Nr. 11 donderdag 2 juli 2015

Beste ouders,

Het lijkt of de vakantie al begonnen is met dit prachtige weer. De kinderen van groep 8 zijn na hun geweldige musical vorige week al uitgevlogen. Vandaag genieten we van waterpret en morgen ronden we  het schooljaar af. We hebben afscheid genomen van Marianne Engelsman die 12 jaar bij ons heeft gewerkt. Zij gaat werken als intern begeleider bij de Osdorpse Montessorischool.

Ik kijk met veel plezier terug op mijn 1e  jaar in de functie van directeur, samen met Fedor als  nieuwe adjunct.

Het was een bijzonder jaar met het traject van stichting LeerKRACHT waarin we als team hebben gewerkt aan het professionaliseren van het leerklimaat.  De leerkrachten hebben bij elkaar in de klas gekeken, feedback gegeven en gezamenlijk lessen voorbereid. Hier gaan wij volgend jaar mee door. De leerlijnen in het portfolio zijn verder ontwikkeld en het begaafdenbeleid is goed neergezet.

Eind maart 2015 hadden wij de vijfjaarlijkse visitatie van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Afgelopen week kregen wij eindelijk het verslag binnen van dat bezoek. De Pinksterbloem voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, waarmee wij een erkende Montessorischool blijven.

De NMV was tevreden over ons materiaalgebruik en het werken met de portfolio’s werd positief beoordeeld, omdat de kinderen hierdoor beter hun doelen en werk zelf kunnen kiezen dan voorheen. Ook zagen de beoordelaars van de visitatiecommissie dat de kinderen veel ruimte hebben om zelfstandig en in groepjes te werken. De school straalde volgens hen veel dynamiek uit.

Veel van onze plannen zijn gerealiseerd en ik zie uit naar een nieuw schooljaar waarin we verder ontwikkelen.

Namens het team wens ik u en alle kinderen een zonnige vakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink

Belangrijke data en afspraken

Maandag 17 augustus

Eerste schooldag

Maandag 24 augustus

Schone hoofdendag

Woensdag 26 augustus

Bijeenkomst klassenouders

Maandag 14 september &

Dinsdag 15 september

Studietweedaagse;

Alle kinderen vrij

Donderdag 17 september

OR en MR vergadering

Maandag 21 september

Klassenavond

OB + BB 19.30-20.30 uur
MB 20.30-21.30 uur

Woensdag 23 september

Bijeenkomst klassenouders

Dinsdag 29 september

Start zeswekengesprekken

Mobiele site en jaarplanning
Sinds afgelopen week is onze mobiele site online. Indien u www.depinksterbloem.nl  bezoekt op een mobile decive komt u hier automatisch terecht. De agenda is op deze pagina makkelijk te bezoeken, u kunt voor een dag-, week- of maandoverzicht  kiezen. We willen hiermee bereiken dat u nog beter op de hoogte bent van de jaarplanning en eventuele wijzigingen.

Onderzoek
De 4e Montessorischool De Pinksterbloem is een Vindplaatsschool bij STAIJ. Op Vindplaatsscholen is informatie te vinden over specifieke onderwerpen. De Vindplaatsen worden door het bestuur STAIJ ingezet voor onderzoek. De onderzoeken uit de onderzoeksagenda worden door studenten en leraren uitgevoerd.

De Pinksterbloem heeft als overkoepelend speerpunt het thema ‘Motivatie binnen het Montessorionderwijs’ waarbij de rekenen, portfolio’s en hoogbegaafdheid onderwerp zijn.  Rekenen wordt komend jaar vervangen door taal. Afgelopen jaar hebben 7 studenten vanuit de (universitaire) PABO en 2 leerkrachten van de Pinksterbloem onderzoek gedaan. Zo is er onderzocht wat het werken met portfolio’s oplevert voor de motivatie van leerlingen, hoe leerlingen het werken met de reflectieverslagen ervaren en wat de leerkrachten in de onderbouw nodig hebben om hun professionele ruimte in te nemen. Voor vragen over de onderzoeken of de Vindplaats kunt u contact opnemen met de Vindplaatscoördinator van de Pinksterbloem via beikee@depinksterbloem.nl

Nieuwe leden gezocht MR en OR
De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk ingesteld om leerkrachten en ouders mee te laten denken en beslissen over zaken die de school aangaan. Op de Pinksterbloem heeft de MR tien leden, te weten vijf personeelsleden (door het personeel gekozen) en vijf ouders (door ouders gekozen).
In 2015-2016 staan de volgende onderwerpen op het programma: verkeersveiligheid, formatie, schoolplan en luizenbeleid. Kortom, een interessante klus, waarbij u  een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van de school. Kijk voor meer informatie op: http://depinksterbloem.nl/organisatie/mr

Er komen twee plekken vrij voor ouders in de MR. Indien wij meer dan 2 aanmeldingen ontvangen worden er verkiezingen gehouden.

Heeft u interesse? Graag aanmelden bij Bouke via bdk@dds.nl

 

De ouderraad (OR) bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden die zich inzetten voor activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de avondvierdaagse. Kijk voor meer informatie op: http://depinksterbloem.nl/organisatie/or  Elk jaar zijn we weer op zoek naar nieuwe leden. Bent u een enthousiaste ouder die graag wil meehelpen? Meldt u dan aan bij Ramses van Hooft via or@depinksterbloem.nl U bent van harte welkom!

 

Zomertips
10 zomerse boeken voor €10,-
http://www.kinderboekkorting.nl/
Spelletjes voor in de auto:
http://wijzeroverdebasisschool.nl/spelletjes-voor-in-de-auto/
Digitale prentenboeken:
http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=prentenboek
Alle familie en kinderactiviteiten in Amsterdam deze zomer:
http://www.kidsproof.nl/Amsterdam