Nr. 9
23 mei 2014

 

Beste ouders en verzorgers,

Hoewel de temperatuur oploopt en de zomervakantie steeds dichterbij komt, is het huidige schooljaar nog in volle gang. Zo zijn de toetsweken begonnen, worden de verslagen geschreven, is er nog een gespreksronde en is groep acht begonnen met de voorbereidingen van de musical. 

Vorige week is een informatiemarkt georganiseerd waar de organisaties van de naschoolse activiteiten zich presenteerden. Dit was een groot succes, de inschrijving voor de activiteiten voor volgend jaar zijn meteen gestart. Mochten hier nog vragen over zijn dan verwijs ik u graag naar de extra nieuwsbrief over de naschoolse activiteiten. Deze kunt u op de website terug vinden.

Aankomende periode staat in het teken van het afronden van dit jaar en de start van een nieuw schooljaar. Zo zijn we bezig met de formatie, wordt de laatste hand gelegd aan de jaarkalender, buigen we ons over de indeling van de groepen en kijken we naar onze speerpunten voor volgend jaar.

Vaak lijkt deze periode bijna te kort om dit allemaal te realiseren maar ervaring leert dat alles aan het einde van het schooljaar is volbracht!

Tot ziens in de hal,

Valeri Ligterink

Belangrijke data en afspraken

Dinsdag 27 mei

Schoolreisje groep 2; groep 1 vrij

Woensdag 28 mei

Schoolreisje groep 1; groep 2 vrij

29 & 30 mei

Vrij; Hemelvaart

Maandag 9 juni

2e Pinksterdag; vrij

10 t/m 18 juni

Uitstapjes bouwen naar Tropenmuseum

Vrijdag 20 juni

Studiedag; kinderen vrij

Woensdag 25 juni

Picknick groep 2 en groep 5

Donderdag 26 juni

Diploma uitreiking en musical groep 8

Vrijdag 27 juni

Laatste schooldag groep 8

Dinsdag 1 juli

Visiteochtend groep 2 en groep 5

Vrijdag 4 juli

Laatste schooldag; 12.00 uur vrij

 

 Studiedagen schooljaar 2014/ 2015

Maandag 22 september 2014

Vrijdag 10 oktober 2014

Maandag 27 oktober 2014

Vrijdag 23 januari 2015

Woensdag 18 maart 2015

Donderdag 2 april 2015

Dinsdag 26 mei 2015

Vrijdag 19 juni 2015


Overgang naar een andere bouw
De plaatsing van kinderen die naar de volgende bouw gaan is bijna rond. We besteden extra veel zorg en aandacht aan deze taak, omdat we evenwichtige groepen willen creëren. Wij houden hierbij rekening met aantallen jongens en meisjes en de zorg en aandacht die individuele kinderen nodig hebben. Daarbij verschilt de samenstelling van de verschillende ontvangende groepen, in de ene klas kunnen meer kinderen geplaatst worden dan in een andere klas.

Vanwege bovengenoemde redenen worden kinderen soms in een drietal en soms in een even aantal in een groep geplaatst. Soms besluiten we weloverwogen kinderen alleen in een nieuwe klas te plaatsen. Hierbij kijken we uiteraard naar aansluitingsmogelijkheden met andere kinderen. Zodra de indeling definitief is krijgt u te horen waar uw kind geplaatst is.

Portfolio’s
Enige tijd geleden hebben per klas 9 ouders een portfoliogesprek gevoerd met hun kind en de leerkracht. Binnenkort zal dit voor de tweede keer plaatsvinden en volgend schooljaar gaan wij dit met alle ouders en kinderen doen. Op dit moment zijn wij bezig met de verdere ontwikkeling van de portfolio’s en de manier waarop wij hiermee (gaan) werken en denken wij na over de beste manier om u als ouders hierin te betrekken. Met de portfolio’s willen wij bereiken dat het kind en de ouder meer betrokken raken bij de individuele ontwikkeling. Wij hebben de deelnemende ouders gevraagd om middels een enquête mee te denken met de school.  We houden u op de hoogte van onze verdere plan van aanpak.

Subsidie Hoogbegaafdenbeleid.
Wij zijn erg blij om u te kunnen mededelen dat het ons gelukt is om voor het schooljaar 2014/2015 een aanzienlijke subsidie te verkrijgen van DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) voor de verdere ontwikkeling van onze aanpak meer- en hoogbegaafdheid. Wij zijn momenteel bezig met het opstarten van een expertgroep op school, bestaande uit  gespecialiseerde leerkrachten en het herschrijven van ons beleidsplan begaafdheid en talentontwikkeling. Deze subsidie helpt ons enorm bij het realiseren van één van onze doelen om een permanente verrijkingsklas voor de (hoog) begaafde leerlingen te kunnen realiseren. Op dit moment is de verwachting dat deze subsidie (voor een jaar) ons in staat stelt om voor de OB, MB en BB een verrijkingsklas van een dagdeel per week gedurende het gehele jaar te realiseren. Onze eigen gespecialiseerde leerkrachten zullen deze lessen gaan verzorgen met coaching van De DNKRS uit Amstelveen. Daarnaast geeft de subsidie ruimte om onze plannen verder uit te werken, goed te coördineren en verder te zoeken naar structurele financiering van ons toekomstige beleid. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Oproep schorten BEVO
door Liesbeth Vos

De kinderen van onze school zijn erg creatief en vaak bezig met allerlei BEVO-projecten. Veel van de schorten die zij gebruiken moeten gerepareerd worden. Kunt u goed overweg met een naaimachine of naald en draad? Meld u dan bij Liesbeth via liesbethv@depinksterbloem.nl

Overblijf
Niet alle kinderen blijven op school tijdens de middagpauze. Er zijn ook kinderen die naar huis of naar een vriendje of vriendinnetje gaan. Het is wel belangrijk dat de kinderen om 12.55 uur terug zijn in de klas, zodat de middag op tijd kan starten om 13.00 uur.

Nieuwe leden MR
De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk ingesteld om leerkrachten en ouders mee te laten denken en beslissen over zaken die de school aangaan. Op de Pinksterbloem heeft de MR tien leden, te weten vijf personeelsleden (door het personeel gekozen) en vijf ouders (door ouders gekozen).. Het komende school jaar staan de volgende onderwerpen op het programma: continurooster, verkeersveiligheid, formatie en het protocol Grensoverschrijdend gedrag. Kortom, een interessante klus, waarbij u  een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van de school. Kijk voor meer informatie op: http://depinksterbloem.nl/organisatie/mr

Vanaf volgend schooljaar komen er twee plekken vrij voor ouders in de MR. Indien wij meer dan 2 aanmeldingen ontvangen houden we een verkiezing, net zoals vorig jaar.

 

Heeft u interesse? Graag aanmelden voor woensdag 28 mei via remmelt@puravida-mo.nl.

 

Ruzie tussen de kinderen?
door Christel Korstjens

Herkent u dit?
U bent continu aan het waarschuwen en moet vaak politieagent spelen. En dan luisteren de kinderen regelmatig nog steeds niet. 

Tips:

 

 

Haal de kinderen op tijd uit elkaar, voordat de ruzie groter wordt.

Teveel waarschuwen helpt niet, u wordt er zelf alleen maar bozer van. Geef na 1 waarschuwing een logische consequentie.

Voorkom ruzie door verveling, biedt boeiende activiteiten aan.

 

Wilt u dat ik met u meedenk over hoe u een ruzie beter kunt begeleiden en/of wilt u tips over boeiende activiteiten? Ik ben op woensdagochtend van 8.30 tot 13 uur op school. Wanneer u mij belt of mailt kunnen we ook op andere dagen afspreken.

Gevonden voorwerpen
Misschien heeft u het al gemerkt. De kist met gevonden voorwerpen zit zo vol dat deze bijna niet meer dicht kan! We hopen dat u uw zoekgeraakte spullen weer komt halen op 2, 3 en 4 juni in het BEVO lokaal. Wij stallen dan de spullen uit op de tafels.

T-shirts
Vanwege de avondvierdaagse is er weer veel vraag naar T-shirts. De grotere maten (128 en 140) hadden wij niet meer, die zijn besteld. De levertijd is langer dan wij hadden gehoopt.

U kunt deze shirts ophalen op maandag 2 juni; 18.00 uur bij de verzamelplek bij de sporthal, of
op dinsdag tot en met vrijdag bij binnenkomst in de hal.

U hoeft bij afhalen niet te betalen, u krijgt een factuur en betaalt per bank op rekeningnummer 108549534 ten name van Stichting OPOOZ.

Wij willen u vragen per mail aan te geven welke maat u wilt hebben, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Indien u dat al gedaan heeft hoeft dat niet nog een keer.

School schaaktoernooi
Dinsdag 10 juni van 15.15 tot 16.30 uur
Wordt uw kind kampioen van de Pinksterbloem?

Aanmelden kan bij Wilko Bello belleau@dds.nl