nieuwsbrief nr. 10; 12 juli 2016

 

 

 

Nr. 10 dinsdag 12 juli 2016

Beste ouders,

Deze allerlaatste schoolweken staan in het teken van afscheid maar ook een nieuw begin. Vorige week hebben de achtstegroepers afscheid genomen met een prachtige musical in theater Carré. Vanochtend was de doordraaiochtend, waar alle kinderen alvast konden wennen in hun nieuwe klas. Fedor en ik hebben een rondje gelopen langs alle klassen, er heerste een gezellige en ontspannen sfeer. Morgen is de school versierd, omdat we feestelijk afscheid nemen van een aantal collega’s.  Mariëlla en Cora gaan met pensioen, na 44 en 38 jaar op de Pinksterbloem gewerkt te hebben, en een aantal andere collega’s gaan nieuwe uitdagingen aan. Een uniek moment om te vieren!

Dit jaar hebben we extra geïnvesteerd in de speerpunten muziek, innovatie & ict, taal, professionaliseren van het team via LeerKRACHT en het verder implementeren van het werken met portfolio’s.

  • De bovenbouw heeft gitaarles gehad en dit afgesloten met een optreden in de gymzaal. De middenbouw heeft een project afgerond waarbij ze zelf violen hebben gemaakt. Verder is er veel aandacht besteed aan het zingen in alle bouwen.
  • De portfolio’s krijgen na de vakantie nieuwe leerlijnen voor alle vakgebieden. De oude leerlijnen zijn herzien na deze een jaar te hebben gebruikt. Aan de hand van een gezamenlijke evaluatie zijn er nog wat aanpassingen aan het portfolio gedaan. De inhoudsopgave is veranderd en heeft nu een apart hoofdstuk voor de verslagen. Ook krijgen we nieuwe tabbladen inclusief herkenbare symbolen, om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
  • De nieuwe methode ‘taalDOEN!’ is in de midden- en bovenbouw in gebruik genomen en wordt volgend schooljaar geheel geïmplementeerd. De kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast over deze nieuwe methode.
  • Omdat de vorige innovatieweek zo’n succes was hebben we besloten deze volgend jaar te herhalen. Dit keer worden de activiteiten verspreid over een aantal weken, zodat we meer de diepte kunnen ingaan.
  • We hebben ons de methodiek van Stichting LeerKRACHT eigen gemaakt en gaan deze aankomend jaar borgen.

We hebben het afgelopen jaar veel werk verzet en ik heb alweer zin in een nieuw schooljaar waarin we deze punten verder gaan ontwikkelen.

Namens het team wil ik u en alle kinderen een fijne en  zonnige vakantie toewensen en bedanken voor de fijne samenwerking en alle hulp het afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink

 

Nieuwe leden gezocht MR en OR
De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk ingesteld om leerkrachten en ouders mee te laten denken en beslissen over zaken die de school aangaan. De MR van de Pinksterbloem heeft tien leden, te weten vijf personeelsleden (door het personeel gekozen) en vijf ouders (door ouders gekozen). Een interessante klus, waarbij u  een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van de school. Kijk voor meer informatie op: http://depinksterbloem.nl/organisatie/mr

Er komt één plek vrij voor een ouder in de MR. Indien wij meer dan 1 aanmelding ontvangen worden er verkiezingen gehouden.

Heeft u interesse? Graag aanmelden via geraldinevandenberg76@gmail.com

 

De ouderraad (OR) bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden die zich inzetten voor activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de avondvierdaagse. Kijk voor meer informatie op: http://depinksterbloem.nl/organisatie/or  Elk jaar zijn we weer op zoek naar nieuwe leden. Bent u een enthousiaste ouder die graag wil meehelpen? Meld u dan aan bij Ramses van Hooft via or@depinksterbloem.nl U bent van harte welkom!

 

Ouderhulp bij 3Dprinten
Tijdens de innovatieweek hebben de kinderen voor het eerst gewerkt met de 3D printers.

De kinderen zijn heel enthousiast en willen er ook graag mee aan de slag, maar dit blijkt in de praktijk nog best moeilijk voor ze. Het printen zelf is geen probleem maar het werken met het ontwerpprogramma ‘Tinkercad’ is wel lastig voor veel kinderen.

Welke ouders willen volgend schooljaar, op regelmatige basis, kleine groepjes kinderen uit de middenbouw en bovenbouw hierin begeleiden?

 

Aanmelden kan bij Sharon Weers, sharonw@depinksterbloem.nl

 

Bestrijden van de zomerdip

Het gaat hier niet om het weer, maar over het technisch lezen.

Het einde van het schooljaar komt in zicht. De afgelopen maanden hebben de leerkrachten en de leerlingen veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de leesvaardigheid en hopelijk blijkt uit de toetsresultaten dat de leesvaardigheid van uw kind(eren) flink is toegenomen.

De welverdiende zomervakantie lonkt, maar we moeten ons ook realiseren dat die lange zomervakantie gevolgen kan hebben voor wat leerlingen in de afgelopen maanden hebben geleerd. Sommige leerlingen zullen ook in de zomervakantie boeken lezen en zodoende hun leesvaardigheid onderhouden, andere kinderen raken gedurende de hele zomervakantie geen boek aan. Uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijs' van het Centraal Plan Bureau is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen.

 Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd.

Het is dus belangrijk om ook in de zomervakantie te blijven lezen!

Dit kan natuurlijk door veel boeken in de koffer mee te nemen, maar dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld met de vakantie-app.

Download de VakantieBieb-app
http://www.tabletportaal.nl/VakantieBieb-app.html

 

 

 

 

Belangrijke data en afspraken

vrijdag 15 juli

laatste schooldag
kinderen vrij om 12.00 uur

onderbouw speelgoedochtend

maandag 29 augustus

1e schooldag

woensdag 7 september

schone hoofdendag
luizencontroles

maandag 12 september

informatieochtend

22 en 23 september

studietweedaagse

donderdag 29 september

MR/ OR

 

 

 

 

 

Tot ziens na de zomervakantie!