Beste ouders,

Vandaag hebben we met de hele school  de Koningspelen gevierd. De leerkrachten, ouders en de kinderen hebben een mooie feestelijke dag neergezet.  Fedor en ik hebben een ronde gemaakt door de school en genoten van de goede sfeer in alle klassen.

Door het mooie weer konden we zowel binnen als buiten een afwisselend programma  bieden met 
dans, toneel, beeldende vorming,  koken, sport  en spel.
Het  was een feest om alle kinderen zo enthousiast met elkaar te zien samenwerken.

 Namens het team wens ik alle ouders en kinderen een gezellige Koningsdag en een  zonnige meivakantie.

 Vriendelijke groeten,

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

Dinsdag 12 mei

Vergadering MR

Woensdag 13 mei

Bijeenkomst klassenouders

Donderdag 14 en vrijdag 15 mei

Hemelvaart; alle kinderen vrij

Maandag 18 t/m vrijdag 22 mei

Bovenbouw schoolreis

Woensdag 20 mei

Sportdag middenbouw

Maandag 25 en dinsdag 26 mei

Pinksteren & studiedag; alle kinderen vrij

Vrijdag 29 mei

Bedank hulpouders

Maandag 1 t/m donderdag 4 juni

Avond 4daagse

Maandag 1 juni

Schoolfotograaf

Dinsdag 2 juni

Fietsexamen groep 8

Vrijdag 5 juni

Studiedag; alle kinderen vrij

Dinsdag 9 juni

OR vergadering

Vrijdag 12 juni

Portfolio’s mee naar huis

Donderdag 18 juni

MR vergadering

Woensdag 24 juni

Picknick groep 2 en groep 5

Donderdag 25 juni

Diploma-uitreiking en musical groep 8

Vrijdag 26 juni

Schoolreis middenbouw

Vrijdag 26 juni

Laatste schooldag groep 8

Dinsdag 30 juni

Visiteochtend groep 2 en groep 5

Vrijdag 3 juli

Laatste schooldag; alle kinderen 12.00 vrij

Maandag 17 augustus

Eerste schooldag 2015/2016

 

Verkeersveiligheid
De veiligheid op weg naar school kwam als grootste aandachtspunt uit de oudertevredenheidsenquête van januari 2015. Vorige week hebben wij aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie voor de school tijdens de bijeenkomst van het Buurtplatform Weesperzijdestrook. Er was die avond veel belangstelling vanuit de buurt en politiek. We hopen hiermee de verkeerssituatie rond onze school hoger op de agenda van de gemeente te krijgen.


Schoolfotograaf
Op maandag 1 juni komt de schoolfotograaf.  Er worden dan groepsfoto’s , pasfoto’s en foto’s van 
broertjes en zusjes gemaakt. Zodra de foto’s binnen zijn worden deze door de klassenouders aan u uitgereikt. U dient hiervoor een machtiging te tekenen.

T-shirts
Vanwege de avondvierdaagse is er weer vraag naar T-shirts.
U kunt de T-shirts ’s ochtends kopen in de hal bij Patricia of Doreen.

U hoeft bij afhalen niet te betalen; u krijgt een factuur en betaalt per bank op rekeningnummer 108549534 ten name van Stichting OPOOZ.

Pinksterbloem Amsterdams Kampioen Schaken & Matteo naar EK!
De Pinksterbloem is Amsterdams Kampioen schaken geworden. Het team met Khoi, Matteo, Mats en Ingo won met grote overmacht. In de voorronde viel Daniel in voor Mats. Het team speelt op 6 en 13 juni de landelijke finale. Vorig jaar werden ze Nederlands Kampioen en nu, met een gewijzigd team, kunnen ze weer hoog eindigen.

Een paar weken later speelden Khoi en Matteo het Nederlands Kampioenschap tot 10 jaar. Khoi stond een tijd bovenaan en werd uiteindelijk 4e. Matteo deed het nog beter en na een zenuwslopende barrage eindigde hij als tweede. Matteo mag daardoor naar het EK schaken, in september in Kroatië!

Helpen in huis
Ouder- en kind adviseur, OKT oud-oost 

Samen koken, tafel afruimen, huiskamer of slaapkamer opruimen versterkt uw band met het kind en de betrokkenheid bij het gezin wordt vergroot.

Wanneer het kind (mede)verantwoordelijk is voor 1 of 2  taken in huis leert u het kind hoe hij/zij zich nuttig kan maken.  Als u kinderen betrekt bij het huishouden zult u merken dat u tijd overhoudt om andere dingen samen te doen. Verantwoordelijk zijn voor huishoudelijke taken helpt kinderen om zelfdiscipline te ontwikkelen en te leren hoe je een taak aanpakt.

Tips:

  • Zet de taken op een rij en laat hem/haar een taak kiezen
  • Negeer het als u kind klaagt of zegt dat de vriendjes thuis nooit hoeven te helpen
  • Geef een compliment als de taak is uitgevoerd

Wilt u dat ik meedenk over de juiste taken bij de juiste leeftijd of andere tips en adviezen, bel of mail mij.

Christel Korstjens
Ouder- en kind adviseur, OKT oud-oost 
Mob.nr. 06-12426564

Email: c.korstjens@oktamsterdam.nl

Cursus Positief Opvoeden
Op woensdag 13 mei van 9:30 tot 11:45 start er een nieuwe cursus Positief Opvoeden, georganiseerd door Triple P Nederland. Deze is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

De cursus is 4 maal en daarna maximaal 3 telefonische contacten en een afsluitende bijeenkomst. Deze wordt gehouden op basisschool de Kraal, dit is achter het stadsdeelkantoor van Oost.

Voor meer achtergrondinformatie kijk op de website www.positiefopvoeden.nl

U kunt zich opgeven bij Ouder- en kindadviseur Mies van Exel
 06.47789490 of m.vanexel@oktamsterdam.nl