 12.30, in de spreekkamer. Voor advies en/of een afspraak. Verder is ze telefonisch bereikbaar op nummer:  06.1242.6564

Haar werkdagen zijn dinsdag t/m vrijdag.

Website

 De kalender voor dit schooljaar en de bijlage van de schoolgids vindt u op de website van de                       school www.depinksterbloem.nl

TSO Broodje Pinksterbloem

Graag herinneren wij u eraan om uw kind(eren) voor 1 september op te geven voor de overblijf en tevens voor deze datum te betalen. U kunt dit doen via onze site: http://pinksterbloem.gridline.nl
of via de link op de site van de school.

De scholierenvergoeding

De scholierenvergoeding is een bedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. U kunt de vergoeding nu aanvragen.

Hebt u kinderen onder de 18 jaar? Dan weet u hoeveel schoolspullen, sportclubs, muzieklessen of andere hobby’s kosten. Met een laag inkomen kunt u dat misschien niet zomaar betalen. De scholierenvergoeding is dan een oplossing. U krijgt per kind in het basisonderwijs €225 om die kosten te betalen. u kunt de vergoeding voor het schooljaar 2013/2014 tot en met 31 mei 2014 aanvragen.

U kunt de vergoeding online aanvragen via www.amsterdam.nl/voorzieningen kies voorzieningen of bel met 020-3463684 om een formulier thuis te laten sturen. Op deze site kunt u ook lezen wanneer u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Klassenavond

Wij  hopen u allen te mogen begroeten op de klassenavond op maandag 16 september om 20.00 uur. In elke klas is gelegenheid om kennis te maken met de leerkrachten en de andere ouders.

De leerkrachten vertellen hoe de gang van zaken in de klas is en wat er voor speciale activiteiten op het programma staan voor dit jaar en welke betrokkenheid van ouders daarbij gewenst is.  De overblijfkrachten zijn ook aanwezig op deze avond.

Verder wordt in alle klassen aandacht besteed aan de dagelijkse dingen in de klas; de  werkplanning in de midden- en bovenbouw, het pauzehapje, het taalwerk, de manier van administreren, enz.

 Wij stellen het op prijs als er, ook in de bovenbouw, die avond veel ouders komen!

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 2 t/m 13 oktober. Het thema is Sport en Spel,
met als motto: Klaar voor de Start.

Gevonden voorwerpen

Aangezien de kist al weer vol is zullen we de gevonden voorwerpen weer in het BEVO lokaal uitstallen. U kunt op maandagmiddag 9 september vanaf 15.00 uur t/m woensdag 11 september 13.00 uur kijken of er iets van uw kind(eren) bij is. De overgebleven voorwerpen geven we aan een goed doel.