Nieuwsbrief nr. 1; 21 augustus 2014

 

 

 

Nr. 1; 21 augustus 2014

 

Beste ouders,

Na een prachtige zomer wil ik graag iedereen verwelkomen op school. Vorige week is het team al begonnen met alle voorbereidingen. Na het inrichten van de klassen, de eerste vergaderingen, nieuwe plannen en ontwikkelingen bespreken was iedereen weer klaar om te starten.

Ik heb met veel plezier alle kinderen en ouders weer binnen zien komen. Op de dagen dat ik op De Pinksterbloem ben sta ik ’s morgens samen met een interne begeleider in de hal. Dit is ter verwelkoming maar ook een moment dat u ons voor vragen kunt aanspreken. Indien we meer tijd nodig hebben kunnen we een afspraak maken voor een gesprek. Wij hopen op deze manier toegankelijk en aanspreekbaar te zijn voor de ouders van De Pinksterbloem.

Komend schooljaar start De Pinksterbloem, in samenwerking met Stichting Leerkracht, met een cultuurverandering. Samen met het team gaan we werken aan het professionaliseren van het leerklimaat en willen we de taakgerichtheid van de kinderen verbeteren.

Het begaafdenbeleid krijgt dit jaar een vervolg en verdieping. We starten met het afmaken van het beleidsplan. Bovendien wordt per bouw een verrijkingsklas georganiseerd en krijgen de leerkrachten begeleiding in de klassen om deze kinderen uitdaging te bieden.  

Verderop in deze nieuwsbrief krijgt u uitgebreid informatie over deze ontwikkelingen.

Sylvia Reinold is door de algemeen directeur van STAIJ, René Rigter, gevraagd om dit schooljaar te starten als interim- directeur op Daltonschool de Meer.  Zij heeft besloten deze uitdaging aan te gaan en is gestart op haar nieuwe werkplek. Natuurlijk neemt zij nog afscheid van De Pinksterbloem en De Amstel. Dit gebeurt feestelijk op 17 september. Hierover binnenkort meer!

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur van De Pinksterbloem is gestart. Volgens  planning zal rond de herfstvakantie een nieuwe directeur aangesteld worden.

Tot die tijd informeer ik u graag over belangrijke zaken via de nieuwsbrief en zal ik de directietaken met veel plezier waarnemen.

Tot ziens in de hal,

Valeri Ligterink

 

 

 

Jaarkalender op de website

Op de website stonden in de agenda nog een aantal onjuistheden. Deze hebben wij aangepast.

De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder.

  • Op maandag 15 september is de eerste studiedag van dit schooljaar. De kinderen hebben dan vrij.
  • De kennismakingsavond in de klas vindt plaats op maandag 22 september.
  • Het continurooster op 9 oktober komt te vervallen. De kinderen hebben de hele dag les.
  • Op vrijdag 10 oktober hebben we een studiedag dus zijn alle kinderen vrij.
  • Het continurooster op vrijdag 19 december gaat niet door. De kinderen zijn dan in plaats van 14.00 uur om 12.00 uur vrij.

Studiedagen schooljaar 2014/ 2015

Maandag 15 september 2014

Vrijdag 10 oktober 2014

Maandag 27 oktober 2014

Vrijdag 23 januari 2015

Woensdag 18 maart 2015

Donderdag 2 april 2015

Dinsdag 26 mei 2015

Vrijdag 5 juni 2015


Belangrijke data en afspraken

2 september 2014

OR vergadering

15 september 2014

Studiedag; kinderen vrij

17 september 2014

Afscheid Sylvia Reinold (tussen 11 en 12 afscheid van de ouders)

22 september 2014

Klassenavond

24 september 2014

Bijeenkomst klassenouders

2 oktober 2014

OR vergadering

7 oktober 2014

MR vergadering

10 oktober 2014

Studiedag; kinderen vrij

11 oktober 2014
- 19 oktober 2014

Herfstvakantie

 

Ondersteuning adjunct-taken

Bij deze wil ik me even voorstellen, ik ben Beike van den Eeden. Momenteel ondersteun ik Valeri Ligterink, op maandag en woensdag, met adjunct-taken. Ik ben jarenlang werkzaam geweest op de Pinksterbloem in de bovenbouw. Momenteel ben ik opleider in school bij STAIJ en begeleid ik o.a. studenten met hun stage. Daarnaast stond ik vorig jaar één dag in de week in de middenbouw naast Mischa van der Zon. Uiteraard kunt u mij ook aanspreken bij  vragen of opmerkingen. Ik vind het fijn om met Valeri  samen te werken en de school tijdelijk te kunnen ondersteunen.

 

 

LeerKRACHT

Het komende schooljaar start de Pinksterbloem met het implementeren van de werkwijze van Stichting LeerKRACHT.

Stichting LeerKRACHT is een stichting die ontstaan is als pro bono initiatief van McKinsey & Company.  Zij hebben een programma ontwikkeld om scholen te helpen een stap vooruit te maken in hun onderwijskwaliteit.

Uit internationale onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, over het algemeen, goed is. Maar er blijkt ook uit dat deze kwaliteit al dertig jaar hetzelfde blijft, terwijl er ook landen zijn die zich in de loop van de jaren ontwikkeld hebben van ‘goed’ naar ‘geweldig’. In 2010 heeft McKinsey & Company onderzocht hoe het komt dat deze scholen die stap hebben kunnen maken. In het rapport ‘How the world’s most improved school systems keep getting better’, worden 20 internationale schoolsystemen vergeleken die wel in staat zijn geweest een stap vooruit te maken in de onderwijskwaliteit. Wat blijkt: de sleutel voor landen die de stap van ‘goed’ naar ‘geweldig’ maken ligt bij de kwaliteit van de leraar. De kern van de aanpak in deze landen is het creëren van een cultuur op school van ‘elke dag samen een beetje beter’. In een dergelijke schoolcultuur leren leraren van elkaar en maken ze samen  onderwijs beter.

In de aanpak van LeerKRACHT staat samenwerking centraal.  De basis van het programma op school vormt een ritme van drie verbeterprocessen die het gesprek over onderwijs op gang brengen. De drie verbeterprocessen zijn; regelmatig lessenbezoeken en  elkaar feedback geven, samen lessen voorbereiden en gestructureerd nadenken over resultaten en verbetermogelijkheden.

We kijken er met het hele team erg naar uit te beginnen met dit programma. Vanuit Stichting LeerKRACHT worden wij hierin begeleid door een coach. In september start de middenbouw  met deze manier van werken. Na ongeveer acht à tien weken volgt de bovenbouw. De onderbouw sluit het jaar af.

Mocht u meer informatie willen over LeerKRACHT kijk dan op www.stichting-leerkracht.nl

Begaafdenbeleid

In het schooljaar 2014/2015 werken wij met een grote werkgroep aan het verder verbeteren, uitwerken en uitvoeren van ons Begaafdenbeleid. Wij hebben ter ondersteuning een subsidie ontvangen van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. In de werkgroep zitten 5 leerkrachten vanuit alle bouwen. De werkgroep werkt nauw samen met de intern begeleiders  en het specialistische bureau De DNKRS uit Amstelveen. De DNKRS coacht zowel in de klassen als bij de start van de verrijkingsklassen.

Speerpunten voor dit jaar zijn:

  • Het zelf opzetten en verzorgen van 3 verrijkingsklassen (OB, MB en BB);
  • Het signaleren van begaafde leerlingen;
  • Het onderwijsaanbod in de klassen;
  • Voltooiing beleidsplan begaafdheid.

Tijdens de eerste periode van dit schooljaar worden de verrijkingsklassen voorbereid en de deelnemende kinderen geselecteerd. Vanaf de herfstvakantie zullen de klassen uiterlijk gaan starten.

Onderbouw (Souad Saarig)                        woensdag (8 leerlingen)
Middenbouw (Fedor de Groot)                               vrijdag (12 leerlingen)
Bovenbouw (Fedor de Groot)                  vrijdag (12 leerlingen)

De coördinator van de werkgroep is Fedor de Groot.

Luizen in het haar? Kammen maar!
Vorig schooljaar hadden wij regelmatig te kampen met luizenplagen in de verschillende groepen. Wij willen u vragen extra alert te zijn op de zogenaamde ‘wandelende luizen’. De luizenouders gaan ook zo snel mogelijk controleren op school. Het advies bij luizen is kammen, kammen en nog eens kammen. Dit kammen doet u 14 dagen lang. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de GGD. http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis/

T-shirts nieuwe prijs 10,-
De prijs van de T-shirts hebben wij  moeten aanpassen, omdat de inkoopprijs is verhoogd. Op donderdagochtend kunt u de T-shirts, net als de luizenzakken, kopen bij Doreen in de hal.

U krijgt bij het afhalen een factuur mee. Wij ontvangen de betalingen graag per bank.