Nr. 10 maandag 8 juni 2015

 

Beste ouders,

De zomer lijkt eindelijk te zijn begonnen. Vorige week donderdagavond hebben we de kinderen en ouders van de avondvierdaagse mogen ontvangen in het Flevoparkbad. Het was een mooie, warme avond en de stemming zat er goed in! Op vrijdag hadden de kinderen vrij. Het team heeft zich in de ochtend bezig gehouden met de overdracht voor volgend jaar en in de middag zijn we met alle personeelsleden gaan varen op het Markermeer. Iedereen  is druk bezig met het afronden van dit schooljaar en heeft erg veel zin in volgend jaar.

Zowel voor het team als de kinderen is dit een drukke periode. Zo zijn de toetsweken begonnen, worden de verslagen voor in de portfolio’s geschreven, is er nog een gespreksronde en repeteert groep 8 voor de eindmusical. De boven- en onderbouw zijn net op schoolreisje geweest en de middenbouw gaat op 26 juni. Ik hoop dat het dan ook mooi weer wordt voor de kinderen!

Met vriendelijke groet,

 

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

Dinsdag 9 juni

OR vergadering

Dinsdag 9 juni

MR vergadering

Vrijdag 12 juni

Portfolio’s mee naar huis

Woensdag 24 juni

Picknick groep 2 en groep 5

Donderdag 25 juni

Diploma-uitreiking en musical groep 8

Vrijdag 26 juni

Schoolreis middenbouw

Vrijdag 26 juni

Laatste schooldag groep 8

Dinsdag 30 juni

Visiteochtend groep 2 en groep 5

Vrijdag 3 juli

Laatste schooldag; alle kinderen 12.00 vrij

Maandag 17 augustus

Eerste schooldag 2015/2016

 

 

 

 

Vakanties en vrije dagen

 

herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2015

kerstvakantie

21 december 2015 t/m 1 januari 2016

voorjaarsvakantie

29 februari t/m 4 maart 2016

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

25 maart t/m 28 maart 2016

meivakantie inclusief Hemelvaart

25 april 2016 t/m 6 mei 2016

2e Pinksterdag

16 mei 2016

zomervakantie

18 juli t/ m 26 augustus 2016

Studiedagen

14 en 15 september 2015

16 oktober 2015

2 november 2015

20 januari 2016

26 februari 2016

24 maart 2016

3 juni 2016

 

Andere afwijkende schooltijden

Donderdag 17 december vindt van 17.00 tot 18.30 het kerstdiner plaats. De kinderen zijn om 12.00 vrij. Vrijdag 18 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

Dit geldt ook voor de laatste schooldag vrijdag 15 juli 2016.

De kinderen uit groep 8 hebben op vrijdag 8 juli hun laatste schooldag. Vanaf 11 juli begint hun vakantie.

NB: volgend schooljaar hebben we geen continurooster meer op de dag voor de vakanties.

 

 

 

 

Formatieoverzicht

De formatie voor volgend schooljaar is rond. Hieronder staat het bezettingsoverzicht. Dit is altijd een lastige puzzel, soms vragen we leerkrachten van klas te veranderen zodat er goede combinaties gemaakt kunnen worden. 

Bovenbouw

Klas A

Tjalde Elema

ma/ di/ wo/ vrij

 

Cora Venema

do

Klas B

Willemijn Propitius

ma/ di/ woe

 

Sharon Weers

do/ vrij

Klas C

Anne Niemeijer

ma/ di/ woe/ vrij

 

Geerthe Schilder

do

Klas S

Beau Herder

ma/di/woe/do/vr

Klas T

Sascha van Zuidam

ma/di/do/vr

 

Cora Venema

woe


Middenbouw

Klas D

Mischa van Zon

ma/di/woe/do

 

Yvonne Oldenziel

vrij

Klas E

Mariëlla Klooster

ma/di/woe

 

Marjo Teuling        

do/ vrij

Klas G

Diane Bobeldijk

ma/di/woe/do/vrij

Klas H

Siet Werneke        

di/woe/ do/vrij

 

Yvon de Graaf

ma

Klas M

Jane Tillo

ma/di/woe/do/vrij

klas N

Jasmijn Geurtsen

ma/woe/do/vrij

 

Yvonne Oldenziel

di

Onderbouw

Klas F

Liesbeth Bouma

ma/di

 

Mieke Bak             

woe/do/vrij

klas I

Inge Noorbergen

ma/di

 

Doreen Mestrom

woe/do/vrij

klas J

Charlotte Evers      

ma/di/do/vrij

 

Liesbeth Bouma

woe

klas K     

Souad Saarig         

ma/di/woe/ do/vrij

klas L

Soraya v d Sande

ma/ di

 

Yvon de Graaf       

woe/ do/ vrij


Wisseling van bouw
                    

De plaatsing van kinderen die naar de volgende bouw gaan is bijna rond. Op 12 juni ontvangt u een brief inclusief het groepsoverzicht voor volgend jaar. We besteden extra veel zorg en aandacht aan deze taak, omdat we evenwichtige groepen willen creëren. Wij houden hierbij rekening met de verhouding jongens en meisjes en de ondersteuning en aandacht die individuele kinderen nodig hebben. Daarbij verschilt de samenstelling van de verschillende ontvangende groepen, in de ene klas kunnen meer kinderen geplaatst worden dan in een andere klas.

Vanwege bovengenoemde redenen worden kinderen soms in een drietal en soms in een even aantal in een groep geplaatst. Soms besluiten we weloverwogen kinderen alleen in een nieuwe klas te plaatsen. Hierbij kijken we uiteraard naar aansluitingsmogelijkheden met andere kinderen.

Uitslag CITO Eindtoets 2015
door Bernadet Smiers

Voor het eerst werd dit schooljaar de CITO eindtoets pas in april afgenomen.  Hoewel de uitslag niet langer bepalend is voor het definitieve schooladvies is het toch een spannend moment als je de uitslag krijgt. Dit moment was op woensdag 13 mei. De meeste uitslagen kwamen overeen met het door school gegeven advies. Voor twee kinderen is het advies naar boven bijgesteld.

Drie kinderen hebben een score van 550 behaald.

De schoolscore is dit jaar: 537.9 een stijging van 1.3 ten opzicht van vorig schooljaar.  Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 534.8. Hier scoren wij dus ruim boven. Wij zijn tevreden met deze prestatie.

Van de 48 kinderen die de toets gemaakt hebben is de verdeling naar het VO als volgt:VWO: 23  HAVO/VWO: 3  HAVO: 13 VMBO-T/HAVO: 2 (waarvan 1 leerling naar de Kopklas gaat) VMBO-T : 2 VMBO-K : 3 VMBO-B (met leerwegondersteuning) : 2

nieuwe CAO
door Fedor de Groot

In het onderwijs wordt al jaren gesproken over de hoge werkdruk. Dit is soms lastig te begrijpen als  buitenstaander. Hoezo werkdruk als je zoveel vakantiedagen hebt? Toch is die werkdruk er wel degelijk en aantoonbaar zeer hoog. Juist in de hoeveelheid aan vakantiedagen ligt een deel van de oorzaak: al het werk moet in een klein aantal werkbare dagen worden gerealiseerd.
Kinderen vrij – leerkrachten vrij (op de studiedagen na) geldt niet meer vanaf 1 augustus 2015.

De nieuwe CAO PO (Primair Onderwijs)  die op 19 december 2014 is vastgesteld heeft een aantal consequenties voor onze school. Een indeling in reguliere vakanties, lesvrije dagen en lesvrije weken is hier een gevolg van. Er is in de CAO gekozen voor een 40-urige werkweek. De huidige werksituatie waarbij personeel  42,5 uur per week werkt komt per 1 augustus 2015 te vervallen. De 40-urige werkweek wordt verdeeld over 5 werkdagen van 8 uur per dag. Dit is ongeacht de lestijd per dag voor de kinderen.

Gevolg hiervan is dat ons team de laatste week van de zomervakantie van de kinderen aan het werk gaat. Daarnaast zullen zij nog een aantal dagen werken op vrije dagen voor de kinderen, maar deze leggen wij niet vast en laten wij open naar eigen invulling door de leerkracht. Met de nieuwe CAO beogen vakbonden en werkgeversbonden de werkdruk voor leerkrachten te verlagen.

De kinderen moeten 7520 lesuren maken verdeeld over een periode van 8 jaar. Gemiddeld gaan kinderen dus 940 uur naar school. Met het aantal lesweken en vrije en vakantiedagen komen wij dan op  8 studiedagen die wij dit schooljaar inplannen. Tijdens het directieberaad van STAIJ is besproken dat lesvrije-dagen zodanig moeten worden ingepland dat ze kunnen bijdragen aan een verlaging van de werkdruk. Er is met name gevraagd om met elkaar de lesvrije dagen op de piekmomenten in een schooljaar te plannen (in verband met analyse van toetsen, opstellen van groepsplannen, maken van rapporten en scholing). Wij hebben er voor gekozen om daar waar mogelijk vóór en na de reguliere vakanties lesvrije dagen in te plannen zodat wij tegemoet kunnen komen aan de veel gehoorde wens van ouders om iets eerder te vertrekken en iets later terug te komen.