Extra Nieuwsbrief 9 oktober 2014
 

 

 

                            Extra                                                                                      9 oktober 2014

 

Amsterdam, 9 oktober 2014

Beste ouders,

Middels deze extra nieuwsbrief wens ik u, als nieuwe directeur van 4e Montessorischool de Pinksterbloem, een fijne herfstvakantie toe. Graag wil ik u bedanken voor alle warme en enthousiaste reacties op mijn benoeming, in de hal en per mail. Als klap op de vuurpijl heeft het team mij vanochtend met confetti en gezang ontvangen. Wat een fijn begin van mijn carrière als directeur.

 Ik merk dat mijn rol anders is in vergelijking tot vorig jaar. Toen nam ik de directietaken waar en hield ik mij voornamelijk bezig met het uitvoeren van het geplande beleid. Nadat eind vorig schooljaar duidelijk werd dat Sylvia Reinold niet terug zou komen op de Pinksterbloem mocht ik al sturen en diverse ontwikkelingen inzetten voor het huidige schooljaar. Ik ben blij dat ik nu deze ontwikkelingen verder kan begeleiden. Zo zijn we dit jaar gestart met het traject van Stichting LeerKRACHT. Hiermee willen we een stap maken in onze onderwijskwaliteit. Hoe deze ontwikkeling tot nu toe verloopt  kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Wij werken ook verder aan de invoering en  ontwikkeling  van het “ integraal portfolio” waarbij leerlijnen en doelen centraal komen te staan. Leerlingen werken bewuster en taakgericht door zelf doelen te stellen.

Op studiedagen starten we dit jaar met de leerlijn rekenen. Onze culturele speerpunten zijn dit schooljaar muziek en dans. Hoe we dit vormgeven wordt ook toegelicht in deze nieuwsbrief. 

 Ik houd u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

22 oktober 2014

Onderbouw naar Artis

27 oktober 2014

Studiedag; alle kinderen vrij

10 november 2014

Voorlichting VO groep 7 en 8; 19.30-21.00 uur

11 november 2014

Vergadering OR

20 november 2014

Vergadering MR

De algemene ouderavond wordt gehouden op 9 maart 2014. Dit is nog niet eerder gemeld.

 

Stichting LeerKRACHT
Door Geerthe Schilder (interne coach leerKRACHT)

Vier weken geleden is het middenbouwteam begonnen met het traject van Stichting LeerKRACHT.

Alle docenten kijken wekelijks bij elkaar in de klassen en geven elkaar feedback op wat ze zien. Dit gaat bijvoorbeeld over de inhoud van de les, de taakgerichtheid van de leerlingen of het klassenmanagement.

Ook komen we elke maandagmiddag met alle middenbouwleerkrachten bij elkaar voor de wekelijkse bordsessie. Op ons verbeterbord in de lerarenkamer houden we bij wat we hebben gedaan en evalueren we onze doelen.

Afgelopen week hebben we voor het eerst gezamenlijk een les ontworpen. Door dit samen te doen wisselen we veel kennis uit. Het is een heel dynamische les geworden met als thema Feest (in het kader van de Kinderboekenweek) en deze is  gegeven in alle klassen.

Leraren keken al eerder bij elkaar in de klassen en bereidden samen lessen voor. Nu doen ze dit echter op wekelijkse basis. Ook werkten de leerkrachten al eerder met doelen en evalueerden deze, maar niet eerder zo frequent, als nu bij de bordsessies. Begin november gaan we naar een andere school waar tevens het LeerKRACHT traject is gestart zodat niet alleen kennis binnen de klassen, maar ook kennis tussen scholen wordt uitgewisseld en dit een kwaliteitsverbetering binnen het lesgeven gaat opleveren.

Muziekeducatie
Door Liesbeth Vos (kunst- en cultuurcoördinator)

Aankomend schooljaar gaan we inzetten op muziek en dans, naast beeldend vorming. In overleg is besloten om de speerpunten van het cultuurbeleid enigszins aan te passen. Reden is dat wij gaan starten met het ontwikkelen van een muziekleerlijn waarbij we muziek gaan borgen binnen ons onderwijs zodat er in iedere klas regelmatig  gezongen gaat worden en de leerlingen en leerkracht zich ontwikkelen in muzikale vaardigheden.
De middenbouw na de herfstvakantie met muzieklessen door een vakdocent van de Muziekschool Amsterdam. Onze docenten leren in samenwerking met de Muziekschool Amsterdam te werken met de methode ZingZo. De onderbouw krijgt coaching door een educatief medewerker van het Concertgebouw. Deze begeleiding op muzikaal gebied wordt gefaciliteerd door de gemeente. U heeft misschien gemerkt dat er danslessen gegeven zijn in de bovenbouw. Na de herfstvakantie verzorgt Frances Overwater danslessen voor de onderbouw.