De School

Kennismaken met de school

Montessorikleuterschool ‘De Pinksterbloem’, opgericht in 1917, was een van de eerste scholen die de methode van Maria Montessori (1870-1952) toepaste in Nederland. Basisschool ‘De 4e montessorischool’ is opgericht in 1929. Beide scholen waren oorspronkelijk gevestigd in de 2e Boerhaavestraat. In 1982 vonden ze samen onderdak in het gebouw aan de Weesperzijde langs de Amstel.
Behalve de hoofdingang aan de Weesperzijde 57 is er nog een ingang aan de Oetgensstraat. Deze wordt hoofdzakelijk gebruikt door de midden- en bovenbouw.

 

Voor een sfeerimpressie van onze school kunt u hier een promotiefilmpje bekijken dat is gemaakt door bovenbouwleerlingen uit de plusklas.

Leerlingpopulatie

Het leerlingenaantal op de Pinksterbloem schommelt al een aantal jaar rond de 400. De leerlingen zijn verdeeld over 16 klassen. Van onze leerlingen heeft ongeveer 85% ouders met een Nederlandse nationaliteit. Veel ouders hebben wel een andere etnische achtergrond, zodat er sprake is van diversiteit. Zo hebben wij ongeveer 14% tweetalige kinderen die naast de Nederlandse taal bijvoorbeeld nog Spaans, Engels, Italiaans of een andere taal spreken. Het merendeel van de ouders is hoog opgeleid.

 

De locatie

De zestien lokalen zijn gegroepeerd in vier units van vier. Alle klassen hebben schuifwanden waardoor ze met de centrale ruimtes verbonden kunnen worden.
Op de begane grond is een lokaal voor beeldende vorming. Dit heeft uitzicht op de binnentuin en op de bibliotheek.

Onze binnentuin is een ontdektuin voor de kinderen. Alle klassen hebben hier een aandeel in. Niet alleen in de lente en in de zomer, maar gedurende het hele jaar is hier veel te zien en te doen.
Aan de binnentuin ligt ook een speellokaal voor de kleuters, dat bereikbaar is via de centrale hal. De gang die dit lokaal met de school verbindt is ingericht als bibliotheek en documentatiecentrum.

De grote sporthal voor de midden- en bovenbouw bevindt zich in de noordvleugel van de school. Hier is ook het sciëncelokaal te vinden, dat gebruikt wordt voor o.a. verrijkingslessen.
De school heeft in alle klassen en de overige ruimten datapunten en een professioneel aangelegd wifi-netwerk. Dat is nodig omdat de desktops plaats maken voor laptops en iPads.
Het schoolplein is omgeven door een hek en bevat een variëteit aan (groene) speelmogelijkheden.

Een impressie

Groepssamenstelling

Een van de kenmerken van montessorionderwijs is dat verschillende leeftijdsgroepen samen in een klas zitten. Hierdoor leren de kinderen veel van elkaar en leren ze ook elkaar te helpen. De kinderen hebben keuze uit verschillende werkvormen: alleen aan de eigen tafel werken, op de computer of het digibord, of samen met een klasgenoot aan tafel of op een (vloer)kleedje. Ook is er in elke bouw een groepstafel waar kinderen in een groepje (drie tot vier kinderen) samen kunnen werken. Soms gebruikt de leerkracht deze groepstafel om een lesje aan een kleine groep te geven. De andere kinderen werken dan zelfstandig verder. Er zijn ook activiteiten die met de hele klas gedaan worden.

De groepen 1 en 2 vormen de onderbouw, de groepen 3, 4 en 5 de middenbouw en 6, 7 en 8 de bovenbouw. Op onze school zijn er vijf onderbouwgroepen, zes middenbouwgroepen en vijf bovenbouwgroepen. Elke bouw is verdeeld in groepen waarbij de kinderen onderling verschillen in ontwikkelingsniveau en leeftijd. Bij de indeling van de groepen letten we op dat er een goede balans is in het aantal meisjes en jongens en variatie in de culturele achtergrond van de kinderen. Ook houden we er zoveel mogelijk rekening mee hoe ver de kinderen zijn in sociaal gedrag en leergedrag. Ten slotte kijken we naar de geboortemaand van de kinderen, om ieder kind in een bouw een keer de jongste, middelste en oudste te laten zijn.

Schooltijden

Maandag: van 8.45 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur.
Dinsdag: van 8.45 uur tot 12.00uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur.
Woensdag: van 8.45 uur tot 12.15 uur.
Donderdag: van 8.45 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur.
Vrijdag: van 8.45 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur.