Nr. 1 donderdag 27 augustus

 

 

Beste ouders,

 

We zijn bijna twee weken bezig en komen weer in het schoolritme.  De nieuwe klassen zijn gevormd en nieuwe vriendschappen tussen kinderen zijn al ontstaan.

 

Het belooft een innovatief  jaar te worden waarin plaats is voor nieuwe onderwijsontwikkelingen en creatieve activiteiten van, voor en door de  kinderen. De speerpunten voor kunst en cultuur zijn ‘audiovisueel’ en ‘nieuwe media’ en  deze  sluiten goed aan bij onze innovatie en ICT-plannen.   

 

Ook het team zelf blijft zich natuurlijk innoveren en ontwikkelen. Vijf leerkrachten hebben vorig jaar de Amsterdamse lerarenbeurs aangevraagd. Deze zijn toegekend waardoor zij zich dit jaar verder kunnen professionaliseren op verschillende gebieden zoals; kinderen coachen, mindfulness met kinderen, hoogbegaafdheid en Nederlands. Ik ga zelf het tweede jaar van de opleiding voor schoolleiders volgen waardoor ik op vrijdag niet altijd in de school aanwezig kan zijn.

 

Wij hebben zin in alle nieuwe uitdagingen dit schooljaar!

 

Met vriendelijke groet,

 

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

Woensdag 26 augustus

Bijeenkomst klassenouders

Maandag 14 september &
Dinsdag 15 september

Studietweedaagse;

Alle kinderen vrij

Donderdag 17 september

OR en MR vergadering

Maandag 21 september

Klassenavond
OB + BB 19.30 – 20.30 uur
MB 20.30 – 21.30 uur

Dinsdag 29 september

Start zeswekengesprekken

Woensdag 7 oktober

Start Kinderboekenweek

Vrijdag 16 oktober

Studiedag;

Alle kinderen vrij

19 tot en met 23 oktober

Herfstvakantie

 

Nieuwe leden gezocht in de MR

De oudergeleding  MR van de Pinksterbloem zoekt met spoed 4 nieuwe leden!

De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk ingesteld om leerkrachten en ouders mee te laten denken en beslissen over zaken die de school aangaan. Op de Pinksterbloem heeft de MR tien leden, te weten vijf personeelsleden (door het personeel gekozen) en vijf ouders (door ouders gekozen).

De MR overlegt ca. 6 keer per jaar met de directie over allerlei beleidsmatige zaken die alle kinderen, ouders en personeelsleden van onze school aangaan.

Hierbij nodigen wij u  van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een periode van 2 jaar.

De komende twee jaar staan o. a. de volgende onderwerpen op het programma: de schoolgids, verkeersveiligheid, formatie, beleidsplannen en de begroting. Kortom, een interessante klus, waarbij u een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van de school.
Kijk voor meer informatie op: http://depinksterbloem.nl/organisatie/mr

 

Heeft u interesse? Graag aanmelden bij Bouke  Kapteijn via bdk@dds.nl

Er komen vier plekken vrij voor ouders in de MR. Wanneer wij meer dan vier aanmeldingen ontvangen worden er verkiezingen gehouden.

 

Bouwcoördinatoren

In de bijlage schoolgids 2015-2016 heeft u het wellicht gezien. We hebben dit jaar twee nieuwe bouwcoördinatoren, Yvon de Graaf voor de onderbouw en Anne Niemeijer voor de bovenbouw. Mischa van der Zon had het bouwcoördinatorschap van de middenbouw afgelopen jaar al van Fedor de Groot overgenomen.

 

Bouwcoördinatoren ondersteunen de directie, signaleren en analyseren behoeften vanuit de werkvloer, dragen bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen en geven vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen. Ook ondersteunen zij de collega’s op de werkvloer. Zij zijn altijd te raadplegen voor advies en kunnen soms deelnemen aan gesprekken indien hier behoefte aan is vanuit de leerkracht of de ouder.

Kortom: De bouwcoördinatoren  leveren een organisatorische en kwaliteitsverhogende bijdrage op de gebieden van schoolorganisatie en kwaliteitszorg. Het is een functie binnen onze school waarvoor een sollicitatieprocedure wordt gevolgd.

 

De ouderraad zoekt versterking!

De ouderraad is de vereniging van ouders van kinderen op de Pinksterbloem. Wij ondersteunen de school op een praktische manier met o.a. de buitenschoolse activiteiten en de bibliotheek. Daarnaast organiseren we ieder jaar een ouderavond, de avondvierdaagse en misschien wel het belangrijkste: de feesten en activiteiten in de decembermaanden.

 

We zoeken hulp voor:

  • De digiweek
  • De decembercommissie
  • De avondvierdaagse
  • De koningsspelen
  • Ondersteuning bij activiteiten

 

We zijn op zoek naar actieve leden, maar ook naar hulp bij het uitvoeren van onze plannen. Meld je aan als OR-lid of -hulp en help mee om iedereen dit jaar weer te kunnen laten genieten van een aantal mooie feesten en leuke activiteiten! Meld je aan via or@depinksterbloem.nl

 

Schuifdeuren om 08.40 uur dicht

De schuifdeuren in onze school gaan om 08.40 uur dicht. De leraren ronden hun gesprekken met ouders af en zorgen ervoor dat zij in een rustige omgeving om 08.45 uur kunnen beginnen met de kinderen.

 

Mobiele site en jaarplanning

De agenda op de mobiele site bleek niet automatisch te synchroniseren met de agenda op de originele website. Dit is afgelopen week opgelost.

 

Gevonden voorwerpen
Op 7, 8 en 9 september stallen we de gevonden voorwerpen weer uit in het BEVO-lokaal.
De spullen liggen er vanaf maandag 12.00 uur tot en met woensdag 13.00 uur.

Om sneller gevonden voorwerpen aan de eigenaar terug te kunnen geven willen wij u vragen om zoveel mogelijk de naam en klas van uw kind in tassen, jassen en andere kleding te schrijven.

 

Broertjes/ zusjes aanmelden voor 1 november
Indien uw kind 4 jaar wordt tussen mei en augustus 2016, dient u hem of haar aan te melden op school voor 1 november 2015. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet, zodat wij weten hoeveel plekken over zijn voor nieuwe kinderen.

 

Controleer uw e-mailadres
De correspondentie vanuit school verloopt (meestal) alleen nog per mail. De correspondentie vanuit de klas verloopt via de klassenouder. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat de klassenouder én de administratie van school op de hoogte zijn van uw actuele mailadres.

 

Workshop in het Frankendaelpark

BSO de Beukelseberg vangt al jaren kinderen op in de scoutinggebouwen in het Frankendaelpark. In september start BSO de Beukelseberg met een leuke naschoolse workshop, ook voor kinderen die niet op de BSO zitten!

 

In de workshop worden verschillende breakdance bewegingen en hiphop moves behandeld, die alle kinderen op een leuke manier onder de knie zullen krijgen.

Ook uw kind(eren) zijn van harte welkom om zich in te schrijven voor deze workshop!

De uiterste inschrijfdatum voor de workshop is 28 augustus.

http://www.kcwa.nl/bso/workshops