Nr. 2; 25 september 2014

 

Beste ouders,

Afgelopen woensdag hebben wij met alle kinderen, ouders en het team op een prachtige, zonnige dag afscheid genomen van Sylvia Reinold. Zij was tot 1 augustus 2014 directeur van onze school en heeft nu een nieuwe stap gezet in haar carrière.  De sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur is in volle gang. De benoemingsadviescommissie bestaat uit zes personen; twee  ouders waarvan één MR-lid, een groepsleerkracht en MR-lid, een intern begeleider, een directeur van andere STAIJ school en een beleidsmedewerker van STAIJ.  Zodra de procedure is afgerond wordt u hierover geïnformeerd.

Een vertegenwoordiging van het team is naar een intensieve en inspirerende tweedaagse geweest, georganiseerd door stichting leerKRACHT. Deze dagen heeft de groep een training gehad en zich de werkwijze van leerKRACHT eigen gemaakt. Op 18 september is de feestelijke  kick-off georganiseerd voor het hele team. De leerkrachten zijn gemotiveerd en hebben zin in deze inhoudelijke verbeterslag waarbij we gaan voor elke dag samen een beetje beter.  

Tot ziens in de hal,

Valeri Ligterink

Belangrijke data & afspraken

Woensdag 1 oktober 2014

Start Kinderboekenweek

Dinsdag 7 oktober 2014

Vergadering MR en OR

Vrijdag 10 oktober 2014

Studiedag; alle kinderen vrij

13 tot en met 17 oktober 2014

Herfstvakantie

22 oktober 2014

Onderbouw naar Artis

27 oktober 2014

Studiedag

29 oktober 2014

Bijeenkomst klassenouders

10 november 2014

Voorlichting VO 19.30-21.00 uur


Belangrijke data voor groep 8

De Kernprocedure regelt de jaarlijkse overgang van ruim 7000 Amsterdamse leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Een goede overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een goede schoolloopbaan. Daarom hebben de Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de kernprocedure. Dit schooljaar vinden ingrijpende veranderingen plaats in de overgang van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO), die van invloed zijn op de kernprocedure. De veranderingen die dit schooljaar ingevoerd worden  zijn het gevolg van nieuwe wetgeving.  Er wordt in Amsterdam dit jaar voor het eerst gewerkt met een systeem van matching in plaats van loting.

Tijdens de voorlichtingsavond op 10 november willen wij graag deze veranderingen nader toelichten. Deze avond zullen wij tevens het tijdpad doornemen, dit zijn de data die vastliggen en van belang zijn voor de school maar ook voor de ouders. U krijgt op deze avond de scholengids mee. In de gids staan de VO scholen vermeld en wordt de kernprocedure beschreven.

 De  ouders van groep 8, maar ook geïnteresseerde ouders van groep 7, zijn welkom op maandag 10 november van 19:30-21:00 uur op de Pinksterbloem.

Inspectiebezoek mei 2014

In mei 2014 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over een aantal indicatoren (opbrengsten, het onderwijsleerproces, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg) , waarover de inspectie in het Onderwijsverslag 2013-2014 rapporteert. De bevindingen worden gebruikt om te bezien of het aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd kan blijven.  Het basisarrangement is weer aan onze school toegekend door de inspectie. Een school krijgt een basisarrangement als de inspectie voldoende  vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.  De terugkoppeling van het inspectierapport en onze aanpak n.a.v. de bevindingen zoals besproken in de MR kunt u lezen op de website onder het kopje ouderinformatie; resultaten.

Bedankje Sylvia

Beste ouders en kinderen van de Pinksterbloem,

Afgelopen woensdag heb ik afscheid genomen van de 4e Montessorischool de Pinksterbloem.  Ik kijk terug op een zeer prettige tijd op school. We hebben veel met elkaar bereikt en daar hebben jullie ook aan bijgedragen.

Het afscheid was overweldigend en ontroerend. De ontvangst met het schoollied, het lopen onder de poortjes van kinderhanden, de voorstellingen en de vele cadeaus. Daarna de ouderreceptie met live muziek, een receptie met externen en ook nog een feestelijke afsluiting met de teams van beide scholen.

De speeches en de persoonlijke woorden waren hartverwarmend. Ik kijk terug op een onvergetelijke dag. Dank jullie wel daarvoor!

Tot ziens, hartelijke groeten,

Sylvia Reinold.

Onderzoek verkeersveiligheid schoolomgeving

Naar aanleiding van het overleg met het stadsdeel over onveilige verkeerspunten rondom school krijgt u binnenkort van ons een oproep om een online enquête in te vullen over de verkeersveiligheid. Dit is nodig om de verkeerssituatie te verbeteren. Wij hopen op een hoge respons.

 

De schoolbibliotheek

Onze school heeft een hele leuke en uitgebreide bibliotheek met een mooie collectie van oude en nieuwe klassiekers. Elk jaar schaft de school in samenwerking met de ouderraad nieuwe boeken aan. Voor elke bouw wat wils! Binnenkort zal een groot aantal van de nieuwe boeken in de vitrines in de hal tentoongesteld worden in het kader van de Kinderboekenweek die op 1 oktober zal beginnen. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Feest’.

De schoolbibliotheek wordt gerund door een paar ouders en kan daardoor een aantal dagdelen per week open zijn voor de kinderen. Het is op dit moment echter een vrij kleine groep ouders die de bibliotheek runt en meer hulp zou zeer welkom zijn. Dit hoeft niet meteen wekelijks te zijn, het kan ook eens in de twee weken of gewoon op basis van beschikbaarheid een uurtje. Mocht je het leuk vinden om de kinderen te helpen, neem dan gerust contact op met Elisabeth via elisabeth@online.nl.

De ouderraad zoekt versterking!

De ouderraad is de vereniging voor ouders van kinderen op de Pinksterbloem. Wij ondersteunen onder andere de buitenschoolse activiteiten en de bibliotheek. Daarnaast organiseren we ieder jaar een ouderavond, de avondvierdaagse en misschien wel het belangrijkste: de feesten en activiteiten in de decembermaanden.

We zoeken hulp voor:

  • De decembercommissie
  • De avondvierdaagse
  • De koningsspelen
  • De muziekcommissie.

We zijn op zoek naar actieve leden, maar ook naar hulp bij het uitvoeren van onze plannen. Meld je aan als OR-lid of -hulp en help mee om iedereen dit jaar weer te kunnen laten genieten van een aantal mooie feesten en leuke activiteiten! Meld je aan via or@depinksterbloem.nl

Gevonden voorwerpen

Binnenkort stallen we de gevonden voorwerpen weer uit in het bevo-lokaal.
Dit doen wij op 6 oktober (vanaf 12.00 uur) tot en met 8 oktober (13.00 uur).

Om gevonden voorwerpen sneller terug te vinden willen we u vragen om zoveel mogelijk de naam en klas van uw kind in tassen, jassen en andere kleding te schrijven.

Hulp en advies voor ouder en leerling

Op onze school is Christel Kortjens onze ouder- en kindadviseur. Christel is op woensdag van 8.30 tot 13.00 uur in school aanwezig, u kunt haar aanspreken in de centrale hal. U kunt Christel ook mailen of bellen voor een afspraak op een andere dag.

De ouder- en kindadviseur is een vraagbaak en steun voor vragen over opvoeden en opgroeien. Ouders en leerlingen kunnen er terecht voor advies. Zie voor meer informatie de website onder kopje beleid; procedures.

U kunt zich aanmelden voor onderstaande twee activiteiten:

Voorlichting ‘Opvoeden en omgaan met geld’
Een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van kinderen uit de bovenbouw.

Woensdag 8 oktober van 9.00 tot 10.15 in de lerarenkamer (zie de posters bij de klassen).

Cursus Positief Opvoeden
Voor ouders van kinderen van groep 7 en 8.

De middelbare school en tienertijd is niet alleen spannend voor je kind. Een goede voorbereiding kan veel stress voorkomen.

Deze cursus biedt onder andere advies en tips over het  gewenst gedrag stimuleren, omgaan met probleemgedrag, omgaan met de emoties van uw tiener en het gebruik van media.

Data;                     5 cursusmomenten:
Woensdag 29 oktober, 5, 12 en 19 november.
Slotsessie is op 17 december.

Tijd;                       9:00 tot 11:30 uur
Locatie:                Ergens in de wijk, locatie wordt nog bekend gemaakt.

Informatie en aanmelden bij Christel Korstjens, ouder- en kindadviseur, 06.12426564 of email c.korstjens@altra.nl

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Er kunnen maximaal 14 ouders meedoen.