Activiteiten

De Kangoeroewedstrijd

Afgelopen donderdag 15 maart hebben veel kinderen van groep 4 t/m 8 weer meegedaan aan de Kangoeroe-rekenwedstrijd. Als individu of als duo hebben zij zo’n 25 complexe rekenvragen beantwoord. Dit leverde soms bedenkelijke, maar ook vaak triomfantelijke gezichten op. In ieder geval hebben de kinderen zich goed vastgebeten in de vragen.

Een voorbeeld uit het opgaveboekje van groep 4 en 5:

Suzanne is 6 jaar oud.
Haar broer is 1 jaar ouder.
Haar zus is 1 jaar jonger.
Hoe oud zijn de 3 kinderen samen? 10 – 15 – 18 – 21 – 30

Of voor groep 5 en 6:
A,B en C stellen verschillende cijfers voor.
Welke van de volgende 6-cijferige getallen kan niet het grootste zijn?
AAABBC – CAAABB – BBAAAC – AAABCB – AAACBB

Of voor groep 8:
130 leden van een vereniging kiezen een nieuwe voorzitter. Er zijn drie kandidaten.
Nadat een deel van de stemmen is geteld, heeft Tom 24 stemmen, Alvian 29 en Yoeke heeft er 37.
Hoeveel stemmen moet Yoeke nog krijgen om zeker te worden verkozen?
13 – 14 – 15 – 16 – 17

Ga er maar aanstaan!

De uitslag zal eind april bekend worden gemaakt en weten wie de Super-Kangoeroes zijn.
Eigenlijk weten we het al: het zijn allemaal toppers!

De nationale tuinvogeltelling 2018

Voor de 10e keer hielpen we de vogelbescherming met onze tuinvogeltelling. De Pinksterbloem is de eerste school die meedeed.  Op donderdag 25 januari bekeek de bovenbouw vanuit de bieb en het speellokaal de vogels in de binnentuin. Op vrijdag 26 kwam de middenbouw kijken. Het was weer spannend of er in dat halfuur dat je kon kijken wel een vogel langs kwam. En sommige vogels waren hele goede verstoppers. Samen hebben we een heleboel gezien! Liesbeth Vos heeft met de kinderen vogels gebouw en geschilderd. In de eerste week van februari komt er een tentoonstelling in de hal.

Kerst 2017

Vogelvoeratelier

Ook dit jaar hebben we Jitske weer bereid gevonden om met de kinderen vogelvoer te maken.
Pindaslingers
In totaal zijn er drie kilo pinda’s, twee appels en twee handjes rozijnen geregen.
Katoen blijkt sterker dan raffia als er heel veel pinda’s aan hangen.
Vetbollen
Ook zijn er drie kilo zaadjes door frituurvet geknepen.
De koolmezen hebben de slingers en bollen in de tuin alweer ontdekt!
Eind januari is er weer tuinvogeltelling, zie www.tuinvogeltelling.nl/scholen

Amsterdam Light Festival 2017

Een kijkje in de keuken van de Amsterdam Light Festival-groep.
De kinderen maken een wordmap na een les over het thema existentialisme.
Omdat het begrip vrij abstract is heeft Liesbeth Vos (leerkracht beeldende vorming) water, vuur, aarde en lucht als uitgangspunt genomen.
Zonder deze elementen kan de mens niet bestaan…

De kinderen mochten zelf oefenen met projecties en hebben op sheets getekend en sheets geverfd.
De stemming en inzet was de hele dag opperbest bij iedereen.

Sinterklaas op school.

Sinterklaas heeft op 5 december 2017 onze school bezocht. Hij kwam aan met twee boten; een stoomboot en een super snelle speedboot!
Na ontvangst op de kade heeft de Sint de onder- en middenbouwklassen bezocht. De bovenbouwkinderen hebben surprises gemaakt voor elkaar.

Ruilmiddag Kinderboekenweek

Op vrijdagmiddag hebben de kinderen van de midden- en bovenbouw de mogelijkheid gekregen om boeken te ruilen met elkaar.

Schooltuinen 2017

Deze kinderen, nu groep 7, oogsten wat zij in groep 6 hebben gezaaid.

Sportdag Bovenbouw 2017

De innovatieweken 2017

Wegens eerder succes herhaald in schooljaar 2016-2017 en binnenkort weer terug in schooljaar 2017-2018!