Beste ouders en verzorgers,

Op het schoolplein zijn de eerste tekenen van de  lente al zichtbaar. De krokussen zijn opgekomen en we wachten met spanning af wat er verder gaat bloeien in de aankomende periode.  Op school kijken wij alweer vooruit naar komend schooljaar. Zo organiseren we volgende week voorlichtingsochtenden over de overgang naar de nieuwe bouw en worden de studiedagen ingepland.

Deze periode voeren we een deel van de oudergesprekken samen met de kinderen aan de hand van hun porfolio. Het werken met portfolio’s en de nieuwe manier van gesprekken voeren wordt geëvalueerd met de betreffende ouders. Er zijn al veel positieve reacties van kinderen en ouders. We houden u op de hoogte van onze bevindingen.

Op de ouderavond van 17 maart komen verschillende onderwerpen aan bod middels een carrousel. De onderwerpen zijn; mediawijsheid, hoogbegaafdheid, van rugzak naar passend onderwijs en het zelfbeeld van een kind. Noteert u deze datum vast in uw agenda?

Tot ziens in de hal en hopelijk tot  de ouderavond.

Valeri Ligterink

 Belangrijke data en afspraken

 

dinsdag 11 maart

groep 5 kennismakingsmiddag 13.00 tot 15.00 uur

woensdag 12 maart

voorlichting overgang OB-MB
klas F en L om 9.00 uur; klas I, J en K om 10.00 uur

vrijdag 14 maart

voorlichting overgang MB-BB om 09.00 uur

maandag 17 maart

ouderavond

dinsdag 1 april

start Entreetoets groep 7

 

Plusgroep project middenbouw

door Fedor de Groot

De afgelopen periode ben ik gestart met een plusgroep project in de middenbouw. Iedere dinsdag heb ik met een groep kinderen gewerkt. Er komen kinderen uit verschillende middenbouwklassen samen in klas N om te werken aan een project en om te bespreken hoe het verloopt. De thema’s vallen allemaal binnen het kosmisch onderwijs, techniek en science. Elk kind werkt samen met een kind uit een andere MB klas aan 1 zelfgekozen onderwerp. Gedurende de hele week mogen zij zelf op afspraak samenwerken op de brug of in één van de MB klassen. De kinderen leren hierdoor meer kinderen kennen in de MB. Ze werken samen met ontwikkelingsgelijken en krijgen begeleiding van verschillende leerkrachten. Bij de projecten worden er andere denkvaardigheden aangesproken en worden competenties als plannen, vooruitdenken, doelen stellen en verbanden leggen geoefend. Deze week hebben de kinderen een presentatie gehouden over wat er geleerd, gemaakt, onderzocht en ontdekt is.

Voorlichting overgang naar een andere bouw
door Valeri Ligterink

Over enige tijd gaan wij een indeling maken voor de kinderen die van de onderbouw naar de middenbouw en van de middenbouw naar de bovenbouw gaan. Dit gebeurt op zorgvuldige wijze. Er wordt gekeken in welke klas uw kind het beste past en met wie uw kind graag naar de nieuwe klas gaat. Wij houden bij de indeling rekening met de verdeling van jongens en meisjes, broertjes en zusjes, kinderen die specifieke ondersteuning behoeven en met de samenstelling van de klas waarin de kinderen worden geplaatst. Volgende week vinden de informatiebijeenkomsten plaats. Op deze ochtenden wordt de procedure van de plaatsing in de volgende groep uitgebreid toegelicht. Daarbij wordt verteld wat er verandert voor de kinderen en de ouders, wanneer de kinderen in een nieuwe bouw zitten. Er is aansluitend gelegenheid om in verschillende klassen te kijken en om uw vragen te stellen.

woensdag 12 maart

voorlichting onderbouw naar middenbouw
09.00 uur: ouders van kinderen van leerjaar 2; klas F en L
10.00 uur: ouders van kinderen van leerjaar 2; I, J en K

vrijdag 14 maart

voorlichting middenbouw naar bovenbouw
09.00 uur: alle ouders van kinderen van leerjaar 5

Koningsspelen 2014
door Mira Bezuijen

Op woensdag 16 april houden wij weer de Koningsspelen. Op deze dag gaan we met de hele school samen ontbijten en per bouw de klassen langs om leuke activiteiten te doen. Alle kinderen maken dit jaar een ontbijt voor elkaar, in de week van 6 april gaat daar een mail over uit via Parnassys.  Daarin staat voor wie uw kind een ontbijt gaat maken en wat hij of zij graag zou willen eten. De rest van de dag doen de kinderen allerlei leuke activiteiten als een dansles, een spel, een zang- of bewegingsactiviteit. Zang en dans zijn dit jaar onze culturele speerpunten. Het belooft een leuke dag te worden! Indien u als ouder leuke ideeën heeft voor workshops en/ of wilt helpen bij deze dag, kunt u dit melden bij de leerkracht.

Waarom luistert hij of zij nou niet
door Christel Korstjens

Herkent u dit: u hoort uzelf steeds weer dezelfde opdracht herhalen tegen de kinderen. Daarnaast heeft u het gevoel dat uw kind niet wil luisteren en dat irriteert.

 

 Tips:

-Sta naast het kind;
-Kijk hem/ haar aan en maak oogcontact;
-Geef de opdracht kort en duidelijk;
-Dit is niet het moment voor discussie;
-Wilt u dat het kind beter luistert, geef het complimenten als hij/ zij u opdracht goed uitvoert

Wilt u dat ik meedenk over hoe u kind(eren) beter kunt laten luisteren, op woensdagochtend ben ik vanaf 8.30 tot 13 uur in de centrale hal of de spreekkamer op school. De andere dagen kunt u mij bellen of mailen voor een afspraak op school.

 Vriendelijke groet,
Christel Korstjens

Ouder-en Kindadviseur voor de Pinksterbloem
Mijn werkdagen zijn dinsdag t/m vrijdag.
Mob 06-12 42 65 64 of mail c.korstjens@altra.nl