Vernieuwing

Het doel is om de kinderen voor te bereiden op een succesvolle (school)loopbaan en prioriteit te geven aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Na een zeer succesvolle en inspirerende innovatieweek, waarbij zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn ondergedompeld in een (nieuwe) innovatieve en digitale wereld, is het tijd om door te pakken. Het doel van deze innovatieweek is tenslotte meer dan een eenmalige ervaring, het is de start van een reis, een ontdekkingstocht, waarbij het einddoel is de 21st Century Skills, innovatief leren & ICT te implementeren in het vaste curriculum van de school.

Dit kan zijn door de 21st Century Skills toe te voegen aan het bestaande curriculum, of door de vaardigheden interdisciplinair te gebruiken en het combineren van lessen en onderwerpen op een thematische manier, of: het te integreren in een volledig nieuw curriculum, waarbij de school transformeert naar een leerorganisatie.

Binnen het conceptplan voor De Pinksterbloem wordt gefocust op de 2e optie: het interdisciplinair gebruiken en combineren van lessen en onderwerpen op een thematische manier. Dit past het best bij het bestaande kosmisch onderwijs dat op De Pinksterbloem gegeven wordt en is daardoor het makkelijkst integreerbaar.

Volgens een duidelijk stappenplan zal een basis gelegd worden voor het beleidsplan en de route naar implementatie van innovatief leren binnen het vaste curriculum van de school. Het stappenplan wordt gevolgd door alle direct betrokkenen binnen de school, zodat iedereen een belangrijke bijdrage levert aan het proces en de ontwikkeling van het nieuwe curriculum.