Overblijf

Aanmelden Tussenschoolse Opvang

Broodje Pinksterbloem gebruikt het administratie-en registratiesysteem MijnTSO. Dit online-systeem werkt met flexibele afname. U kunt vaste dagen inplannen, losse dagen opgeven en de opgegeven dag tot 09.00 uur diezelfde dag wijzigen.
Aan- en afmelden doet u via de MijnTSO-snelkoppeling* op uw smartphone/tablet of via de MijnTSO-website op de computer.

* Het is geen ‘app’ maar een snelkoppeling van de website en is dus niet te vinden in de App- of PlayStore. U vindt de instructie voor het maken van deze snelkoppeling in het document (FAQ) dat u hieronder kunt downloaden.

Ouders/verzorgers die hun kind komen inschrijven op De Pinksterbloem ontvangen de inlogcode (schoolcode) voor MijnTSO. We vragen hen een account aan te maken, ook als zij geen gebruik maken van overblijf. Dit is in verband met de veiligheid: de school is bij een calamiteit tijdens de eetpauze afhankelijk van de presentielijsten van MijnTSO.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van Broodje Pinksterbloem en hier voor veelgestelde vragen (FAQ) over MijnTSO en. Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u een mail sturen naar pinksterbloem@mijntso.nl.

Hoe werkt het?

Op alle schooldagen behalve woensdag nemen onze vrijwillige overblijfkrachten om 12.00 uur de groep van de leerkracht over. De meeste kinderen gaan niet naar huis en eten gezamenlijk hun meegebrachte brood. Drinken en fruit worden aangeboden.

Een deel van de pauze spelen de kinderen buiten: de onder- en middenbouw na het eten vanaf 12.30 uur, de bovenbouw vóór het eten tussen 12.00 en 12.30 uur. Bij heel slecht weer doen de kinderen binnen een activiteit. Bovendien worden door het jaar heen workshops aangeboden.

Om 13.00 uur is de eetpauze voorbij en dragen de overblijfkrachten de klas weer aan de leerkracht over.

Let op: thuisetende kinderen mogen pas vanaf 12.55 uur het schoolplein betreden. Dit in verband met de aansprakelijkheid.