Beste ouders,

 

Zoals iedereen heeft gezien is de school en met name de hal prachtig versierd. We zijn er helemaal klaar voor om op 5 december de Sint te ontvangen. Dit jaar, zo heeft hij ons laten weten, zal hij samen met zijn familie uit de Gouden Eeuw onze school bezoeken en dat is te zien. Er hangen portretten uit de Gouden Eeuw geschilderd door leerlingen van de onder-  en bovenbouw, onder leiding van Liesbeth Vos onze vakleerkracht beeldende vorming.

 

Ook dit jaar zet de Pinksterbloem zich weer in voor een goed doel en zamelt geld in voor Stichting Nubra. Zo starten de klassen weer een klassenactie, wordt er geld ingezameld met de kerstkrant en kunnen de negen foto’s in de hal gekocht worden. Hiermee steunt u Tsati, de school van ons goede doel in Nepal, die computers, tafels, stoelen, uniformen etc. nodig heeft.

 

We hopen deze feestelijke maand weer een mooi bedrag in te zamelen. Geven is toch leuker dan krijgen?

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

 

Dinsdag 29 november

Informatieochtend 2 en 3 jarigen

09.30-11.00 uur

Donderdag 1 december

OR vergadering

Maandag 5 december

Sint viering

 

Onder- en middenbouw om 12.00 uur vrij

Bovenbouw om 12.30 uur vrij

Dinsdag 6 december

Studiedag – Alle kinderen vrij!

Deze studiedag is geen portfolio dag

Woensdag 7 december

Hal versieren voor de kerst  van 08.45-19.00 uur

Alle hulp is welkom, ook voor een half uur

Woensdag 7 december

Klassenouderbijeenkomst  08.50 – 09.20 uur

 

 

 

Maandag 12 december

Bijeenkomst VO voor ouders van kinderen van groep 7 en 8 – 20.00-21.00 uur

Donderdag 22 december

12.00 uur alle kinderen vrij!

17.00-18.30 uur kerstdiner

Vrijdag 23 december

12.00 uur begin van de kerstvakantie

Onderbouw speelgoedochtend

Midden- en bovenbouw joggingbroekvrijdag

 

 

 

Kerstvakantie van vrijdag 23 december 12.00 uur 2016 t/m zondag 8 januari 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging in niveau-indeling CITO toetsen.

Om de scores van uw kind op de toetsen van CITO inzichtelijk te maken gebruikten wij tot nu toe de indeling A t/m E.   Naast de aanduiding A t/m E heeft Cito een andere indeling ontwikkeld namelijk: I t/m V.

In onderstaand  schema kunt u zien hoe de verschillende groepen zijn  ingedeeld.

Vanaf januari 2017 zullen wij deze nieuwe indeling gaan hanteren. Het voordeel van de nieuwe indeling is dat de verschillende niveaugroepen ieder even groot zijn, namelijk 20%. Hierdoor is er sprake van een gemiddelde groep, groep III. Dit in tegenstelling tot de ‘oude’ niveau-indeling waar het gemiddelde tussen B en C ligt. C was weliswaar de middelste letter maar het betekende daarmee niet vanzelfsprekend dat de leerling gemiddeld scoorde.

Door de nieuwe indeling te hanteren  krijgen we een eerlijker beeld van het werkelijke niveau van uw kind.Op de grafieken die u ontvangt na de toetsperiode in januari en juni zult u in plaats van de aanduiding A t/m E vanaf nu de aanduiding I t/m V zien staan.

 

Portfolio weken in midden- en bovenbouw.

Door de bouwcoördinatoren

In de midden- en bovenbouw zijn we inmiddels gewend aan het werken met portfolio’s. Toch is het goed om er regelmatig extra aandacht aan te besteden.  Dat hebben wij gedaan door middel van een portfolioweek. We zijn allemaal begonnen met een presentatie om nog even het geheugen op te frissen.  Wat is een portfolio nou ook weer precies?  Wat moet er wel en niet in?  Wat moet waar en wie is daar verantwoordelijk voor?

We hebben gekeken naar de leerlijnen en het verschil tussen oefenen en bewijzen onder de aandacht gebracht. Er zijn verschillende lesjes gegeven die mooi aansluiten bij de leerdoelen uit het portfolio, met als resultaat werkjes die als bewijs voor in het portfolio dienen.

 

In de middenbouw zijn bijvoorbeeld woordsoortenlesjes gegeven, lessen met de klok en over werken met geld. In de bovenbouw kregen de kinderen lessen over het werken met portfolio's. Zo kregen ze les over het maken van nette en goede  bewijzen, het stellen van doelen en visible learning ( hoe leer ik nu eigenlijk?).

Het is mooi om te zien dat de leerlingen het meteen weer goed oppakken, samen of zelf de leerlijnen erbij pakken en kijken: wat kan ik al, kan ik dat bewijzen, wat ga ik nu leren; een mooie manier om eigenaar te zijn van je eigen leerontwikkeling.

 

 

 

 

Gouden Eeuw

Door Liesbeth Vos 

Inmiddels is de hele school bezig met de “Gouden Eeuw”.

Dit thema inspireerde niet alleen onze Sint, maar leent zich ook om tijdens de bevo-lessen aan de slag te gaan met beroemde schilders, zoals Rembrandt en Johannes Vermeer.

 

Er wordt door de kinderen nauwkeurig naar schilderijen uit deze tijd gekeken en over gereflecteerd. Vragen die aan de orde komen zijn: wat valt je op? In welke tijd is dit geschilderd? Waaraan kun je dit zien? Welke kleuren worden er gebruikt? Een aantal kunstwerken wordt uitvoerig besproken. Kinderen uit alle bouwen kiezen tijdens het open atelier schilderijen of figuren die zij op eigen wijze naschilderen. Zo kunt u bijvoorbeeld figuren uit  “de Nachtwacht” tegenkomen die op een geheel nieuwe manier zijn vereeuwigd.

 

Amsterdam Light Festival

Jonge wetenschappers werpen hun licht op de toekomst.

 

Een groep van 30 leerlingen doet momenteel mee  aan het kinderproject van het Amsterdam Light Festival, uitgevoerd door Stichting Schoolbuurtwerk. Dit is een organisatie die diverse projecten organiseert voor kinderen waarin zij leren over hun eigen buurt.

 

Voor het eerst buigt een kinderjury zich, naast een volwassen jury, over kunstwerken van het Amsterdam Light Festival. Wij zijn trots dat 4 van onze leerlingen: Nzinga, Mia, Emma en Daniël aan deze kinderjury deelnemen.

Voor de editie 2016-2017 van het Amsterdam Light Festival kregen 30 kinderen les in de Hortus Botanicus over het festivalthema ‘biomimicry’. Momenteel werken de kinderen samen met kunstenaar Nienke Brokke aan een bijzondere video-installatie van de ‘Icarusdroom’. Vanaf 15 december zullen de verschillende kunstwerken te zien zijn in de Hoftuin, bij de Hermitage.

 

Pinksterbloemkrant
door de Ouderraad

In deze feestelijke periode vol pepernoten, licht en vrolijkheid lijkt De Pinksterbloemkrant wederom een groot succes te worden. 

De opbrengst van de krant wordt dit jaar gedoneerd aan Stichting NUBRA. In de centrale hal van school kunt u zien waar het geld naartoe gaat en voor welke projecten het zal worden aangewend. 

De deadline van aan te leveren content en advertenties nadert. Het zou fijn zijn als alles a.s. maandag 28 november binnen is.

Daarom willen u middels dit bericht, alle ondernemers en zzp' ers van de Pinksterbloem nog een laatste maal enthousiasmeren een advertentie en/of kerstboodschap te plaatsen. De krant wordt huis aan huis verspreid in de gehele Weesperzijdestrook. Zet je bedrijf nog meer op de kaart en help ons tevens een zo groot mogelijk bedrag te generen voor Stichting NUBRA. 

 

Alleen logo € 40,-

1/4 pagina € 75,-

1/2 pagina € 150,-

1 pagina € 299,-

 

Het betreffende bedrag kan gestort worden op rekeningnummer(IBAN): NL68INGB0004881388 t.n.v. OR de Pinksterbloem o.v.v. “advertentie sponsorkrant.” De advertentie kan vervolgens gemaild worden naar schoolkrantdepinksterbloem@gmail.com. Indien mogelijk graag in Pdf, Jpeg, Png; als dit erg lastig is, in Word. Vanzelfsprekend zijn overige donaties ook welkom." 

 

 

 

Gevonden Voorwerpen

Na het Sinterklaasfeest stallen we de gevonden voorwerpen weer uit in het bevo-lokaal. Dit doen wij op 7 december (vanaf 12.00 uur) tot en met 9 december (tot 12.30 uur).

Wij willen u vragen om zoveel mogelijk de naam en klas van uw kind in tassen, jassen en andere kleding te schrijven.

 

Nieuwe managementassistente

We hebben sinds kort een nieuwe managementassistente. We zijn erg blij dat we Sasja Jansen kunnen verwelkomen op onze school. Hieronder stelt zij zich voor.

 

Mijn naam is Sasja Jansen en ik werk sinds 31 oktober als management assistente op de Pinksterbloem. Met ingang van 1 december zal ik op donderdag en vrijdag aanwezig zijn.

Ik zal mij voornamelijk gaan bezighouden met de factuurverwerking en andere financiële zaken. Daarnaast zal ik de infomail gaan bijhouden. Ik ben ook te benaderen in de hal voor vragen indien ik aanwezig ben. Hiervoor heb ik gewerkt als secretaresse bij het Mentrum (een GGZ instelling) en als redactieassistente bij een uitgeverij.