Nummer 5; 18 december 2015

 

 

 

Beste ouders,

 

In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar de tweede helft van het schooljaar in 2016.

 

De speerpunten van dit schooljaar zijn innovatief leren en muziek. In het afgelopen half jaar hebben we hier al een flinke slag in geslagen. In de midden- en bovenbouw zijn extra muzieklessen gegeven onder begeleiding van Muziekschool Amsterdam. In de onderbouw is het muziekrepertoire uitgebreid onder begeleiding van een zangdocente. Heeft u thuis al nieuwe liedjes voorbij horen komen? Ook in 2016 geven we extra aandacht aan muziek door middel van het continueren van muzieklessen in de onderbouw, gitaarlessen in de bovenbouw en meerstemmig zingen in de middenbouw.

 

Tijdens de innovatieweek is een mooie start gemaakt met het ontwerpen van lessen die de kinderen meer en beter voorbereiden op de toekomst. Na de kerstvakantie wordt de ingezette ontwikkeling vervolgd met o.a. programmeerlessen in de onder- midden en bovenbouw. In deze nieuwsbrief kunt u per bouw lezen wat er allemaal aangeboden wordt.

 

Gisteren hebben we het jaar 2015 feestelijk afgesloten tijdens het kerstdiner met de kinderen. Nagenietend van het kerstdiner hebben we met het team een boottocht gemaakt langs alle kunstobjecten van het Amsterdam Light festival. Omdat onze kinderen van de bovenbouw hier aan hebben meegewerkt was dit extra feestelijk!

 

Namens alle collega’s wil ik u bedanken voor alle hulp het afgelopen jaar en wens ik ouders en kinderen fijne feestdagen en een heerlijke vakantie toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

19 december  tot en met 3 januari

kerstvakantie

woensdag 13 januari 2016

bijeenkomst klassenouders

woensdag 20 januari 2016

studiedag; alle kinderen vrij

25 t/m 29 januari 2016

gespreksweek groep 8
definitief advies VO

 

 

 

 

 

 

Studiedag 20 januari: portfoliogesprekken

Het kan zijn dat u en uw kind op de studiedag van 20 januari worden uitgenodigd voor een portfoliogesprek. Deze dag is vrijgehouden voor de leerkrachten, zodat zij aan de portfolio’s kunnen werken en gesprekken kunnen voeren. Op 3 juni is er nog een studiedag die in het teken staat van portfolio’s en het voeren van gesprekken. Indien u op deze dag gewoon werkt of al een andere activiteit heeft maken de leerkrachten een andere afspraak.

 

Programmeerlessen van meester Rein
Als vervolg op de innovatieweek zal in 2016 gestart worden met programmeerlessen voor de bovenbouw. Deze lessen zullen gegeven worden door Rein Op ’t Land, die tijdens de innovatieweek al een introductieles programmeren met scratch gaf. We hebben Rein gevraagd iets over zichzelf te vertellen:

 

Even voorstellen: Mijn naam is Rein Op ‘t Land, 28 jaar, leraar in opleiding. Hobby’s: spellen maken, drummen, koken en programmeren. Mijn droom: van leerlingen die achter de computer zitten leerlingen maken die de computer voor zich kunnen laten werken.

 

In 2016 start ik met het geven van programmeeronderwijs in de bovenbouw. Ik hoop de leerlingen van De Pinksterbloem te laten zien dat de computer meer is dan een platform voor spelletjes en een venster naar de rest van de wereld. Want de computer is zoveel meer: het is een canvas, een instrument, een megafoon en een extra superbrein.

 

But wait, there’s more! Tijdens het leren programmeren oefenen leerlingen belangrijke cognitieve vaardigheden zoals: analytisch denken, probleem oplossen, systematisch zoeken, ontwerpen en feedback geven.

 

We gaan beginnen met programmeren in de visuele programmeertaal Scratch. U kunt het zelf proberen op www.scratch.mit.edu als u nieuwsgierig bent geworden. Meer informatie volgt.

 

Innovatief leren in de onderbouw

Ook in de onderbouw blijven de leerkrachten innoveren en blijven de kinderen dus volop genieten van allerlei nieuwe lessen. We raken steeds meer vertrouwd met innovatief leren, waardoor bij het ontwerpen van veel lessen vaak automatisch al gekeken wordt of de les ook aangevuld kan worden met bijvoorbeeld een verwerking met een applicatie op de IPad. Het is ten eerste de bedoeling om meer lessen aan te bieden die rekening houden met het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst. Een voorbeeld hiervan is het programmeren met de BeeBot, hiermee start de onderbouw na de kerstvakantie. Het is ten tweede ook de bedoeling dat bestaande lessen een nieuw jasje krijgen waardoor het innovatief leren echt in ons onderwijs geïntegreerd raakt.

 

Gitaarles in de bovenbouw
Vanaf januari krijgt de bovenbouw klassikaal gitaarles. De lessen worden gegeven door  een docent van Muziekschool Amsterdam.  Ieder kind krijgt een gitaar te leen en mag deze ook mee nemen naar huis. We gaan elke week met liedjes werken die de kinderen thuis worden kunnen oefenen met de gitaar. Ieder kind  krijgt een mapje, waar alle liedjes in komen te zitten. De leerlingen die al gitaar kunnen spelen krijgen een begeleidende rol.

We zijn heel blij dat alle kinderen zo een muziekinstrument leren bespelen.

 

 

Klasoverstijgende aanpak in de middenbouw

De innovatieweek heeft op meerdere manieren enorm inspirerend gewerkt voor de middenbouw. Er zijn lessen gegeven over pixels, robottaal, little bits en scratch. Met klasoverstijgende lessen wordt er de komende tijd gezorgd dat alle kinderen deze lessen krijgen.

De klassen zijn ook aan het oefenen met het in canon zingen, en zelfs meerstemmig! Dat laatste is eigenlijk nog iets te hoog gegrepen maar dat is ook leuk, en houdt het uitdagend. De kinderen krijgen ook geregeld de mogelijkheid om eigen teksten te verzinnen op een reeds aangeleerde melodie.

Tot slot heeft de middenbouw, naar voorbeeld van de innovatieweek, een portfolioweek georganiseerd. Tijdens deze week hebben de leerkrachten één portfolioles voorbereid die zij in elke klas hebben gegeven. Het is door de hele bouw te merken dat de kinderen weer een slag gemaakt hebben bij het werken met portfolio's. 

Zingzangles in de kleuterklas

Monique van Haasteren, de zangjuf

 

Sinds september kom ik eens per twee weken op de woensdagochtend zingen in de kleuterklassen. Naast dat we de ‘verplichte nummers’ van Sint Maarten, Sinterklaas en de Kerst, met z’n allen zingen, lukt het ook om het instrument, onze stem, zelf te ontdekken. Ik neem altijd mijn gitaar mee, en laat bijvoorbeeld horen, maar ook voelen, dat er iets gebeurt in het instrument, als je de snaren aanslaat.

Iets soortgelijks gebeurt als we gaan zingen. Wij zijn ons eigen instrument: naast dat je jezelf en de anderen hoort zingen, kun je dat ook voelen, en ervaren.

 

Zingen heeft ook enorme positieve uitwerking op het leren lezen en andere cognitieve functies. Voor wie geïnteresseerd is, bij deze een link naar de lezing van Professor Graham F. Welch van het UCL Institute of Education, London.

 

Na alle feestelijkheden van het eind van het jaar, gaan we in januari beginnen met Jazz in de klas.

Fijn toch, dat zingen zo veel plezier geeft én nog veel meer positieve effecten heeft! http://www.gehrelsonline.nl/downloadfile/open/dow_id/807.pdf

Veilig omgaan met vuurwerk

 

Vuurwerk hoort bij een knallend uiteinde van het jaar. Voor veel kinderen en jongeren een spannende gebeurtenis waar ze al vanaf begin december mee bezig zijn. Maar vuurwerk afsteken mag alleen op oudejaarsavond van 18.00 tot 02.00 uur. Op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december is vuurwerk te koop bij officiële verkooppunten. Kopers moeten 16 jaar of ouder zijn.

 

Veilig omgaan met vuurwerk is erg belangrijk. Let op je omgeving en koop geen illegaal vuurwerk. Weten hoe je vuurwerk veilig kunt afsteken? Kijk voor tips op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk of www.veiligheid.nl (zoekterm vuurwerk afsteken).

 

De gemeente en politie werken intensief samen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Meer info: www.amsterdam.nl/vuurwerk. Daar leest u ook hoe u vuurwerkoverlast kunt melden.