Nieuwsbrief nr. 4; donderdag 26 november 2015

Beste ouders,

 

Nog nagenietend van de innovatieweek zijn we de feestperiode ingerold.

De hal is omgetoverd en de Sintsfeer is  weer voelbaar. De bovenbouwkinderen hebben lootjes

getrokken en er zijn schoenen gezet op school.

 

De leerkrachten zijn gestart met het voeren van portfoliogesprekken. Deze gesprekken worden twee keer per jaar met kind en ouders gevoerd aan de hand van het portfolio. In het portfolio is de ontwikkeling van het kind te volgen in de vorm van leerlijnen. Een leerlijn is een uitwerking van de kerndoelen naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen.  In het portfolio  worden een aantal mijlpalen gemarkeerd die kinderen op hun weg kunnen tegenkomen. Deze werkwijze brengt met zich mee dat de gesprekken gespreid plaatsvinden over het schooljaar aan de hand van de ontwikkeling van het kind.  

 

In deze nieuwsbrief kunt u een verslag lezen over de innovatieweek en het vervolg op de vluchtelingenactie. We zijn trots dat we samen met de kinderen en ouders werken aan de actualiteiten die nu spelen en ons op innovatieve manier voorbereiden op de toekomst die voor ons ligt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 4 december

Sinterklaasviering
OB + MB 12.00 uur vrij

BB 12.30 uur vrij

dinsdag 8 december

MR vergadering

woensdag 9 december

OR vergadering

donderdag 17 december

alle kinderen om 12.00 uur vrij

donderdag 17 december

kerstdiner van 17.00 tot 18.30 uur

vrijdag 18 december

alle kinderen om 12.00 uur vrij
onderbouw: speelgoedochtend
midden- en bovenbouw: joggingbroekvrijdag

19 december  tot en met 3 januari

kerstvakantie

 

OR

Na de inzamelingsacties voor de vluchtelingen in de klassen is er op initiatief van de ouderraad een vervolg in de vorm van een sponsorkrant. Rond de kerst komt een speciale schoolkrant editie uit: ‘De Pinksterbloem’ met als thema ‘thuis’. Alle klassen zijn druk bezig om stukjes aan te leveren voor deze krant. Daarnaast worden sponsoren in de buurt gezocht die willen adverteren in de krant. Al snel na de start stond er meer dan 1000 euro op de teller. Het uiteindelijke bedrag komt volledig ten goede aan het Rode Kruis. De oplage van de krant telt 3000 stuks. Het drukken van de krant gebeurt kosteloos. Alle OR ouders stoppen geheel vrijwillig veel tijd in de voorbereiding en begeleiding van dit project. Mocht u als ouder met uw bedrijf ook nog een advertentie willen plaatsen dan kunt u zich melden bij de OR via or@depinksterbloem.nl. In de week van het kerstdiner zullen alle ouders en de buurtbewoners de krant ontvangen.

 

We willen graag alle sponsoren en medewerkers aan dit project via deze weg bedanken.

 

Innovatieweek en Innovatiebeurs

Door Daan van de Weijer

 

Na  twee maanden voorbereiding en wat ‘bijspijkerdagen' voor de leerkrachten ging op dinsdag 3 november de Pinksterbloem Innovatieweek van start. In alle klassen werden innovatieve lessen en workshops gegeven door leerkrachten, ouders en externen.

Graag delen wij met u een kleine greep uit het enorme aanbod:

 

In de onderbouw maakten de kinderen digitale prentenboeken, werden met de app ‘Blox’ 3D  bouwwerken omgezet naar 2D bouwwerken en leerden zij hoe je poep maakt. Ook werden er met de animatietafel werkelijk prachtige stop-motion films gemaakt, leerden de kinderen met ‘robottaal’ de basis van het programmeren en kregen zij les in digitale fotografie.

 

De middenbouw leerde alles over 3D animatie en verbaasde zich er vooral over  dat je daar écht HEEL lang mee bezig bent. Ook hebben zij leren programmeren met scratch jr. en leerden zij hoe innovatieve middelen zelfs in de cockpit van een vliegtuig worden gebruikt. Met gym bestuurden zij een drone, wat toch lastiger is dan je denkt. Er werden mooie uitvindingen gedaan met behulp van ‘little bits’, apps ontworpen en prototypes gemaakt.  Tenslotte, als kers op de taart, hebben ook zij in de klas poep gemaakt tijdens de workshop ‘Geneeskunde en 21st Century Skills’.

 

De bovenbouwleerlingen leerden niet alleen programmeren met scracth van meester Rein, maar ook alles over app gebruik in de politiek, 3D printen en 3D animaties, en maakten zelf een UX design voor de website van Ben & Jerry’s (van de heerlijke ijsjes). Ook leerden zij over filmen met een slow motion camera en alle ins & outs van game design, hacken, 3D ontwerpen en 3D printen… en nog héél veel meer! Een groepje bloggers uit de bovenbouw deed vakkundig verslag van de lessen en activiteiten dat zij publiceerden op de speciale Pinksterbloem Facebook Community.

 

Alles wat de leerlingen tijdens de innovatieweek hebben gedaan, geleerd en gemaakt werd op zeer professionele wijze tijdens de innovatiebeurs gepresenteerd. Op deze beurs was ook de Amsterdamse Wethouder van Onderwijs, Simone Kukenheim, aanwezig. Met veel belangstelling en enthousiasme liet zij zich uitgebreid informeren over deze geslaagde week! In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij hier vervolg aan geven.

 

Amsterdam Light Festival

Door: Liesbeth Vos

 

Onze school doet samen met een aantal andere scholen mee aan dit bijzondere lichtfestival.

Een groep kinderen uit de bovenbouw neemt deel aan het project ‘Tafeltje dekje, een lichtsprookje’. Dit project is ontwikkeld door Stichting schoolbuurtwerk voor het Amsterdam Light Festival.

Wij maken een kunsttafel met lichtornamenten waarbij wij ons laten inspireren door verschillende culturen in Europa. Het thema is ‘vriendschap in Europa’ waarbij de kinderen kennis maken met diversiteit, geschiedenis, gedichten schrijven, tekenen en op bezoek zijn geweest bij het Amstel hotel en de Diaconie. Na 10 december is onze tafel te bewonderen als onderdeel van de illuminade , achter de Hermitage. Dit is wandeling langs de lichtobjecten.