Geachte ouders en verzorgers

Hoewel het een lang schooljaar is, zijn wij ons inmiddels op het komende schooljaar aan het voorbereiden. Wij zijn met de formatiepuzzel bezig, met de indeling van de kinderen in nieuwe klassen en met de jaarplanning. Voor deze planning wachten wij op bestuurlijke richtlijnen, zoals het vaststellen van de vakanties. In mei wordt door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) besloten of er, net als dit schooljaar, een vakantieweek in juni wordt gegeven. Pas in de volgende nieuwsbrief kan ik hierover uitsluitsel geven. Op grond daarvan plannen wij de studiedagen in. Deze maken wij ook bekend in de nieuwsbrief van mei.

 

Namens alle medewerkers wens ik u en de kinderen een fijne vakantie toe!

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 29 april                  speelgoedmiddag onder en middenbouw

2 t/m 6 mei                        meivakantie

maandag 9 mei                schone hoofdendag

dinsdag 10 mei                 vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

donderdag 12 mei          schoolfotograaf

woensdag 18 mei            bijeenkomst klassenouders

donderdag 19 mei          vergadering medezeggenschapsraad 20.00-22.00 uur

23 t/m 26 mei                   avond vierdaagse

vrijdag 27 mei                   informatieochtend voor ouders van 2 en 3 jarigen 9.30-11.00 uur

dinsdag 31 mei                 schoolreis groep 2, groep 1 vrij

woensdag 1 juni              schoolreis groep 1, groep 2 vrij

2 juni t/m 14 juni             junivakantie

 

Uit de bouwen

Bovenbouw: Na een geslaagd schoolreisje waar de moord op piraat Roodbaard is opgelost door de kinderen, gaan we weer hard aan de slag.

In de klassen wordt nu de Tweede Wereldoorlog behandeld. Daarbij maken wij gebruik van het lesmateriaal 'Stilstaan bij vrijheid' uitgegeven door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Na de meivakantie zullen wij bij kosmisch onderwijs de Maori's behandelen.

Vrijdag 20 mei heeft groep 8 het praktijkgedeelte van het verkeersexamen.

Middenbouw:

In enkele groepen is dit schooljaar een nieuwe rekenmethode, Rekenrijk, uitgeprobeerd. De proef- klassen waren erg enthousiast  over deze methode en de resultaten zijn goed. De kinderen werken met meer plezier aan hun rekenwerk en deze methode kan goed gedifferentieerd worden aangeboden, waardoor het past binnen het Montessori- onderwijs.  Wij hebben besloten om Rekenrijk vanaf het komende schooljaar met  in de hele middenbouw in te voeren én in alle groepen 6. Geleidelijk wordt deze methode in de bovenbouw de komende jaren ingevoerd.

De vijfde groepers vullen eind mei een formulier in, waarop zij kinderen mogen noemen waarmee zij graag naar de bovenbouw zouden willen. Dit helpt bij het samenstellen van klassen. Wij leggen de kinderen wel uit dat wij proberen met wensen rekening te houden, maar dat niet alles mogelijk is.

 

Onderbouw:

Elke laatste dag voor een vakantie wordt een speelgoedmiddag georganiseerd. De kinderen mogen van huis speelgoed meenemen. Het leukst is om uw kind iets mee te geven waar de kinderen samen mee kunnen spelen, bijvoorbeeld een spelletje, of (klein) bouwmateriaal. De eerstvolgende speelgoedmiddag is op 29 april.

Buiten is duidelijk de lente begonnen, maar ook in de klassen is dat te zien. De kinderen hebben lentebloemen gemaakt en in veel klassen kunnen de kinderen (en ouders!) kikkerdril of zelfs al kikkervisjes bekijken, die uit onze eigen vijver komen.

 

Nieuwe website

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan onze nieuwe website. De vormgeving is verzorgd door Thonik en de site is gebouwd door Studioparkers. Wij zijn tot nu toe  erg tevreden over het  resultaat. Op vrijdag 13 maart gaan we samen met de kinderen op feestelijke wijze de nieuwe website lanceren! Onze nieuwe website is voor ons gemakkelijk te beheren, zodat wij de informatie voortaan up to date kunnen houden.

Als ouder kunt u zich via de site aanmelden om  de nieuwsbrief voortaan per mail te ontvangen. Verder vindt u op de site de agenda, de schoolgids, de bijlage van de schoolgids, leuke foto’s  en diverse protocollen. Wij hopen dat u veel gebruik zult maken van de site.

 

Schoolfotograaf

Op donderdag 12 mei komt de schoolfotograaf. Er worden portretfoto’s en een klassenfoto gemaakt.

Het is ook mogelijk dat broertjes en zusjes gezamenlijk op de foto gaan.

 

Ouderraad

Het lentefeest ligt al weer achter ons. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en bedanken alle ouders voor hun hulp en inzet.

De winst van het feest bedraagt € 1000,00. Dit jaar is het weer aan de school om een bestemming voor het geld te vinden. Zodra het team heeft besloten wat er met de opbrengst gaat gebeuren laten wij u dat weten. De OR richt zich momenteel op de avond 4 daagse. Er hebben zich ongeveer 300 kinderen en ouders opgegeven om 5 of 10 kilometer te gaan lopen.

 

Verslagen en oudergesprekken

Omdat het een lang schooljaar is en de toetsperiodes laat vallen, hebben wij besloten de verslagen later uit te laten gaan. De datum die op de kalender staat klopt daardoor niet meer. De kinderen krijgen op maandag 4 juli de verslagen mee. De gespreksavond vindt dan plaats op donderdag 7 juli.

 

TSO nieuws

Vandaag is de klankbordgroep bijeen geweest om afspraken te maken over de organisatie van de TSO in het komende schooljaar. In mei gaan wij de Stichting Vrienden van broodje Pinksterbloem oprichten. Er is al een coördinator aangesteld. Zij heet Vera Terbrack. Vera gaat na de meivakantie

gesprekken voeren met medewerkers die als overblijfmedewerker bij deze stichting willen werken. Zij zorgt dat de organisatie van de overblijf na de vakantie goed kan starten.

Liana Delsink heeft al veel aanmeldingen ontvangen van ouders die op vrijwillige basis zich willen inzetten voor de ‘clubactiviteiten’ , die ook in blokken worden aangeboden volgend schooljaar. Hartelijk dank daarvoor!

 

Voor het begeleiden van de overblijf worden nog betaalde medewerkers gezocht. Ouders kunnen zich hier ook voor opgeven. Er zijn wel regels aan verbonden: een overblijfouder wordt bijvoorbeeld niet ingezet in de klas van zijn/ haar kinderen. Wanneer u belangstelling heeft om een of meermalen per week een overblijfgroep te begeleiden kunt u zich aanmelden via info@depinksterbloem. nl.

U wordt dan voor een gesprek uitgenodigd door Vera Terbrack.