Kennismaken met de school

De montessorikleuterschool ‘De Pinksterbloem’, opgericht in 1917, was een van de eerste scholen die de methode van Maria Montessori (1870-1952) toepaste in Nederland. Basisschool ‘De 4e montessorischool’ is opgericht in 1929. Beide scholen waren oorspronkelijk gevestigd in de 2e Boerhaavestraat. In 1982 vonden ze samen onderdak in het gebouw aan de Weesperzijde langs de Amstel.

Behalve de hoofdingang aan de Weesperzijde 57 is er nog een ingang aan de Oetgenstraat. Deze wordt hoofdzakelijk gebruikt door de midden- en bovenbouw.

Locatie

De zestien lokalen zijn gegroepeerd in vier units van vier. Alle klassen hebben schuifwanden waardoor ze met de centrale ruimtes verbonden kunnen worden.
Op de begane grond is een lokaal voor beeldende vorming. Dit heeft uitzicht op de binnentuin en op de bibliotheek.

Onze binnentuin is een ontdektuin voor de kinderen. Alle klassen hebben hier een aandeel in. Niet alleen in de lente en in de zomer, maar gedurende het gehele jaar is hier veel te zien en te doen.
Aan de binnentuin ligt ook een speellokaal voor de kleuters, dat bereikbaar is via de centrale hal. De gang die dit lokaal met de school verbindt is ingericht als bibliotheek en documentatiecentrum.

De grote sporthal voor de midden- en bovenbouw bevindt zich in de noordvleugel van de school. Hier is ook het sciencelokaal te vinden dat gebruikt wordt voor o.a. verrijkingslessen.
De school heeft in alle klassen en de overige ruimtes datapunten en een professioneel aangelegd wifi-netwerk. Dat is nodig omdat de desktops plaats maken voor laptops en I-pads.
Het schoolplein is omgeven door een hek en bevat een variëteit aan (groene) speelmogelijkheden. 

Leerlingpopulatie

Per oktober 2014 telt de school 404 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 16 groepen. Van onze leerlingen heeft 85% ouders met de Nederlandse nationaliteit. Veel ouders hebben wel een andere etnische achtergrond, zodat er toch sprake is van diversiteit. 4% van de ouders heeft een niet Nederlandse nationaliteit.

De laatste jaren is het aantal leerlingen dat een andere moedertaal heeft dan de Nederlandse gegroeid in de onderbouw. Dit is in het schooljaar2014-2015  34% van de tweedegroepers. Daarvan is 14% tweetalig.

Groepsamenstelling

Op onze school zijn er vijf onderbouwgroepen, zes middenbouwgroepen en vijf bovenbouwgroepen. Elke bouw is verdeeld in groepen waarbij de kinderen onderling verschillen in ontwikkelingsniveau en leeftijd. Bij de indeling van de groepen letten we op dat er een goede balans is in het aantal meisjes en jongens en variatie in de culturele achtergrond van de kinderen. Ook houden we zoveel mogelijk rekening met hoe ver de kinderen zijn in sociaal gedrag en leergedrag. Ten slotte kijken we naar de geboortemaand van de kinderen, om ieder kind in een bouw een keer de jongste, middelste en oudste te laten zijn. 

Een van de kenmerken van het montessorionderwijs is dat er verschillende leeftijdsgroepen in een klas zitten. Hierdoor leren de kinderen veel van elkaar en leren ze ook elkaar te helpen. De kinderen hebben keuze uit verschillende werkvormen: alleen aan de eigen tafel werken, op de computer of het digibord, of samen met een klasgenoot aan tafel of op een (vloer)kleedje. Ook is er in elke bouw een groepstafel waar kinderen in een groepje (drie tot vier kinderen) samen kunnen werken. Soms gebruikt de leerkracht deze groepstafel om een lesje aan een kleine groep te geven. De andere kinderen werken dan zelfstandig verder. Er zijn ook activiteiten die met de hele klas gedaan worden.

Schooltijden

maandag: van 8.45 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur.

dinsdag: van 8.45 uur tot 12.00uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur.

woensdag: van 8.45 uur tot 12.15 uur.

donderdag: van 8.45 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur.

vrijdag: van 8.45 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur.