Nummer 8; 22 april 2016

 

Beste ouders,

Inmiddels hebben de achtstegroepers, na 3 dagen hard werken, de Cito-toets afgerond. De toets is in een ontspannen sfeer gemaakt. Natuurlijk waren de gezonde zenuwen ook wel aanwezig, maar het gaf de kinderen veel rust om al te weten naar welke school zij gaan. Maar liefst 90% van de kinderen is ingeloot op de school van eerste voorkeur. De overige 10% werd ingeloot op de 2e of 3e voorkeur. We vinden het jammer dat deze kinderen niet op de school van 1e voorkeur terecht zijn gekomen, maar zijn blij dat alle kinderen in ieder geval in hun top 3 geplaatst zijn. Een groot verschil met vorig jaar!

Vandaag was de school oranje gekleurd. Na de opening hebben de kinderen samen gegeten van een eigen gemaakt ontbijt in de klas. Het was een gezellige dag vol festiviteiten en sport. En nu kunnen we allemaal heerlijk genieten van twee weken vakantie.

Met vriendelijke groet, Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken
woensdag 11 mei 2016 uitslag CITO groep 8
woensdag 11 mei 2016
van 09.00 tot 09.30 uur
bijeenkomst klassenouders
maandag 16 mei 2016 2e Pinksterdag
alle kinderen vrij
18, 19 en 20 mei 2016 schoolreis bovenbouw
maandag 23 mei 2016 informatieochtend 2 en 3 jarigen
vrijdag 27 mei 2016
van 15.15 tot 16.30 uur
bedanken hulpouders
(oppas voor uw kind wordt geregeld)
dinsdag 31 mei 2016 vergadering MR
woensdag 1 juni 2016 vergadering OR
vrijdag 3 juni 2016 studiedag
alle kinderen vrij

 

Vakantierooster 2016-2017

29 augustus 2016 Start scholen
14 oktober 2016 Studiedag*
15 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016 Herfstvakantie
24 december 2016 t/m 8 januari 2017 Kerstvakantie
18 februari 2017 t/m 26 februari 2017 Voorjaarsvakantie
14 april 2017 Goede Vrijdag
17 april 2017 2e Paasdag
22 april 2017 t/m 7 mei 2017 Meivakantie
25 en 26 mei 2017 Hemelvaart
5 juni 2017 2e Pinksterdag
22 juli 2017 t/m 3 september 2017 Zomervakantie

*De overige studiedagen zijn  nog niet ingepland.

 

Oriëntatie mogelijkheden uitbreiding

Vanwege de grote belangstelling voor onze school en het aantal aanmeldingen elke plaatsingsronde oriënteren wij ons samen met het bestuur op mogelijkheden om het gebouw met twee klassen (één onderbouwklas en één bovenbouwklas) uit te breiden. Binnenkort zal blijken of deze verbouwing kan worden gerealiseerd. In dat geval is het een mogelijkheid dat we na de zomer in 2016 of in 2017 gaan uitbreiden. Bovenstaande is reeds besproken in de MR. Wij zullen u op de hoogte houden indien de plannen zich verder vorderen.

 

Afmelden voor overblijf

U zult begrijpen dat het in geval van brand of andere calamiteiten enorm belangrijk is dat de overblijf precies weet waar uw kind is. Dit houden we dagelijks bij met presentielijsten. Indien uw kind een keer niet overblijft, meld dit dan ’s ochtends bij binnenkomst aan de leerkracht. Het is vanaf de meivakantie niet meer mogelijk dat uw kind zelf in de ochtend belt om toestemming te vragen. Bovenstaande maatregel is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de overblijf beter zicht heeft op welke kinderen aanwezig (horen te) zijn en welke niet.

 

 

Kinderjury Amsterdam Light Festival 2016

Door Fedor de Groot

 

Tijdens de afgelopen editie van het Amsterdam Light Festival 2015 heeft onze school meegedaan en een kunstwerk gemaakt voor het festival. Dit was zo succesvol dat wij gevraagd zijn om mee te doen aan de kinderjury  voor de komende editie. Het thema van het komende jaar  is ‘Biomimicry’. Uit alle aanmeldingen mag de kinderjury één favoriet kiezen. Dit kunstwerk krijgt een speciale stempel en zal te zien zijn bij het Amsterdam Light Festival.

Vier van de  tien kinderen die zijn gekozen voor deze jury komen van onze school. Zij komen op zaterdag 23 april bijeen bij de jurybijeenkomst in het Amsterdam Double Tree Hilton Hotel. Zij  houden zich daar bezig met het beoordelen van de lichtkunstwerken die zijn ingezonden. Zij zullen alle werken bekijken, beoordelen en hier zal één keuze uit volgen. Hierna zullen de kinderen hun gekozen werk presenteren aan de volwassen jury.

 

Overgang naar de bovenbouw
Door Geerthe Schilder

Op vrijdag 24 juni wordt bekend gemaakt in welke bovenbouwklas uw kind komt. De kinderen krijgen om 15.15 uur een brief mee naar huis met de klassenlijst voor volgend jaar.  Dit doen wij dit jaar iets eerder dan anders, zodat er meer tijd is voor de kinderen om voor de zomervakantie al te wennen.

We willen de kinderen iets meer tijd geven om te wennen aan hun nieuwe klas en hun nieuwe klasgenoten, zodat zij met een prettig gevoel de vakantie in kunnen gaan. Het is toch elk jaar weer spannend voor de vijfdegroepers om te verhuizen naar de bovenbouw. Ook voor de zevende- en achtstegroepers is het prettig dat zij hun nieuwe klasgenoten alvast wat beter kunnen leren kennen.

 

Voordat de kinderen hun eerste officiële wendag hebben op 12 juli zijn ze al een paar keer op bezoek geweest in hun toekomstige klas. Tijdens de wendag geven de leerkrachten verschillende leuke Kanjerlessen zodat de leerlingen elkaar snel leren kennen. De Kanjerlessen bieden wij het gehele jaar aan en in het begin van het jaar vanwege de groepsvorming meer frequent.

 

Mocht het eens voorkomen dat uw kind, door ziekte van een middenbouw leerkracht, moet worden opgedeeld, dan zorgen wij ervoor dat de vijfdegroepers in een bovenbouwklas worden opgedeeld. Echter niet perse in de toekomstige bovenbouwklas.

 

Tot slot gaan de zevendegroepers (de toekomstige achtstegroepers) dit jaar voor het eerst ook op bezoek, maar dan in de middenbouw. Zij krijgen een paar kijkopdrachten mee, zodat zij zich heel bewust inleven in de nieuwe kinderen die gaan komen.

 

Vooraankondiging Avondvierdaagse
Door de OR

Van maandag 30 mei tot en met donderdag 2 juni lopen we weer mee met de Avondvierdaagse. De Avondvierdaagsecommissie is al druk met de voorbereidingen. Ook dit jaar kunnen jullie de inschrijving online doen op de website: www.4pinksterbloem.wordpress.com

De kinderen lopen iedere avond een route door Amsterdam Oost. Vooraf geef je aan of het kind de 5 of 10 kilometerroute loopt. Als begeleider mag je gewoon meelopen of voor een medaille. Heel gezellig! Onderweg kom je nog een kraampje tegen van de Pinksterbloem met wat lekkers en wat drinken. Dus zet het alvast in de agenda!

Inschrijven kan tot en met 13 mei. We hopen dat er weer net zo’n grote opkomst is als vorig jaar!

Gevonden voorwerpen
Na de vakantie stallen we de gevonden voorwerpen weer uit in het bevo-lokaal.
Dit doen wij op 23 mei (vanaf 12.00 uur) tot en met 25 mei (tot 12.30 uur).

Wij willen u vragen om zoveel mogelijk de naam en klas van uw kind in tassen, jassen en andere kleding te schrijven.