Amsterdam, 27 juni 2011

 

 

Geachte ouders en verzorgers,

De Pinksterbloem is een school die zich vernieuwt en daarmee worden ook steeds andere eisen aan een gebouw gesteld. Daarom heeft het Stadsdeel Oost in samenwerking met het bestuur, besloten om voor ons schoolgebouw een flink budget vrij te maken. Met deze verbouwing wordt het uiterste aan mogelijkheden uit ons gebouw gehaald. Uit de vier tekeningen van de architect is het bij het schoolgebouw best passende ontwerp gekozen. Deze vernieuwing creëert extra werkplekken, waar kinderen in groepen kunnen werken, en meer bewegingsruimte voor kinderen, ouders en personeel. Wanneer de bouwvergunning wordt verleend staat deze zomer al een verbouwing van de kelder, een uitbreiding van de entresol en de bouw van een lift op de agenda.

 

De kelder wordt omgebouwd tot onderwijsruimte. Hier wordt ruimte gewonnen voor een laboratorium t.b.v. het ‘Excellentie’ project, studieplekken voor werkgroepen, oefenruimte voor de schoolband en opslag voor onderwijsmateriaal. De entresol wordt aan de westzijde verbreed en bovenlangs in verbinding gebracht met de overkant. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor klasoverstijgend samenwerken, extra werkplekken en ICT faciliteiten. Met de nieuwe lift wordt verticaal transport mogelijk gemaakt voor kinderwagens en minder validen.

 

Mits de vergunning op tijd wordt afgegeven starten op 1 augustus de werkzaamheden. Het grove werk vindt in de zomervakantie plaats, de afwerking zal plaatsvinden in de eerste schoolweken. We streven ernaar dat alle kinderen in die periode ongehinderd het lesprogramma kunnen volgen.

 

Over de voortgang van deze aanpassing van het gebouw zal regelmatig een ‘bouw’nieuwsbrief worden uitgereikt aan de ouders en op onze website worden geplaatst. In de week van 4 juli, rond de oudergesprekken, worden in de hal de maquette en bouwtekeningen tentoon gesteld. U kunt dan alvast een indruk krijgen van het beoogde resultaat.

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink en Sylvia Reinold