Geachte ouders en verzorgers

Vanochtend is de nieuwe website, www.depinksterbloem.nl , feestelijk gelanceerd. In de klassen hebben wij om 11uur de nieuwe website op het digibord gepresenteerd aan de kinderen. Onder het genot van een ijsje hebben we de schoolsite bekeken en alvast de junivakantie ingeluid.  U kunt via de site opgeven om de nieuwsbrief voortaan digitaal te ontvangen. In de toekomst worden steeds meer briefjes en mededelingen naar u gemaild wanneer u daarvoor een voorkeur aangeeft.

Wij zijn de schoolgids aan het vernieuwen. Zodra deze gereed is,in augustus en is goedgekeurd door de MR, wordt de informatie op de site geactualiseerd.

Wanneer u tips heeft ter verbetering van onze site, bijvoorbeeld wanneer u informatie of rubrieken mist  kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@depinksterbloem.nl.

 Namens alle medewerkers wens ik u en de kinderen een fijne vakantie toe met mooi weer!

Sylvia Reinold.

Belangrijke data en afspraken

2 juni t/m 14 juni junivakantie
donderdag 16 juni vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur
vrijdag 17 juni vergadering klankbordgroep 9.00-10.00 uur
maandag 20 juni schone hoofden dag
vrijdag 24 juni voorlichting onderwijsinhoudelijk onderwerp (info volgt op de site)
vrijdag 24 juni bedanken hulpouders 15.15-16.30 uur
woensdag 29 juni bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

Uit de bouwen

Onderbouw: De onderbouw heeft in de klas zaadjes gezaaid en deze nu in de tuin gezet. Wij kijken uit naar de oogst van o.a. courgettes, basilicum en pompoenen.

Middenbouw: In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij erg enthousiast zijn over de nieuwe rekenmethode waarmee klas H en klas N nu werken. Na de junivakantie gaan alle groepen proefdraaien met Rekenrijk. Dan hebben alle kinderen er alvast mee kennis meegemaakt. De kinderen die volgend jaar naar de bovenbouw gaan hebben daar eveneens profijt van omdat groep 6 volgend schooljaar ook gaat werken met deze nieuwe rekenmethode.

 Bovenbouw: De leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan het praktijk verkeersexamen en zijn allemaal geslaagd. De kinderen uit groep 8 zijn bezig met de voorbereidingen voor hun afscheidsmusical.

Om alvast te noteren in de agenda, volgend schooljaar gaat de bovenbouw 5, 6 en 7 oktober op schoolreis. Wij zoeken ouders (vooral vaders) die mee willen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Schooltijden

Op verzoek van vele ouders veranderen de schooltijden met ingang van het nieuwe schooljaar.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.45-12.00 en van 13.00-15.15 uur. Alle kinderen hebben dan tussen de middag één uur pauze.

Op woensdag gaan de kinderen van 8.45 uur tot 12.15 uur naar school.

De schooldeur gaat elke dag om half 9 open, kwart voor 9 begint de lestijd.

 Vakanties, vrije dagen en studiedagen in het schooljaar 2011 – 2012

vakanties

 

 

studiedagen

 

herfstvakantie

17 oktober  t/m 21 oktober

 

vrijdag

30 september

kerstvakantie

26 december  t/m 6 januari

 

dinsdag

  6 december

voorjaarsvakantie

27 februari  t/m 9 maart

 

maandag

30 januari

Pasen

  5 april t/m 9 april

 

donderdag

  5 april

meivakantie

30 april t/m 4 mei

 

maandag

18 juni

Hemelvaart

17 mei t/m 18 mei

 

 

 

pinkstervakantie

28 mei t/m 1 juni

 

 

 

zomervakantie

21 juli t/m 2 september

 

 

 

 

De vakanties zijn vastgesteld door het bestuur. De school kan zelf de data voor de studiedagen bepalen. In het bovenstaand schema ziet u dat de voorjaarsvakantie 2 weken duurt.

De eerste week is de officiële vakantie en de tweede week bestaat uit 5 geclusterde studiedagen voor het team. De kinderen zijn dan vrij.

De vrijdagen voor de herfst, voorjaar en pinkstervakantie zijn de kinderen om 14.00 uur vrij.

Die dagen hanteren wij een continu rooster. Er is dan geen TSO, maar de kinderen eten en pauzeren kort met hun leerkracht.

 Ouderraad

De avond 4 daagse was een groot succes met een groot aantal deelnemers. Er hebben 300 kinderen en begeleiders meegelopen.

Het jaarlijkse Pinksterbloem schaaktoernooi vindt plaats op dinsdag 5 juli. Na de vakantie hangen posters in de school waarop staat hoe de kinderen zich hiervoor kunnen aanmelden.

De laatste geplande vergadering van de OR op dinsdag 12 juli komt te vervallen.

 TSO nieuws

Voor volgend schooljaar:  Enthousiaste TSO medewerkers gezocht

Hierbij nogmaals een oproep  aan ouders of verzorgers, voor het begeleiden van de overblijf. Het gaat om 4 middagen in de week van 12.00 tot 13.00 uur. Indien u minder dan 4 dagen kunt, is dit ook mogelijk. We maken dan een flexibel rooster of plaatsen u op de reserve lijst. Tegenover de werkzaamheden tijdens de overblijf staat  een vrijwilligers vergoeding. Wij denken na over een kortingsregeling voor ouders die de overblijf verzorgen.

Bent u geïnteresseerd, (of kent u iemand in uw omgeving) om een aantal middagen in de week de overblijf te begeleiden? Meld u dan aan via info@depinksterbloem.nl 

Vera Terbrack, coördinator broodje Pinksterbloem.

 Studiedag

Op de studiedag 14 juni, gaat wij werken aan de verbetering van de schriftelijke en mondelinge communicatie met ouders. Wij gaan bijvoorbeeld de verslagen van de kinderen (de rapporten) op elkaar afstemmen en daar goede afspraken over maken. Het doel daarvan is dat ouders een duidelijk beeld krijgen van de ontwikkeling en het niveau van hun kind in een doorgaande lijn vanaf de onderbouw tot en met de bovenbouw.