Nummer 5; 23 december 2016

 

Beste ouders,

 

In deze feestelijke maand blik ik graag even met u terug op de afgelopen periode.  

Fris in het geheugen staat uiteraard het Sinterklaasfeest (zie foto’s op de website) en het kerstdiner. Alles zag er weer fantastisch uit, zowel de school als de kinderen en het team. Aansluitend op het kerstdiner heeft het team het jaar gezamenlijk in stijl afgesloten.

 

De school heeft zich de afgelopen maanden samen met de ouders, kinderen en andere partijen ingezet voor Stichting Nubra, en….. met succes! De onderbouw heeft een markt georganiseerd, de bovenbouw initieerde  verschillende activiteiten zoals een sponsorloop of een voorstelling en de middenbouw heeft onder andere zelfgemaakte kerstkaarten verkocht. De school heeft ruim 2.400 euro ingezameld. De advertentieopbrengst van de kerstkrant bedraagt zo’n 3.000 euro. We zijn trots dat we ook dit jaar weer een goed doel hebben kunnen steunen.

 

De aangeschafte montessorimethode ‘Taaldoen!’ wordt in de midden- en bovenbouw volop gebruikt. Bij één van de studiedagen dit jaar werd een verdiepende cursus aangeboden, waardoor de leerkrachten nu nog meer kunnen halen uit deze prachtige taalkast. Er heerst een unaniem enthousiasme omdat deze methode echt de mogelijkheid biedt om kindvolgend te werken.  Op de ouderavond in mei krijgt u de mogelijkheid om meer te horen over ‘Taaldoen!’.

 

In samenwerking met de uitgever van deze taalkast is dit jaar een pilot gestart met een methode voor Engels. Zowel de boven- als de middenbouw experimenteren met het geven van nieuwe Engelse lessen, buiten de lessen die in de bovenbouw al gegeven werden middels ‘Take it Easy’.

 

Wat staat er nog op het programma in de tweede helft van dit schooljaar? In januari starten we met de toetsweken en kijken wat de kinderen hebben geleerd en waar ze nog kunnen verbeteren. Tevens worden er nog portfoliogesprekken gevoerd. Vanaf februari starten we met de voorbereiding van de innovatieweken. Dit jaar koppelen we de innovatieweken aan het culturele project van het Tropenmuseum ‘Ziezo Marokko’. De cultuur- en innovatiewerkgroep slaan de handen ineen om er mooie innovatieve weken van te maken. Ik kan u alvast verklappen dat de bovenbouwkinderen aan de slag gaan met het bouwen van een webshop en er gebruik gemaakt zal worden van de expertise van meerdere collega’s die de cursus ‘Interactieve media’ volgen bij Cinekid. Uiteraard worden de innovatieweken afgesloten met een presentatie voor de ouders.

 

Het muziekaanbod van Muziekschool Amsterdam is dit schooljaar doorgezet in de midden- en bovenbouw. Later dit jaar krijgt ook de onderbouw extra begeleiding. Bovendien doen de midden- en onderbouw dit jaar weer mee aan het project van het Muziekatelier.

 

Vooruitkijkend op deze mooie agenda voor de komende maanden rest mij u en de kinderen fijne feestdagen en een mooi 2017 toe te wensen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Valeri Ligterink

 

 

 

Belangrijke data en afspraken

Maandag 9 januari 2017

Start school

Woensdag 11 januari 2017

Schone hoofdendag

Vrijdag 13 januari 2017

Informatieochtend 2- en 3 jarigen

Woensdag 18 januari 2017

Bijeenkomst klassenouders

Donderdag 26 januari 2017

MR en OR

Maandag 6 februari 2017

Studiedag; alle kinderen vrij
Dit is een portfoliodag waarbij ook gesprekken gevoerd kunnen worden.

Maandag 13 februari 2017

Informatieochtend 2- en 3 jarigen

Woensdag 15 februari 2017

Bijeenkomst klassenouders

Vrijdag 17 februari 2017 tot en met zondag 26 februari 2017

Voorjaarsvakantie

 

Baby’s

Inmiddels zijn Diane, Charlotte en Willemijn met zwangerschapsverlof en heeft Fedor onlangs een prachtige dochter gekregen. Haar naam is Frida. Frida en haar moeder maken het goed.

 

Boekenverkoop
Door de bibliotheekcommissie

Tijdens het herinrichten van onze bibliotheek hebben we kritisch gekeken naar een aantal boeken. We hebben besloten een aantal boeken weg te doen omdat ze bijvoorbeeld verouderd of beschadigd zijn.

 

Op woensdag 18 januari 2017 kunt u om 8.30 uur en om 12.15 uur langskomen in de bibliotheek om deze boeken te kopen. De boeken kosten 50 cent per stuk. Het geld gaat naar de stichting Nubra, zodat zij boeken kunnen kopen in het Hindi voor de kinderen daar.

Wie weet ligt nou net dat boek waar u zulke goede herinneringen aan heeft op de stapel, dus komt allen een boek kopen.

 

 

Gratis buurtexpedities in de kerstvakantie
Ga in de kerstvakantie gratis mee met de spannende, speelse en soms interactieve speurtochten, wandelingen en geluidstours van Mocca. We ontdekken met de Buurtexpedities kunst en cultureel erfgoed in alle stadsdelen op een superleuke en leerzame manier. Zo wandelen we met een lichtreus over het Amsterdam Light Festival en tekenen het enorme nieuwe kunstwerk Amsterdam Oersoep. Kom ook mee!
De Buurtexpedities zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Meer informatie en aanmelden: www.mocca-amsterdam.nl/buurtexpedities

 

 

 

 

Knutselochtenden

Door Mischa van der Zon

 

In de midden- en bovenbouw hebben we net de knutselochtenden achter de rug. Iedere leerkracht had een eigen knutsel voorbereid, de kinderen konden zich intekenen voor een bepaalde knutsel.

Het leuke van deze opzet is dat de kinderen gemixt zo'n ochtend meemaken, in de eigen klas of juist bij een andere leerkracht.

Omdat de kinderen voor een knutsel kiezen in plaats van voor een bepaalde klas of een bepaald vriendje  zorgt dat voor onverwachte ontmoetingen met nieuwe kinderen en nieuwe leerkrachten. Wij hebben dit als leerkrachten weer als heel positief ervaren. We leren zo op een prettige manier alle kinderen uit de bouw kennen en zien blije kinderen weer in de klas terugkomen met een mooie knutsel in de hand en vaak ook nog met een enthousiast verhaal.

Het vergt het een en ander qua organisatie, maar het is zeker voor herhaling vatbaar.