Nieuwsbrief nr. 5; 19 december 2014

 

 

 

Nr. 5; 19 december 2014

 

Beste ouders en verzorgers,

 

In deze nieuwsbrief wil ik graag een paar onderwerpen noemen die in  2014 op de agenda stonden en verwezenlijkt  zijn.

Er zijn inhoudelijke plannen gemaakt, zoals het jaarplan en het  beleidsplan voor het omgaan met hoogbegaafdheid bij kinderen. 

De midden- en bovenbouw zijn afgelopen jaar gestart met het traject  van stichting leerKRACHT. De personeelskamer staat inmiddels vol met white-boarden waar wekelijks doelen worden geformuleerd en vervolgens geëvalueerd, lesbezoeken worden gepland en wordt bijgehouden wat er is gedaan. Het wekelijks bij elkaar kijken in de klas en het geven van feedback wordt steeds meer routine. Na de vakantie start ook de onderbouw met het traject van LeerKRACHT.

Het team heeft gewerkt aan de invoering van het portfolio waarbij doelen en leerlijnen centraal staan.  Ons eerste doel was de leerlijn rekenen verwerken in het portfolio. Tijdens de komende portfoliogesprekken wordt deze leerlijn besproken.

Als afsluiter hebben we gisteravond weer een prachtig kerstdiner gehad. Het is een feest om alle kinderen, zo mooi aangekleed, gezellig in de klassen te zien dineren.

Namens alle collega’s wil ik u bedanken voor alle hulp het afgelopen jaar en wens ik ouders en kinderen gezellige feestdagen, een goede jaarwisseling en een fijne vakantie toe.

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

Maandag 5 januari

School begint weer

Woensdag 14 januari

Bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

Dinsdag 20 januari

Vergadering ouderraad 9.30-21.00 uur

Dinsdag 20 januari

Vergadering medezeggenschapsraad 19.30-21.30 uur

Woensdag 21 januari

Informatieochtend 2 en 3 jarigen

Vrijdag 23 januari

In de week van 16 januari

Studiedag alle kinderen vrij

Adviesgesprekken groep 8

 

Ontruimingsoefening

Net als ieder jaar oefent de Pinksterbloem ook dit jaar weer het ontruimen van de school.

Zodra het alarm afgaat, gaan alle kinderen met hun leerkracht naar buiten. Voor een ontruiming van dit formaat hebben wij maximaal 3 minuten om naar buiten te gaan. Omdat er, net als in een echte noodsituatie, weinig tijd is gaat iedereen direct en zonder jas naar buiten. Gelukkig duurt het wachten buiten maar kort. Omdat we de vluchtroutes veelvuldig oefenen en gebruiken, raken de kinderen eraan gewend om zonder paniek snel naar buiten te gaan. Afgelopen maandag is er weer zo’n brandoefening geweest. Alle kinderen waren in 2,5 minuut buiten!  Voor ouders lijkt het soms eng, maar de kinderen zijn er dankzij het oefenen aan gewend geraakt.

We zullen deze oefening dit schooljaar nog enkele malen herhalen, ook in samenwerking met de overblijf.

 

Uw kind naar het VO

De informatieboeken over het VO zijn deze week uitgedeeld.  De kerstvakantie is een goed moment om deze gids door te nemen. Wat worden de voorkeurscholen en wanneer zijn de opendagen?
Vaak starten de VO scholen eind januari met open dagen.

 

Gevonden voorwerpen
Na de vakantie stallen we de gevonden voorwerpen weer uit in het bevo-lokaal.
Dit doen wij op 13 januari (vanaf 12.00 uur) tot en met 15 januari (13.00 uur).

Wij willen u vragen om zoveel mogelijk de naam en klas van uw kind in tassen, jassen en andere kleding te schrijven.

Administratie

Mochten er wijzigingen optreden in uw gegevens dan vragen wij u deze zo snel mogelijk door te geven aan de administratie. U kunt hierbij denken aan een nieuw telefoonnummer, adreswijziging etc. Deze informatie kunt u mailen naar adminstratie@depinksterbloem.nl

Het doorgeven van wijzigingen is belangrijk, zodat uw gegevens altijd up to date zijn.


Toestemming gebruik foto’s en filmpjes
De Pinksterbloem gebruikt foto’s en filmpjes van kinderen om deze intern of op de eigen website te vertonen. Soms ook worden foto’s gebruikt door externe partijen die op school projecten hebben gedraaid. Hiervoor heeft u eerder wel of geen toestemming gegeven.

Voor de meeste kinderen van de onderbouw geldt dat wij nog niet weten of u toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal. Daarom vragen wij u een mail te sturen naar administratie@depinksterbloem.nl indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s of filmpjes van uw kind.

Let op: indien uw kind in de midden- of bovenbouw zit hoeft u niets te doen.

Gratis jaarlicentie Office Proplus
Leerlingen in het basisonderwijs kunnen sinds 1 september via Surfspot.nl gebruik maken van de gratis licentie Microsoft Office Proplus. Hiermee kunnen leerlingen en ouders met één e-mailadres vijf desktops en vijf tablets van Office voorzien. Ouders kunnen Office Proplus via surfspot.nl aanvragen. Daarvoor moet u een account aanmaken, waarna u het pakket kunt downloaden. Surfspot brengt voor de transactiekosten €2,99 in rekening.