Team

Hoe is de samenstelling van de directie?

De school heeft een directie bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat in de school plaatsvindt. Specifiek is de directeur verantwoordelijk voor alle onderwijsinhoudelijke aspecten, de plaatsing van (nieuwe) kinderen, het financieel beleid en voor het personeelsbeleid. De adjunct-directeur regelt het beheer en onderhoud van het gebouw en de interne organisatie. De directie draagt gezamenlijk zorg voor uitvoering van het door het bestuur en de school opgestelde schoolbeleid. De directie onderhoudt de contacten met ouders en alle bij het onderwijs betrokken instanties.

Directie

Valeri Ligterink

Valeri Ligterink
Directeur

Fedor de Groot

Fedor de Groot
Adjunct-directeur

Marit van Beers

Adjunct-directeur

Interne Begeleiders

Meike Kwee-Doijer

Meike Kwee-Doijer
Intern begeleider
Groep 1, 2 en 3

Tjalde Elema

Tjalde Elema
Intern begeleider
Groep 3 tot en met 8

Leerkrachten – Onderbouw

charlotte

Charlotte Evers
Leerkracht klas J
Charlottee@depinksterbloem.nl

Pieternel Hulsenbek

Leerkracht klas J

pieternelh@depinksterbloem.nl

soraya

Soraya van der Sande-Sevink
Leerkracht klas I
& Aandachtsfunctionaris

sorayas@depinksterbloem.nl

SANNE

Sanne Selier
Leerkracht klas I
sannes@depinksterbloem.nl

Liesbeth Bouma

Liesbeth Bouma
Leerkracht klas F
liesbethb@depinksterbloem.nl

Willemijn Propitius

Willemijn Propitius
Leerkracht klas F
willemijnp@depinksterbloem.nl

favicon

Rina Wennekes
Leerkracht klas K
rinaw@depinksterbloem.nl

Sara Dirks

Leerkracht klas K

sarad@depinksterbloem.nl

Marjolijn Kraal

Leerkracht klas L

marjolijnk@depinksterbloem.nl

Ashley Erkamp

Leerkracht klas L

ashleye@depinksterbloem.nl

Souad Saarig

Souad Saarig

Leerkracht

Leerkrachten – Middenbouw

Diane Bobeldijkkopie

Diane Bobeldijk
Leerkracht klas G
& Vertrouwenspersoon

dianeb@depinksterbloem.nl

yvonne o

Yvonne Oldenziel

Leerkracht klas G

yvonneo@depinksterbloem.nl

Nola van Timmeren

Nola van Timmeren
Leerkracht klas H
nolat@depinksterbloem.nl

Siet Werneke

Siet Werneke
Leerkracht klas H
sietw@depinksterbloem.nl

Jane van Tillo

Jane van Tillo
Leerkracht klas M
janet@depinksterbloem.nl

Mischa van der Zon

Mischa van der Zon

Leerkracht klas D

mischaz@depinksterbloem.nl

Sharon Weers

Sharon Weers
Leerkracht klas D & M
sharonw@depinksterbloem.nl

favicon

Marscha Pals

Leerkracht klas H

marschap@depinksterbloem.nl

20170124_065743

Jasmijn Geurtsen
Leerkracht klas N
jasmijng@depinksterbloem.nl

Geerthe Schilder

Geerthe Schilder
Leerkracht klas N

& Remedial Teaching

geerthes@depinksterbloem.nl

Marjo Teuling

Marjo Teuling

Leerkracht klas E

marjot@depinksterbloem.nl

Leerkrachten – Bovenbouw

aiah

Aiah al Ameen
Leerkracht klas A
aiaha@depinksterbloem.nl

20170124_065714

Stef van Dijk

Leerkracht klas B

stefd@depinksterbloem.nl

20170124_065806

Vincent Kemper
Leerkracht klas A & B
vincentk@depinksterbloem.nl

favicon

Anne Niemeijer
Leerkracht klas C
annen@depinksterbloem.nl

favicon

Marit van Beers
Leerkracht klas C

maritb@depinksterbloem.nl

favicon

Emma Beumer
Leerkracht klas S
emmab@depinksterbloem.nl

Beau Herder

Beau Herder
Leerkracht klas T

& Vertrouwenspersoon
beauh@depinksterbloem.nl

favicon

Rosa Voortman

Leerkracht klas T

rosat@depinksterbloem.nl

Vakleerkrachten

Liesbeth Vos

Liesbeth Vos
Leerkracht Beeldende vorming

liesbethv@depinksterbloem.nl

Yvonne de Graaf

Yvon de Graaf

Beeldende vorming onderbouw

& Extra ondersteuning

yvonneg@depinksterbloem.nl

Staffan van der Veen

Staffan van der Veen
Leerkracht Bewegingsonderwijs

Midden- en bovenbouw
& Vertrouwenspersoon

staffanv@depinksterbloem.nl

favicon

Machtelt van der Meer
Leerkracht Bewegingsonderwijs

Onderbouw

Ondersteunend

Eric Hibbel

Eric Hibbel
Congiërge

ELISABETH

Elisabeth Eijkman
Administratief medewerker

Sasja

Sasja Jansen
Managementassistente