Visie

Onze visie:

De Pinksterbloem is een Montessorischool. Onze werkwijze is gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori afgestemd op de maatschappelijke ontwikkelingen in het hedendaagse onderwijs. De kern van het Montessorionderwijs zoals wij dat nastreven bestaat uit drie pijlers. De ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect  en wil (te samen de persoonlijkheid), het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren en om een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen.

 

Wij bieden een pedagogisch klimaat waar ieder kind zich thuis voelt en met plezier naar school gaat. Onze heterogene groepssamenstelling zorgt ervoor dat onze leerlingen leren van de leerkracht, van de andere leerlingen en van zichzelf. Heterogeniteit maakt dat wij vanuit een gedifferentieerde pedagogisch-didactische aanpak aansluiten bij de diversiteit van elk kind.

 

toon meer ▼

 

De leerkrachten volgen leerlingen dagelijks om nauw aan te sluiten bij hun ontwikkeling. Een goede samenwerking met ouders, als partners in de ontwikkeling van de kinderen, is hiervoor  een voorwaarde. Wij zien dat elk kind talenten heeft en wij beschouwen het als onze taak om deze tot volledige bloei te laten komen. Wij zoeken altijd naar de ondersteuningsbehoeften van onze kinderen en sluiten ons onderwijs daarop aan. Zo ook in onze plusklassen waar wij de (hoog)begaafde leerlingen ruimte geven voor hun talenten en werken aan hun ontwikkelpunten. Elk kind is anders, leert anders, heeft andere mogelijkheden en andere onderwijsbehoeften.
Door de schoolomgeving rijk, uitnodigend en inspirerend in te richten spreken wij de intrinsieke motivatie van elk kind aan. Wij begeleiden de leerlingen bij het eigenaarschap van hun eigen leerproces waarbij zij verantwoordelijkheid dragen en waarbij de zelfstandigheid wordt bevorderd. Dit gebeurt door het stellen van individuele doelen langs de leerlijn in het portfolio en door zelf werk te plannen binnen de gestelde kaders. Door zelfreflectie en feedback leren de leerlingen zichzelf en hun omgeving kennen en leren daarop kritisch te anticiperen. Het bespreken van het resultaat van het werk zorgt ervoor dat leerlingen resultaatgericht werken.
Het team heeft verschillende drijfveren, talenten en ontwikkelpunten. Wij bouwen onze talenten verder uit en verdiepen ons in vernieuwingen die bijdragen aan de individuele expertise en de schoolontwikkeling. Wij hebben een professioneel team en kijken altijd kritisch naar ons onderwijs en hebben een professionele cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.
We leren van en met elkaar door bij elkaar te kijken, samen lessen te ontwerpen en te reflecteren op ons handelen. Wij hebben een collectieve ambitie: onze kwaliteiten herkennen, ontwikkelen en benutten in een lerende organisatie.
Kinderen op de 4e Montessorischool De Pinksterbloem krijgen onderwijs passend bij hun individuele leerproces.

 

klap in ▲