Beste ouders,

 

Tijdens het schrijven van de vorige nieuwsbrief waren we net twee weken begonnen en was het nog zomer. Nu zijn wij, de kinderen, en u waarschijnlijk ook, alweer helemaal gewend en heeft de herfst zijn intrede gedaan.

 

Er zijn al een aantal innovatieve initiatieven gestart op school. Zo is het team tijdens de studietweedaagse bezig geweest met 3D printen. Ook is het project ‘3D Kanjers’ van start gegaan waarin kinderen zelf een 3D printer bouwen.

 

De leerkrachten hebben ook de klassenavond dit jaar op een vernieuwende manier georganiseerd, volgens het speerpunt innovatie. Zo waren er meer filmpjes te zien, werden er meer interactieve vormen gebruikt en had de onderbouw een algemene start met alle onderbouwklassen samen. Het was een bruisende avond die we per bouw nog gaan evalueren.

 

Met vriendelijke groet, Valeri Ligterink

Belangrijke data en afspraken

dinsdag 29 september

start zeswekengesprekken

woensdag 7 oktober

start Kinderboekenweek

vrijdag 16 oktober

studiedag;

alle kinderen vrij

19 tot en met 23 oktober

herfstvakantie

woensdag 28 oktober

herfstwandeling OB

*ouderhulp nodig!

maandag 2 november

studiedag;

alle kinderen vrij

  3 tot en met 6 november    

innovatief leren & ictweek   

dinsdag 10 november

MR

  woensdag 18 november      

OR                                             

woensdag 11 november

MB Nemo

woensdag 25 november

bijeenkomst klassenouders

 

Studietweedaagse

De studiedagen op 14 & 15 september 2015 waren inhoudelijk ontzettend verschillend van elkaar. De kwaliteit en het enthousiasme van het team waren echter op beide dagen hetzelfde.

 

Op maandagochtend is het team bezig geweest met 3D printen en in de middag hebben de bouwen apart van elkaar gebrainstormd over de inhoud van de innovatief leren & ICTweek die zal plaatsvinden van 4 tot en met 6 november 2015. Veel collega’s zijn geïnspireerd geraakt en meteen gestart met het ontwerpen van nieuwe lessen. Deze lessen zullen uiteraard het gehele jaar gegeven worden en niet alleen in de innovatief leren & ICTweek.

 

Op dinsdag heeft het hele team meegedaan aan de Kanjertraining. Ongeveer tweederde van de collega’s (leerkrachten, intern begeleiders en directie) deed de laatste trainingsdag en is nu voorgoed gecertificeerd. De nieuwe leerkrachten (en Christel Korstjens, OKA) zijn begonnen met de basistraining. Zij hebben dit jaar nog 2 trainingsdagen.

 

Beide groepen hebben veel nieuwe inzichten gekregen en waren tevreden over de inhoud van de training. Wilt u meer weten over hoe wij de Kanjermethode inzetten in de klas? Vraag dit gerust eens aan uw leerkracht.

 

Verkeerssituatie rondom de Pinksterbloem

Samen met een aantal ouders zet de school zich al een tijd lang in om de verkeerssituatie rondom de school te verbeteren. Zo blijft de school bijvoorbeeld eens in de twee maanden in gesprek met het Stadsdeel om de vorderingen van de plannen te bespreken en hierbij aandacht te vragen voor onze jonge deelnemers aan het verkeer. In de zomervakantie zijn er al een aantal kleine verbeteringen aangebracht, zoals de markering ‘SCHOOL’ op het fietspad, om fietsers bewust te maken dat zij langs een school fietsen. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met studenten vanuit het project ‘The Knowledge Mile’ (http://www.knowledgemile.org/). Afgelopen week hebben een groep in samenwerking met onze kinderen van de verrijkingsklas ideeën uitgewerkt om het gedrag van het fietsverkeer rondom school te beïnvloeden.

 

Deze samenwerking werd ook genoemd in het Parool, zie onderstaande link. http://www.parool.nl/parool/nl/4030/AMSTERDAM- OOST/article/detail/4141270/2015/09/13/Wibautstraat-straks-slimste-straat-met-oplossingen-voor- de-stad.dhtml

 

 

Biebouders gezocht!

De schoolbibliotheek van de Pinksterbloem heeft een behoorlijk uitgebreid aanbod voor de kinderen. Om de kinderen hier regelmatig gebruik van te kunnen laten maken zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen in de bieb. Dit kan een ochtend of middag per week zijn maar ook een uurtje per twee weken. Het kan op elke dag, op elk uur, het is altijd fijn als de bieb open kan zijn!

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Elisabeth Eijkman, de schoolbiebouder: elisabeth@online.nl

 

Naschoolse activiteiten 2015

Door Souad Saarig

 

Wij hebben u twee weken geleden geïnformeerd over de naschoolse activiteiten. We kunnen u mededelen dat er een nieuwe aanbieder is. Deze aanbieder (pier K) verzorgt naschoolse activiteiten voor de onderbouw en bovenbouw. Er zijn plekken over voor de bovenbouw.

 

Alleen Online inschrijven via de volgende link: Inschrijfformulier https://www.pier-k.nl/over-pier- k/stel-een-vraag/q/id/8/formulier/inschrijven-leerlingen-de-pinksterbloem (let op, bij ‘klas kind’ moet u de groep van uw kind invullen met een cijfer, bijvoorbeeld 7 voor een kind uit groep 7)

De volgende activiteiten zijn nog beschikbaar voor de bovenbouw: Hip hop / streetdance

Datum: woensdag 28 okt t/m 13 januari (10 lessen)

Tijd: 12:30 tot 13:30

Prijs: 60, euro voor 10 lessen (per leerling) 6 euro per les

 

Striptekenen

Datum: maandag 5 okt t/m 14 december (10 lessen)

Tijd: 15:30 tot 16:30

Prijs: 65, euro voor 10 lessen (per leerling) 6,50 per les

 

Cursus Positief opvoeden

door Christel Korstjens (OKA)

Ouder- en Kindadviseur, Amsterdam Oud-Oost Op woensdag van 8:30 tot 13 uur

op de Pinksterbloem aanwezig.

Op andere dagen kunt u mij bellen en mailen. tel.nr. 06.1242.6564

Email. C.korstjens@oktamsterdam.nl

 

In oktober start de cursus Positief opvoeden. Deze cursus is voor ouders van kinderen uit groep 7 en 8

van de basisschool en eerste klas van de middelbare school.

 

De cursus is voor ouders met vragen en behoefte aan advies. Er is tevens ruimte voor het uitwisselen van ervaringen omtrent kinderen met een (beginnende) tienerleeftijd.

 

Data: Woensdagavond 7, 14, 28 oktober, 4 november en 2 december

Van 19:00 tot 21:30 uur.

Locatie: Ouder- en Kindcentrum Oost, Pontanusstraat 278 Amsterdam

 

Voor meer informatie  of aanmelden:

Ouder- en Kindadviseurs: Christel Korstjens en Judith van Elmpt

tel: 06-47574243 of 020-5555810

mail: j.vanelmpt@oktamsterdam.nl of c.korstjens@oktamsterdam.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport- en cultuur kansen voor kinderen

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Dit geldt ook voor het cultuurfonds.

 

Beiden kunnen worden aangevraagd door een intermediair. Voor de Pinksterbloem kan dit bij Christel Korstjens. Voor meer informatie kijk op: http://www.jeugdsportfonds.nl en http://www.jongerencultuurfonds.nl