Beste ouders,

Misschien is het u opgevallen bij het wegbrengen van uw kinderen;  de afgelopen weken
is door een aantal ouders de verkeerssituatie rond de school gefilmd. 
Deze beelden worden gebruikt in een filmpje voor de bijeenkomst van het Buurtplatform Weesperzijdestrook.

Per dag fietsen 15.000 fietsers over de Weesperzijde en  wordt het  verkeer steeds drukker.

De veiligheid op weg naar school is het grootste aandachtspunt uit de oudertevredenheidsenquête van januari 2015. Onze kinderen, die nog  verkeersinzicht aan het verkrijgen zijn, moeten deze continue stroom fietsers doorkruisen om bij school te komen.

Wij zetten ons a.s. woensdagavond 15 april in voor het belang van fietsveiligheid & verkeer in de buurt. Dit thema staat centraal deze avond, hopelijk komt u ook!

De uitnodiging voor deze avond staat onderaan deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Valeri  Ligterink

Belangrijke data en afspraken

Dinsdag 21 t/m donderdag 23 april

CITO Eindtoets

Vrijdag 24 april

Koningsspelen; continurooster
Alle kinderen om 14.00 vrij

25 april t/m 10 mei

Meivakantie

Maandag 11 mei

Start school

Dinsdag 12 mei

Vergadering MR

Donderdag 14 en vrijdag 15 mei

Hemelvaart
Alle kinderen vrij

Maandag 18 t/m vrijdag 22 mei

Bovenbouw schoolreis

Woensdag 20 mei

Sportdag middenbouw

Maandag 25 en dinsdag 26 mei

Pinksteren & studiedag
Alle kinderen vrij

Vrijdag 29 mei

Bedank hulpouders

 

 

 

Portfolio’s
Op donderdag 2 april hebben we een interessante studiedag gehad. Met het team is een volgende stap gezet in de implementatie van het portfolio. We hebben verder gewerkt aan de inhoudelijke invulling van de portfolio’s. De leerlijn taal is uitvoerig besproken en  uitgewerkt. Wij werken hier de komende weken aan door in de bouwen. De andere leerlijnen (sociaal-emotioneel, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, etc.) worden in de komende paar weken verder uitgewerkt. Het ‘oude’ verslag komt hiermee te vervallen. In juni krijgt u alleen het portfolio mee naar huis.

 In het portfolio is naast het werk van uw kind het volledige verslag verwerkt. Gezien de korte tijdsperiode zal nog niet bij iedere leerlijn werk van de kinderen verzameld zijn, maar het geeft u wel al inzicht in alle leerlijnen.

Onze nieuwe adjunct- directeur
Door Fedor de Groot

Inmiddels ben ik nu twee maanden adjunct-directeur van de school en begin ik langzaam te wennen aan mijn nieuwe baan.  Er komt veel op mij af en in een korte tijd heb ik mij zeer veel nieuwe dingen eigen moeten maken zoals de financiën en het gebouwbeheer van de school, maar ook het overnemen van een onderbouw klas en het observeren van collega’s. Daarnaast heb ik de MR en OR vergadering mogen bijwonen en heb zo alle geledingen van de school leren kennen. Net als de kinderen die nieuw op school komen of van bouw wisselen, was ik de eerste weken ook vooral erg moe van alle nieuwe indrukken en tegelijk heel enthousiast door de nieuwe uitdagingen en de afwisseling die deze baan biedt. Naast mijn werk als adjunct zit ik ook in de werkgroep begaafdheid en draai ik twee plusklassen, waardoor ik toch ook nog wekelijks met kinderen werk.

Vooraankondiging Avondvierdaagse
Door de OR
Van maandag 1 juni t/m donderdag 4 juni lopen we weer mee met de Avondvierdaagse. De Avondvierdaagsecommissie is al druk met de voorbereidingen. Ook dit jaar kunt u de inschrijving online doen op de website: www.4pinksterbloem.wordpress.com

De kinderen lopen iedere avond een route door Amsterdam Oost. Vooraf geeft u  aan of het kind de 5 of 10 kilometerroute loopt. Als begeleider kunt  u  meelopen maar kunt u ook lopen voor een medaille. Heel gezellig! Onderweg komt u  nog een kraampje tegen van de Pinksterbloem met wat lekkers en wat drinken. Dus zet het alvast in de agenda!

De inschrijving begint op maandag 13 april en eindigt op vrijdag 17 april. Daarover krijgt u nog bericht.

We hopen dat er weer net zo’n grote opkomst is als vorig jaar!

 

 

Koningsspelen
Op vrijdag 24 april vieren we Koningsdag. Het wordt een afwisselende dag vol feestelijke en sportieve activiteiten. Iedereen mag zijn of haar oranje en/of rood-wit-blauwe kleren uit de kast trekken en zo  naar school komen.

We organiseren een leuke startactiviteit om de dag mee af te trappen. Daarna start elk kind in de eigen klas. De indeling van de dag en de activiteiten zullen per bouw verschillen. U wordt  door de groepsleerkracht van uw kind op de hoogte gesteld  van de  details van de dag.

Er is veel ouderhulp nodig bij verschillende activiteiten, dus als u beschikbaar bent om te helpen, meldt u zich dan aan bij de groepsleerkracht van uw kind.

De dag duurt tot 14.00 uur en daarna start de meivakantie. We rekenen op een gezellige en sportieve dag!

Nationale voorleeswedstrijd
Pia Groenefeld uit klas C doet mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Zij heeft al drie rondes gewonnen; de schoolronde, de wedstrijd in ons stadsdeel en de wedstrijd van Amsterdam. Ze is ook al uitgekomen in de provincieronde.

Jammer genoeg heeft ze die net niet gewonnen terwijl de zaal haar echt de beste vond.
Het is de eerste keer dat een leerling van De Pinksterbloem zo ver gekomen  is.
 Goed gedaan; Pia we zijn trots op je .

Gevonden voorwerpen
Op 11, 12 en 13 mei stallen we de gevonden voorwerpen weer uit in het BEVO-lokaal.
De spullen liggen er vanaf maandag 12.00 uur tot en met woensdag 12.00 uur.

Wij willen u vragen om zoveel mogelijk de naam en klas van uw kind in tassen, jassen en andere kleding te schrijven.