Nummer 6; 28 januari 2016

 

 

 

Beste ouders,

 

In januari vindt op de Pinksterbloem altijd de vogeltelling plaats. Ik kan al verklappen dat de duif dit jaar niet op de eerste plaats is geëindigd! Verder in deze nieuwsbrief kunt u erachter komen welke vogels de kinderen in de binnentuin het meest hebben gesignaleerd. Ook is er in de hal een kleine tentoonstelling over de vogeltelling ingericht door Jitske Hallema.

 

De veiligheid op weg naar school is een belangrijk aandachtspunt. In gesprekken met de gemeente, projecten met studenten en een buurtplatform in het Volkskranthotel proberen we de verkeerssituatie rond onze school onder de aandacht te houden bij de gemeente. In de bijlage wordt uitleg gegeven door de  verkeerskundige van de gemeente over de procedure en aanpak van de verkeersveiligheid rond de school.

 

Voor ouders die thuis met educatieve software voor hun kinderen willen werken geven wij in deze nieuwsbrief een overzicht van alle softwarepakketten waar de leerlingen in de klas gebruik van maken. Deze programma’s kunnen  thuis gratis gebruikt worden.  

 

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

17 februari

Bijeenkomst klassenouders

9.00-9.30 uur

17 februari

OR vergadering

26 februari

Studiedag; alle kinderen vrij

29 februari t/m 6 maart

Voorjaarsvakantie

 

Broertjes/zusjes aanmelden
Wanneer uw zoon of dochter geboren is tussen 1 september en 31 december 2012, dient u het aanmeldformulier van BBOAmsterdam (u heeft dit per post ontvangen) vóór 22 februari in te leveren op school. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet, zodat uw kind zeker is van een plek op school.

Schooldeuren dicht vanaf 15.30 uur
De schooldeuren moeten na 15.30 uur dicht en afgesloten blijven.  Op meerdere STAIJ scholen zijn de afgelopen weken insluipers zijn geweest wat veel schade met zich mee heeft gebracht.
Na de start van de naschoolse activiteiten blijft ook de tussendeur dicht.  
Wij verzoeken u dan ook de kinderen na een naschoolse activiteit op te halen bij de ingang van de Oetgensstraat en niet via de voordeur van de school.

Gevonden voorwerpen
Op 8, 9 en 10 februari stallen we de gevonden voorwerpen weer uit in het BEVO-lokaal.
De spullen liggen er vanaf maandag 12.00 uur tot en met woensdag 13.00 uur.

Wij willen u vragen om zoveel mogelijk de naam en klas van uw kind in tassen, jassen en andere kleding te schrijven.

 

 

Tuinvogeltelling

Door Jitske Hallema

 

We hebben een hele mooie school-tuinvogeltelling gehad met interessante resultaten. Het voer in de vensterbank leverde duiven, vinken en koolmezen op ademafstand op, en de pindasnoeren zorgden voor een parkietenspektakel. Bijna alle kinderen hebben mezen, vinken, parkieten en duiven gezien, anderen ook een roodborst, heggenmus, merel of boomklever.

 

Op de teldagen kregen alle kinderen een lesje van 5- 10 minuten over snavels en voedsel, grootte en tekening van de vogels, om ze makkelijker te kunnen herkennen. Daarna gingen de groepjes 20-25 minuten kijken met het formulier van de vogelbescherming.

Alle kinderen hebben heel goed het verschil leren kennen tussen pimpelmees en koolmees vrouwtje merel en heggenmus, roodborst, vink en mus, kraai en kauw, en de vier Amsterdamse winterduiven leren kennen. Daarnaast  hebben ze gezien hoe vogels onderling met elkaar omgaan, wat ze eten en hoe ze dat eigenlijk kunnen vinden.

 

De koolmees was de meest frequente bezoeker en daarmee de winnaar! Ook hebben we nog nooit zo vaak vinken in de tuin gezien: de nummer 2. De halsbandparkiet was er met de grootste groep tegelijk. Een familie van zeven komt regelmatig  in de tuin eten. Kinderen en moeder eten terwijl pappa in de boom wacht.

 

Door een halfuur naar zo'n groep te kijken leer je heel goed het verschil te zien tussen mannetje, vrouwtje en jongen. Veel vogels hebben groot respect voor deze lawaaiige groep. Maar er zijn ook soorten die ervan profiteren. Zo zijn de vinken en  stadsduiven blij met al het gemorste zaad. Vroeger zagen we die bijna niet en nu waren ze nummer 3 in de tuin.

 

ICC en Beeldend nieuws

Door Liesbeth Vos, Leerkracht Beeldend en ICC

 


Amsterdam Light Festival

Veel kinderen hebben genoten van onze deelname aan het Amsterdam Light Festival. Onze lichttafel met schatkistjes van verschillende culturen is nog even te bewonderen in de hal. Hierna krijgt deze een plekje in de binnentuin. Wij zijn bijzonder trots op het proces en het resultaat van de kinderen.

 

 


Betonnen tegels

In de hal zijn bijzondere betonnen tegels te zien, gemaakt door alle leerlingen van midden-en bovenbouw.  Dit project is in samenwerking met kunstenaar Susann Rittermann van het Kinderatelier, uitgevoerd. De bovenbouwleerlingen hebben bladeren en vruchten uit de binnentuin geplukt en les gekregen in botanisch tekenen. De middenbouw heeft gekeken naar het uiterlijk van dieren en dit getekend. Vervolgens hebben alle kinderen de eigen tekening in 3-D vormgegeven d.m.v. ‘plastic’klei.

Hierna hebben zij het ontwerp zelf in beton gegoten en de vorm weer ‘schoongemaakt’. Aan dit project hebben zij heel veel plezier beleefd.

 

ICT in de klas

Onderstaande programma’s worden door onze leerlingen gebruikt in de klas. De kinderen hebben op school voor ieder pakket een eigen account die thuis ook kan worden gebruikt. De inloggegevens zijn beschikbaar bij de leerkracht.

 

Ambrasoft
Op school oefent uw kind met rekenen en taal met Ambrasoft. Dit is een online oefenprogramma om taal- en rekenvaardigheden te verbeteren. Thuis kunnen de kinderen hier ook gebruik van maken. Ga naar www.ambrasoft.nl/activeer  met de code die de leerkracht mee heeft gegeven. Iedereen bij ons op school heeft een ambrasoftaccount. Bij ons op school wordt het ook wel “mijn klas” genoemd. www.ambrasoft.nl Rekentuin
Rekentuin is een compleet online oefenprogramma met meer dan 20.000 opgaven.
Rekentuin gebruikt een wetenschappelijk bewezen adaptief systeem dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam, zodat spelers altijd opgaven op het juiste niveau oefenen. Zo ervaart iedere speler dezelfde mate van succes en uitdaging. Iedere leerling bij ons op school heeft een account. www.rekentuin.nl
Taalzee
Taalzee is een online taaloefenprogramma met meer dan 25.000 opgaven. Ruim 50.000 kinderen trainen hun taalvaardigheid op het eigen niveau met Taalzee, door de vissen in hun zee gezond te houden. Kinderen met Nederlands als tweede taal of kinderen met moeite met het onthouden van de spellingregels hebben op onze school een account. Deze accounts worden pas ingezet vanaf groep 4.   www.taalzee.nl
Gynzy en Gynzy Kids
Op school gebruiken we in alle klassen op het digibord Gynzy. Gynzy is een webbased programma gericht op alle vakgebieden in het basisonderwijs. De leerkrachten maken er lessen mee of gebruiken tools als aanvulling op lessen. Met Gynzy Kids kunnen kinderen zelfstandig werken op Gynzy. Leerkrachten zetten oefenwerk klaar en hebben zo direct inzicht in de behaalde resultaten.
Gynzy Kids is voor alle groepen beschikbaar, alle kinderen hebben een eigen code.
www.gynzykids.com

 

Mededelingen van de Ouder- en kindadviseur
Christel Korstjens,
Ouder- en Kindadviseur, Amsterdam Oud-Oost
Op woensdag van 8:30 tot 13:00 uur op de Pinksterbloem aanwezig
Op andere dagen kunt u mij bellen tel.nr. 06.1242.6564 of mailen C.korstjens@oktamsterdam.nl

 

Vanaf vrijdag 18 maart start de cursus Positief opvoeden. Deze cursus is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 3 t/m 10 jaar.

De cursus helpt ouders oorzaken van het gedrag van u kind te herkennen. U leert hoe u het gewenste gedrag kan stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken. Daarnaast biedt het de mogelijk om ervaringen met andere ouders uit te wisselen.

 

Data: Vrijdagochtend 18, 25 maart 1 en 8 april en 20 mei.

Tijd: Van 9:30 tot 11:45 uur

Locatie: Ouder- en Kindcentrum Oost, Pontanusstraat 278 Amsterdam

Voor meer informatie  of aanmelden:

Ouder- en Kindadviseurs: Christel Korstjens , 06.12426564 en Malika Zarioh 06.49287227