Nr. 6

30 januari 2014

 

 

Beste ouders en verzorgers,

De technologische ontwikkelingen lijken ons soms voorbij te rennen. Toch proberen we er op de Pinksterbloem veel aan te doen om niet achter te raken. De studiedag van 5 februari is bijvoorbeeld volledig ingericht op het thema ‘Ben jij klaar voor het onderwijs van de toekomst?’. In de ochtend zal het team, samen met andere Montessorischolen, veel informatie krijgen over diverse thema’s van ICT in het onderwijs. Er zullen verbanden gelegd worden tussen onderwijs, nieuwe communicatietechnologieën en 21st Century Skills.

Het middagprogramma wordt door onze school zelf ingericht. Wij gaan met het hele team op zoek naar een gezamenlijke visie over ICT in het onderwijs en zetten de eerste stappen voor een nieuw beleidsplan. In deze nieuwsbrief kunt u ook lezen dat wij bezig zijn met het gebruik van sociale media in de school. Hoewel kinderen erg handig zijn met ICT, merken we dat ze ook nog veel kunnen leren. Dit is ook de reden dat dit onderwerp naast andere interessante onderwerpen terug komt op de algemene ouderavond van 17 maart. Wij vinden dat ouders en school samen verantwoordelijk zijn om onze kinderen zo mediawijs als mogelijk te maken. Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij dit de komende periode aanpakken.

Tot ziens in de hal,

Valeri Ligterink


Belangrijke data en afspraken

woensdag 5 februari

studiedag; alle kinderen vrij

11 t/m 13 februari

cito toets groep 8

vrijdag 14 februari

verslagen mee

maandag 17 februari

gespreksavond

17 t/m 21 februari

gespreksweek

donderdag 20 februari

vergadering ouderraad

vrijdag 21 februari

speelgoedochtend onderbouw

vrijdag 21 februari

continurooster; 14.00 vrij

24 t/m 28 februari

voorjaarsvakantie

maandag 3 maart

studiedag; kinderen vrij

dinsdag 4 maart

start school

maandag 17 maart

ouderavond

 Social-media

Door Keyhé Delsink

Men heeft het vaak over de 'digitale' wereld, versus de 'echte' wereld als het gaat over 'cyberpesten' en de gevaren die op de loer liggen. Ik zie het eerder als één wereld, waarin er gepest wordt en het niet altijd even veilig is. Ik vindt dan ook dat dit niet gescheiden moet worden van elkaar. Velen denken dat online pesten meerdere malen moet plaatsvinden alvorens het ook daadwerkelijk 'pesten' genoemd mag worden, terwijl na één verkeerde handeling het zelfvertrouwen en ego van uw kind al aangetast kan worden. Hetzelfde geldt voor andere gevaren, die helaas niet direct zichtbaar zijn.

Mijn naam is Keyhé Delsink, 23 jaar en werkzaam in de reclamewereld als Art Director & Lead Design met focus op online en Specialist in Mediawijsheid voor kinderen, ouders en scholen. Vorig jaar heb ik een presentatie gegeven voor de ouders tijdens een ouderavond en les gegeven aan de Bovenbouw kinderen. Dit ging over leuke nieuwtjes maar ook een klein deel over digitaal pesten en de gevaren van het internet.

 Komende periode ben ik weer op de school te vinden. Ditmaal om de bovenbouw en middenbouw les te geven. 

Ik zal uitleggen hoe je pesterijen en gevaren waar dan ook kunt herkennen, opvangen en vervolgens kunt voorkomen. Hoe pesters en gevaren te werk gaan, en hoe men het vaak verkeerd aanpakt. Met meer kennis en samenwerking sta je sterk, zal digitaal pesten in kracht afnemen en gevaren voorkomen worden.

We vinden het als school heel belangrijk dat kinderen bewust leren omgaan met social-media. We adviseren ouders met hun kind te praten over voor- en nadelen van sociale media en samen het Facebook-gebruik te bekijken en bespreken. Dit onderwerp komt ook voorbij op de ouderavond van 17 maart.

De DNKRS

Door Hildi Glastra van Loon

Op 13 januari zijn er twee verrijkingsklassen van De DNKRS van start gegaan op de Pinksterbloem. In tegenstelling tot vorig jaar kunnen er dit jaar ook kinderen uit de middenbouw naar de verrijkingsklas.

 De DNKRS verrijkingsklas is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen die iets méér nodig hebben dan het reguliere programma op school kan bieden. Door samen met andere kinderen te werken aan uitdagende en leuke opdrachten kunnen de kinderen meer te weten komen over hun sterke en zwakke kanten en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Dit is niet alleen leerzaam, maar ook plezierig en inspirerend om te doen!

In de verrijkingsklas leren de kinderen hoe denken en intelligentie in elkaar zit en hoe dat denken gebruikt kan worden in het dagelijks leven en op school. Soms gaat denken zó snel, dat kinderen eigenlijk niet weten hoe de gedachtesprongen precies gingen. Als zij weten hoe hun denken in elkaar zit en langs welke stappen zij denken, kan het denken verbeteren en begrijpen zij zichzelf beter.

De opdrachten die gegeven worden zijn gebaseerd op een onderzoekende leerstijl waarbij samenwerking vaak een grote rol speelt en waarbij de kinderen hun creatief denkvermogen volop in kunnen zetten.

Als leren vaak als vanzelf gaat en kinderen weinig fouten maken, ontwikkelen zij soms niet de vaardigheden die zij nodig hebben om lastige opdrachten te kunnen maken. Deze vaardigheden noemen wij meta-cognitieve vaardigheden, dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om te weten hoe je een taak uit moet voeren: het grondig analyseren van een taak, het stellen van doelen, het plannen wat je gaat doen en het evalueren tijdens en na een taak.

 De lessen zullen tot en met mei in principe wekelijks plaatsvinden.

 Gevonden voorwerpen

Misschien heeft u het al gemerkt. De kist met gevonden voorwerpen zit zo vol dat deze bijna niet meer dicht kan! We hopen dat u uw zoekgeraakte spullen weer komt halen op 10, 11 of 12 februari in het BEVO lokaal. Wij stallen dan de spullen uit op de tafels.

Avond-vierdaagse
Voor de avond-vierdaagse zijn wij nog op zoek naar sportieve enthousiaste ouders die een van onze leden kan helpen met de organisatie. Denk dan aan het opzetten en in-starten van; inschrijven, betalen, spullen bestellen, route-hulp inzetten, boodschappen inslaan en uiteen zetten etc etc. Lijkt dit je wat? Meld je dan aan bij Liana Delsink    lianadelsink@hotmail.com

We zien de reacties graag tegemoet!

Luizenzakken
We merken dat er vanuit de ouders veel vraag naar luizenzakken is. Daarom hebben wij deze besteld, in plaats van de luizencapes.
U kunt een luizenzak aanschaffen tegen inkoopprijs.

wanneer

elke woensdagochtend

tijd

08.30-09.00 uur

waar

in de hal

bij wie

Doreen

kosten

€3,50

U krijgt de luizenzak meteen mee, inclusief een factuur. Wij verzoeken u deze factuur binnen 2 weken te betalen per bank. Indien u hiertoe geen mogelijkheid heeft, kan het per uitzondering contant betaald worden.