Team

Hoe is de samenstelling van de directie?

De school heeft een directie bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat in de school plaatsvindt. Specifiek is de directeur verantwoordelijk voor alle onderwijsinhoudelijke aspecten, de plaatsing van (nieuwe) kinderen, het financieel beleid en voor het personeelsbeleid. De adjunct-directeur regelt het beheer en onderhoud van het gebouw en de interne organisatie. De directie draagt gezamenlijk zorg voor uitvoering van het door het bestuur en de school opgestelde schoolbeleid. De directie onderhoudt de contacten met ouders en alle bij het onderwijs betrokken instanties.

Directie

Fedor de Groot
Waarnemend directeur

Marit van Beers

Adjunct-directeur

Interne Begeleiders

Meike Kwee-Doijer
Intern begeleider
Groep 1, 2 en 3

Tjalde Elema
Intern begeleider
Groep 3 tot en met 8

Leerkrachten – Onderbouw

Charlotte Evers
Leerkracht klas J

Ma, di

Pieternel Hulsenbek

Leerkracht klas J

Wo, do, vrij

Soraya van der Sande-Sevink
Leerkracht klas I
& Aandachtsfunctionaris

Ma, wo

Sanne Selier
Leerkracht klas I
Di, do, vrij

Liesbeth Bouma
Leerkracht klas F
Di, wo, vrij

Willemijn Propitius
Leerkracht klas F
Ma, do

Rina Wennekes
Leerkracht klas K
Ma, di, wo, do

Sara Dirks

Leerkracht klas K

Do, vrij

Marjolijn Kraal

Leerkracht klas L

Ma, di, wo

Ashley Erkamp

Leerkracht klas L

Do, vrij

Souad Saarig

Leerkracht plusklas

Leerkrachten – Middenbouw

Diane Bobeldijk
Leerkracht klas G
& Vertrouwenspersoon

Ma, di, wo

Yvonne Oldenziel

Leerkracht klas G

Do, vrij

Nola van Timmeren
Leerkracht klas H

Siet Werneke
Leerkracht klas H

Ma, di, wo

Jane van Tillo
Leerkracht klas M
Ma, di, do, vrij

Mischa van der Zon

Leerkracht klas D

Ma, di, wo, do

Sharon Weers
Leerkracht klas D & M
Wo M, vrij D

Marscha Pals

Leerkracht klas H

Do, vrij

Jasmijn Geurtsen
Leerkracht klas N
Ma, wo, do, vrij

Geerthe Schilder
Leerkracht klas N

& Remedial Teaching

Di N

Marjo Teuling

Leerkracht klas E

Ma, di, wo, do, vrij

Leerkrachten – Bovenbouw

Aiah al Ameen
Leerkracht klas A
Ma, di

Stef van Dijk

Leerkracht klas B

Ma, wo, do, vrij

Vincent Kemper
Leerkracht klas A & B
Wo, do, vrij A, di B

Anne Niemeijer
Leerkracht klas C
Ma, di, wo, vrij

Emma Beumer
Leerkracht klas S

Ma, di, wo, do, vrij

Beau Herder
Leerkracht klas T

& Vertrouwenspersoon
Ma, di, wo

Rosa Voortman

Leerkracht klas T

Do, vrij

Vakleerkrachten

Liesbeth Vos
Leerkracht Beeldende vorming

Yvon de Graaf

Beeldende vorming onderbouw

& Extra ondersteuning

Staffan van der Veen
Leerkracht Bewegingsonderwijs

Midden- en bovenbouw
& Vertrouwenspersoon

Machtelt van der Meer
Leerkracht Bewegingsonderwijs

Onderbouw

Ondersteunend

Eric Hibbel
Congiërge

Elisabeth Eijkman
Administratief medewerker

Sasja Jansen
Managementassistente

Toine van Brummelen

Ondersteuning Beeldende vorming