Nr. 4; 24 oktober 2016

                                                                                                                              Nummer 8; 6 april 2017

 

 

Beste ouders,

De innovatieweken zijn in volle gang. In deze nieuwsbrief kunt u lezen waar elke bouw mee bezig is. We zijn de innovatieweken vorig jaar gestart om een extra impuls te geven aan ons onderwijsaanbod met betrekking tot het ontwikkelen van de 21e -eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden staan genoemd in onderstaande afbeelding, gemaakt door Kennisnet.

Vorig schooljaar hebben we ons voornamelijk gericht op mediawijsheid, programmeren en de ICT basisvaardigheden. Dit jaar hebben wij de innovatieweken gekoppeld aan een cultureel thema: Marokko. Hiermee spreken we de sociale en culturele vaardigheden aan en verdiepen wij ons op innovatieve wijze in de Marokkaanse cultuur. De kinderen leren zo samenleven en samenwerken met mensen van verschillende achtergronden om zich zo te ontwikkelen tot wereldburgers.

 

Volgende week woensdag sluiten we de innovatieweken feestelijk af in alle klassen van 12:15 tot 13:15 uur. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken naar wat de kinderen allemaal hebben geleerd. Wij zorgen voor wat lekkers te eten en te drinken. We hopen dat u erbij kunt zijn!

 

Met vriendelijke groet,

 

Valeri Ligterink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data en afspraken

 

Woensdag 12 april 2017

Bijeenkomst Klassenouders

Feestelijke afsluiting innovatieweken 

12:15 uur tot 13:15 uur

Donderdag 13 april 2017

Studiedag; alle kinderen vrij

Vrijdag 14 april 2017

Goede Vrijdag; alle kinderen vrij

Maandag 17 april 2017

2e Paasdag; alle kinderen vrij

Dinsdag 18 t/m donderdag 20 april 2017

CITO eindtoets groep 8

22 april tot en met 7 mei 2017

Meivakantie

Schoolfotograaf 

Wij hebben dit jaar gekozen voor een nieuwe schoolfotograaf. Woensdag 10 mei en donderdag 11 mei worden de schoolfoto’s gemaakt. Er worden meerdere opnamen gemaakt van uw kind waaruit u online via de website van de fotograaf zelf kunt kiezen. Er wordt gefotografeerd met een  witte achtergrond. Na ongeveer 14 dagen krijgt u de inlogkaartjes voor het bestellen van de foto’s van uw kind via school. De bestellingen gaan meteen naar het huisadres.

 

Online https://bestel.rdfoto.nl

 

Overlijden Ab Winkel

Door Jenneke Rombouts

 

Zoals u wellicht gemerkt hebt, ben ik al enige tijd uit de roulatie op de Pinksterbloem. 

Ik heb mij gericht op het verzorgen van mijn zieke man, maar tot ons groot verdriet is Ab, toch nog vrij onverwacht, een maand geleden overleden.

Momenteel zijn onze zoon en ik aan het proberen om dit verlies te verwerken en de praktische zaken te regelen. Dit zal waarschijnlijk nog wel enige tijd in beslag nemen.

Toch hoop ik op niet al te lange termijn weer een gedeelte van mijn werkzaamheden te kunnen hervatten.

 

Ontruiming

De afgelopen tijd zijn er twee ontruimingen geweest op school. De eerste keer stonden we in de kou en sommige kinderen moesten vanuit de gym op blote voeten naar buiten. De tweede keer stonden we in de regen. Beide keren bleek het een storing in het alarmsysteem te zijn (inmiddels verholpen) en gelukkig geen echte calamiteit. Het waren dus geen geplande oefeningen, die doen wij niet onder dergelijke weersomstandigheden. Positief aan de ontruimingen is wel dat wij inmiddels zo goed getraind zijn dat ruim 400 kinderen binnen 2,5 minuut veilig buiten staan.

 

Innovatieweken

Onderbouw

In de onderbouw hebben we gezocht naar apps die gecombineerd kunnen worden met concreet materiaal. Dit is goed gelukt! De kleuters volgen vijf workshops waarbij ze zowel met concreet materiaal als de Ipad aan de slag gaan. Het thema Marokko leeft enorm, zowel in de themahoek als in de klas. Er zijn veel verschillende kunstwerkjes gemaakt en de kinderen zingen allemaal Marokkaanse liedjes.

 

Middenbouw

De oudste middenbouwkinderen hebben onder leiding van een heuse goudsmid met echte materialen en gereedschap prachtige sieraden gemaakt voor onze te bouwen webshop.

Ze waren zo enthousiast dat ze maar moeilijk van hun producten te scheiden waren!

Echt een ervaring buiten het dagelijkse schoolwerk. Extra leuk is dat deze goudsmid een Marokkaanse achtergrond heeft, waardoor ook weer een link werd gelegd naar ons Marokko thema in het ontwerp van de sieraden. 

 

Bovenbouw

"Juf, is het waar dat het Lab altijd blijft? Niet alleen nu tijdens de innovatieweken, maar ook daarna nog?”  “Echt waar!"

 

Het Lab is nu twee weken open en een groot succes.

Het is opnieuw ingericht met prachtige spullen als: Ozobots, een BB8, Little Bits, magneten sets etc. waar leerlingen mee leren experimenteren, ontwerpen, programmeren, doorzetten en samenwerken. Er zijn geen roosters voor het gebruik gemaakt, zodat het mogelijk is ook met leerlingen uit een andere klas samen te werken. Het dragen van de Lab jassen lijkt wel voor een extra stimulans te zorgen serieus en gemotiveerd aan het werk te gaan als echte wetenschappers en uitvinders.

 

Cinekid verzorgt tijdens deze innovatie weken in elke klas workshops om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met de Makey Makey, zoals een piano maken van een trap of een drumstel van fruit. Spelenderwijs leren de leerlingen over elektriciteit en geleiding.

 

In de bovenbouw zijn alle leerlingen verder fanatiek aan de slag gegaan met het ontwikkelen van hun eigen webshop. Zij doen marktonderzoek, ontwerpen een goede interface voor hun website en bedenken een effectief marketing plan.

 

Tijdens de muzieklessen worden mooie Marokkaanse liedjes en ritmes aangeleerd en tijdens de BEVO lessen worden patronen geschilderd. Er is niets mooier dan kinderen zo blij, nieuwsgierig en leergierig te zien.

Blijft uw kind over? En is uw kind tijdens de overblijf afwezig?

Vergeet dan niet af te melden via MijnTSO!

Natuurlijk in geval van ziekte, maar ook bij lunchafspraakjes: dit regelen met de leerkracht is niet voldoende. Bent u te laat met de melding via MijnTSO (na 9.00 uur)? Zorg dan dat de overblijfkracht in de klas op de hoogte wordt gebracht.

 

Bij ouders met flexibele afname van overblijf wordt na niet-afmelden de bewuste dag in rekening gebracht. Dat is de keerzijde van dit flexibele (en voor gebruiker dus goedkopere) overblijfsysteem, waarbij ouders zelf bepalen of ze dagen afnemen of niet.

 

Maar: ouders met een jaarbetaling moeten hun kind óók afmelden. De school wil om veiligheidsredenen exact kunnen registreren welke kinderen in de school zijn, in geval van evacuatie. Daarnaast wordt op deze manier gecontroleerd of aangemelde overblijfkinderen niet zonder toestemming het schoolterrein verlaten.

Dus: bij afwezigheid meldt u het kind vóór 09.00 uur af voor de overblijf via de MijnTSO-website (PC) of de MijnTSO-snelkoppeling op uw telefoon.

 

Hoe? Log in op uw account en zet de button onder de naam van uw kind ‘Komt niet’. Bent u de inloggegevens kwijt? Klik op ‘Wachtwoord vergeten’ op www.mijntso.nl/pinksterbloem

De instructies voor het maken van de snelkoppeling (‘MijnTSO-app’) vindt u ook op deze website.

 

Uitstalling gevonden voorwerpen
Voor de meivakantie stallen we de gevonden voorwerpen weer uit in het BEVO lokaal. Dit doen wij op woensdag 19 april van 8.30 tot 13:00 uur in het BEVO lokaal.

Wij willen u vragen om zoveel mogelijk de naam en klas van uw kind in tassen, jassen en andere kleding te schrijven.

 

Wachten buiten het schoolplein bij ophalen van de kinderen
Wij willen graag dat de kinderen zo veilig mogelijk de school verlaten na schooltijd. Het is daarom belangrijk dat de leerkracht goed overzicht heeft over het schoolplein wanneer hij of zij de kinderen een hand geeft als zij opgehaald worden. Wij verzoeken u daarom om buiten het schoolplein, achter het hekwerk, op uw kind(eren) te wachten. Indien u uw kind(eren) zelf niet ophaalt, wilt u dit dan communiceren aan opa’s/ oma’s en de oppas. Bedankt voor uw medewerking!