Nummer 6; 26 januari 2017

 

 

Beste ouders,

 

Het nieuwe jaar is alweer in volle gang en we zijn voortvarend van start gegaan. Alle bouwen hebben nieuwe doelen gesteld en de schoolregels zijn besproken, zodat ook onze nieuwe collega’s hiernaar kunnen handelen. In alle bouwen worden de halfjaarlijkse CITO toetsen afgenomen en worden er na deze periode weer individuele doelen, klassen- en bouwdoelen gesteld. Op 6 februari is de volgende studiedag gepland waarop verslagen worden geschreven en portfoliogesprekken kunnen worden gevoerd.

 

Via deze nieuwsbrief wil ik u ook laten weten dat ik sinds de zomer, naast mijn werk op de Pinksterbloem, een zorgtaak in mijn privé-omgeving heb gekregen die veel energie vergt. In overleg met het schoolbestuur is besloten dat ik tijdelijk mijn werk zodanig  indeel opdat ik beide gebieden voldoende aandacht kan geven. Concreet betekent dit dat ik in de komende periode niet alle ochtenden in de hal aanwezig zal staan. Fedor is de hele week aanwezig om dringende zaken op te vangen. Wij hebben dagelijks overleg en zorgen dat de directietaken gewaarborgd zijn. Administratieve taken worden opgepakt door onze managementassistente.

 

Tot slot kan ik u mededelen dat onze drie zwangere collega’s inmiddels bevallen zijn van prachtige, gezonde baby’s. Zowel de baby’s als de moeders maken het goed. Het zal niet lang duren voordat zij langskomen op school om hun pasgeboren kindje te laten zien.

 

Met vriendelijke groet,

 

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

Maandag 6 februari 2017

Studiedag; alle kinderen vrij
Let op: Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt voor een portfoliogesprek.

Maandag 13 februari 2017

Informatieochtend 2- en 3jarigen

Woensdag 15 februari

Bijeenkomst klassenouders

18 februari tot en met 26 februari 2017

Voorjaarsvakantie

Woensdag 1 maart 2017

Schone hoofdendag

Donderdag 2 maart 2017

OR vergadering

Woensdag 15 maart 2017

Bijeenkomst klassenouders

Donderdag 16 maart 2017

MR vergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start van de dag

Het doel van montessorionderwijs is het creëren van een plek waar kinderen zich zelfstandig kunnen ontwikkelen naar de volwassenheid.  Bij binnenkomst in de klas geven de kinderen de leerkracht een hand en registreren op het digibord hun aanwezigheid. Daarna begint de dag: de kinderen pakken een werkje en gaan aan de slag. In de onderbouw mogen de ouders nog de klas in om even met hun kind een werkje te pakken of een werkje te bekijken. Om 8:40 sluiten de schuifdeuren en gaan de ouders de klas uit, zodat de rust er is en er om 8:45 iedereen kan starten. Wij vragen u als ouders om sociale contacten en het organiseren van speelafspraakjes en dergelijke buiten de klas te doen zodat de kinderen hier niet door gestoord worden.

 

De klassen Appgroep

Iedere klas heeft een appgroep. De opzet van deze appgroep is er om ouders te informeren vanuit school (leerkracht of klassenouder), het sturen van reminders vanuit school (leerkracht of klassenouder). Het is 1 richting verkeer. Het is daarom ook niet de bedoeling dat ouders hier berichtjes plaatsen, reageren op de berichten vanuit de leerkracht/klassenouder of dat de app vol komt met leuke foto’s. Dit kan via mail of in een persoonlijk bericht aan de klassenouder/leerkracht. Als ouders behoeften hebben aan een sociale contacten app dan moet daar een aparte appgroep voor gemaakt/gebruikt worden. Nu verliest de klassenappgroep in sommige groepen zijn functionaliteit door de hoeveelheid aan berichten en worden reminders soms gemist.  Wij vragen u als ouders om deze appgroep dus uitsluitend te gebruiken om te lezen en berichten  ter kennisgeving aan te nemen.

 

Afscheid Mies van Exel (OKA)

Mies van Exel draagt haar werkzaamheden per 1 februari over aan een nieuwe ouder- en kind adviseur. Zij heet Gamze Turkmen. Mies krijgt de kans om andere taken te gaan vervullen binnen het Ouder en kindteam en gaat weer studeren.

 

MR
door Yvonne Oldenziel (voorzitter MR)
Het schooljaar is alweer een heel eind op weg. Hoog tijd voor een korte update vanuit de MR. De MR heeft zich de afgelopen periode gebogen over de kwaliteitsmonitor en het jaarverslag. Deze documenten zijn ook op de website terug te vinden. Daarnaast is de verkeerssituatie rondom de school onderwerp van gesprek. Hier wordt nog volop over gesproken en het  blijft onze aandacht houden. Tijdens de komende vergadering staat de begroting op de agenda. Ook de notulen van alle vergaderingen zijn in te zien via de website van de school. Daarnaast zullen we u via deze weg op de hoogte houden van de belangrijkste zaken binnen de MR.

 

Luizenhandleiding

In alle klassen vinden regelmatig luizencontroles plaats. Afgelopen weken  zijn er weer veel luizen gesignaleerd. In de  bijlage sturen we de vernieuwde  luizenhandleiding mee met de juiste bestrijdingtips!